Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Hynttyyt yhteen Äänekoskella

Metsä Fibren jättimäisellä biotuotetehtaan työmaalla käy kuhina. Satojen ammattilaisten joukko rakentaa  maailman ensimmäistä uuden sukupolven biotuotetehdasta. Vuokratyöpalvelu Parantainen Oy ja Sihti urakoivat Äänekoskella nyt yksissä tuumin.

Äänekoskella tunnettu henkilöstöpalveluyritys Parantainen ja Sihti löivät hynttyynsä yhteen joitain kuukausia sitten. Tavoitteena on tarjota modernin biotuotetehtaan rakennus- ja asennusvaiheeseen osaavaa väkeä ja joustavaa palvelua. ”Meillä on Parantaisen kanssa yhtenevät ajatukset siitä, miten tällaista liiketoimintaa pitää tehdä, jotta se palvelee parhaiten asiakkaita. Esimerkiksi paikallisten ihmisten työllistäminen on meille molemmille tärkeä arvo”, kertoo projektipäällikkö Niina Ojala Sihdistä. Rakennusvaiheessa tehdashanke työllistääkin yli 2000 henkilöä ja tuotannon käynnistyttyä vuonna 2017 uusia työpaikkoja Äänekosken seudulle saadaan noin 1500.

Niina Ojalan mukaan Sihdin ja Parantaisen yhteistyöllä on myös laajemmin hyötyä Sihdin liiketoiminnan kehittämisessä. ”Tutkimme Parantaisen tapaa tuottaa palvelua ja pyrimme laajentamaan hyviä käytäntöjä muuallekin Sihdin organisaatioon.”

Turvallisuus kärjessä

Metsä Fibren työmaa voisi massiivisuudessaan olla työturvallisuusasiantuntijoiden painajainen. Tilastojen valossa yli 6 000 henkilötyövuoden työmaalla tapahtuu jopa kaksi kuolemaan johtavaa tapaturmaa. Sihdin seniorikonsultti Jarmo Päivä luotsaa hanketta, jonka tavoitteena on huolehtia aiempaa paremmin rakennusteollisuuden turvallisuudesta. ”Olemme ottaneet Äänekosken työmaan kärkihankkeeksi kun mietimme, kuinka turvallisuusasioita voitaisiin edistää Sihdissä. Haluamme luoda systemaattisen ”Sihdin tavan” toteuttaa työmaiden turvallisuutta. Äänekosken jälkeen käytäntöjä laajennetaan muille työmaille.”

Huhtikuussa aloitetussa hankkeessa on nyt työmaan turvallisuuspäällikön kanssa käyty läpi erilaisia turvallisuuteen liittyviä asioita ja vaatimuksia.  Tältä pohjalta on sitten laadittu lopullinen toteutusmalli. Yleinen turvallisuusosaaminen on jaettu kolmeen tasoon. ”Tasoista ensimmäiseen sisältyvät ihan tärkeimmät perusteet eli työturvallisuuskortin suorittaminen  ja Sihdin oman turvallisuusvideon katsominen. Seuraavalla tasolla on sitten Sihdin omaa turvallisuuskoulutusta ja kolmostasolle pääsee rakennusalan turvapuistokoulutuksen jälkeen”, kertoo Jarmo Päivä.

Lisäksi hankkeessa on määritelty turvallisuuden maksimoimiseen tähtääviä ammattiryhmäkohtaisia minimivaatimuksia. Myös turvallisuutta edistäviä palkitsemis- ja seuraamuskäytäntöjä on määritelty.

Osaaminen on turvallisuutta

Jarmo muistuttaa, että turvallisuus on vahvasti kytköksissä ammattiosaamiseen. Kun tietää, mitä on tekemässä, pystyy toimimaan turvallisesti. ”On tärkeää, että työntekijä on perillä omasta osaamistasostaan ja ymmärtää, minkälaista osaamista kuhunkin työtehtävään tarvitaan. On ammattitaidon merkki, että sanoo suoraan, jos ei jotakin hommaa osaa. Siihen meidänkin turvallisuuskäytännöissä ohjataan ja velvoitetaan. Vuokratyöntekijänkään ei pidä lähteä kokeilemaan ja ottamaan riskejä, lisäkoulutusta järjestetään kyllä tarvittaessa”, Jarmo muistuttaa.