Sihti Oy (fi)

Tilaa uutiskirje!

Sihti on osa Hyvä työpaikka -sertifikaatin saanutta Adecco Finlandia

Adecco Finland on hyvä paikka tehdä työtä. Tämä näkyy päivittäin Adeccon ja Sihdin toimistoilla hyvänä draivina, uusina ideoina ja kollegoiden välisenä toimivana yhteistyönä. Tämä todistettiin myös talvella Adecco Finlandin ja Rekrytointipalvelu Sihdin yhdistyessä henkilöstölle tehdyssä Trust Index© -henkilöstökyselyssä, jonka tuloksena Adecco Finlandille myönnettiin Great Place to Workin® Hyvä työpaikka -sertifikaatti ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa.

58 väittämää käsittävässä Trust Index -kyselyssä mitattiin työntekijöiden käsityksiä työpaikastaan ja sertifioinnin saavuttaakseen kyselyn tuloksen tulee olla vähintään 70 %. Kyselyyn vastasivat Adeccon ja Sihdin työntekijät. Työntekijän näkökulmasta hyvässä työpaikassa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä. Johdon näkökulmasta organisaatiossa saavutetaan tavoitteet ihmisten kanssa, jotka haluavat tehdä parhaansa ja jossa työskennellään yhtenä joukkueena luottamuksen ilmapiirissä.

Sertifikaatti itsessään on jo hieno osoitus siitä, että jotakin on tehty oikein. Tunnustusta entisestään kirkastaa se, että kysely toteutettiin keskellä integraatiota muutostilanteessa, jossa usein koetaan epävarmuutta ja ristiriitoja sekä haasteita luottamuksen ja työmotivaation saavuttamisessa tai palauttamisessa.

Sihti ja Adecco ovat  kulkeneet yhteistä taivaltaan jo lähes vuoden verran. Vauhdikkaaseen vuoteen on kuulunut uusia työkavereita, toimistojen yhdistymisiä ja muuttoja sekä muita suurempia ja pienempiä muutosmyllerryksiä. Vahvana rakennusalan tekijänä Sihti on keskittynyt toiminnassaan rakennusalan henkilöstövuokraukseen ja rekrytointeihin. Muutoksista huolimatta Sihdille on tärkeää toimia edelleen paikallisesti ympäri Suomen, lähellä asiakkaitaan ja työntekijöitään. Yhdistymisen myötä olemme yhdessä entistä vahvempia.

 

Lähde: http://www.greatplacetowork.fi

Jori ”Vilkku” Vileniuksen mukaan töitä riittää rakennusalalla tulevaisuudessakin

Huputetut rakennukset, uudet väliaikaiset liikennejärjestelyt, kiivaana käyvä keskustelu Aamulehden mielipidekirjoitusosastolla… Tampereen rakentamisen tilanteen voi asiaan perehtymätönkin päätellä Tampereen keskusta-alueella ja lähiöissä liikkuessaan. Erityisen näkyvästi tapetilla ovat olleet suuret, uudet rakennushankkeet. Väkiluku Tampereella kasvaa vuosittain muutamalla tuhannella ja kaupunkia kehitetään koko ajan vetovoimaisemmaksi ja toimivammaksi. Rakennusalalla menee hyvin ja töitä riittää.

Sihti Rakentamisen liiketoimintajohtaja Jori ”Vilkku” Vilenius näkee rakennusalan tulevaisuuden Tampereella erittäin valoisana ja ennustaa innokkaana Tappara-fanina pilke silmäkulmakulmassa: ”Kasvu tulee jatkumaan 2-3 vuotta hyvinkin voimakkaasti, ja vuonna 2022 lätkän MM-kilpailut järjestetään Tampereella uudella areenalla.” Areenahanke on tämän hetken mielenkiintoisimpia suurhankkeita. Mukana suunnittelussa on muun muassa maailmankuulu arkkitehti Daniel Libeskind. Hanke on loistava esimerkki kansainvälisen ja paikallisen ammattitaidon ja osaamisen yhdistämisestä.

Tällä hetkellä Tampereella käynnissä olevista rakennushankkeista Vilkku nostaa esiin Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamishankkeen ja ratikan sekä asuntorakentamisen hankkeista Ranta-Tampellan, Kalevan ja Härmälänrannan alueet. Syksyllä alkunsa saavista hankkeista hän mainitsee Santalahden alueen sekä rautatien päälle rakennettava kansihankeen. Uudisrakentamisen lisäksi myös korjausrakentaminen on voimakasta: linja- ja julkisivuremontteja tehdään paljon. Ratikan rakentamisen myötä myös reitin varrella olevia asuinalueita tullaan kehittämään lähivuosina.

Voimakas rakentaminen näkyy luonnollisesti työtilanteessa. Töitä riittää rakennusalalla ja Sihdillä on jatkuvasti useita hakuja auki erilaisiin rakennusalan työtehtäviin rakennusapumiehistä timpureihin ja rakennusmestareihin. Myös sesonki on pian käsillä ja kesäksi etsitään työmaille reippaita tekijöitä. Töitä riittää osaamiseltaan eri tasoisille tekijöille, vaikka kokemusta ei vielä olisi paljoa. Kokemuksen puutetta ei työtä hakiessa kannatakaan arastella, sillä työmaalla asenne ratkaisee.

Hyville tekijöille riittää kysyntää. Sihti on tunnettu Tampereella rakennusalalla reiluna ja ammattitaitoisena työnantajana ja Vilkun mukaan pulaa ”haalarimiehistä” ei ole ollut. Sen sijaan työnjohtajien kysyntä on ollut tarjontaa suurempaa. Rakennusmestarien kouluttaminen oli katkolla 90-luvun alusta vuoteen 2007 asti, joka näkyy nyt ammattitaitoisten tekijöiden tarjontaa suurempana kysyntänä.

Tilaukset Vilkku tiimeineen on kuitenkin pystynyt täyttämään pitkäjänteisen työn ansiosta. Vilkku on 17-vuotisen uransa aikana laajentanut aktiivisesti verkostojaan ja on edelleen päivittäin yhteydessä työmaihin, työntekijöihin ja asiakkaisiin. Hän tuntee asiakkaiden tarpeet sekä työntekijöiden työtilanteet, ja osaa suhteuttaa ne toisiinsa. Sihti Rakentamisen seitsemänhenkiselle tiimille on elintärkeää kuunnella asiakkaan tarpeita ja vastata niihin jopa ennakoiden. Proaktiivinen toimintatapa vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa työntekijöihin ja aitoa halua löytää heidän profiiliaan vastaava työpaikka. Tärkeintä on yhdistää työ ja tekijät, oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Johanna suoritti harjoittelun Sihdillä – ”Parasta oli mukava työporukka”

Kolmen kuukauden harjoittelujaksoni Sihdillä on kulunut vauhdikkaasti ja tulossa pikkuhiljaa päätökseensä. Harjoittelu henkilöstöassistentin tehtävissä on tarjonnut mahdollisuuden oppia rekrytointiprosessista käytännössä, ja koska työtehtävät ovat olleet vaihtelevia, kokonaiskuva henkilöstöpalvelualasta on hahmottunut hyvin. Suoritin harjoittelun osana liiketalouden opintojani.

Työtehtäviini on kuulunut muun muassa asiakaspalvelua, esimerkiksi työnhaussa auttamista sekä työntekijöiden neuvomista sairaus- ja työtapaturmatapauksissa. Tämän lisäksi työtehtäviini on kuulunut rekrytointiprosessin avustavia tehtäviä, kuten työpaikkailmoitusten tekemistä, työnhakijoiden kontaktoimista sekä yleisiä toimistotehtäviä laidasta laitaan.

Olen saanut olla päivittäin tekemisissä työnhakijoiden kanssa, mikä on opettanut, että hyvällä työhakemuksella ja iloisella asenteella pääsee pitkälle. Työ rekrytointien parissa on opettanut myös itselleni, että haastattelutilanteita on turha jännittää; haastattelijat Sihdillä ovat rentoa porukkaa!

Päällimäisenä harjoittelujaksosta jää mieleen mukava työporukka, johon olen saanut nämä kolme kuukautta kuulua. Hyvässä porukassa työtehtävätkin sujuvat lennokkaasti ja oppimista tapahtuu kuin huomaamatta. Kiitän Sihtiä harjoittelumahdollisuudesta, tästä on hyvä jatkaa!

Johanna

Sihti palvelee paikallisesti myös pääkaupunkiseudulla

Sihdille on tärkeää olla edustettuna ympäri Suomen, sillä paikallisella palvelulla voidaan tuoda huomattavaa lisäarvoa sekä asiakkaille että työntekijöille. Sihdin vahvalle rakennuspuolen osaamiselle on ollut tilausta myös pääkaupunkiseudulla, mistä toimistomme on voinut löytää jo kuuden vuoden ajan. Nykyään Sihdin toimipiste löytyy hyvien yhteyksien päästä Vantaan Myyrmäestä.

Pääkaupunkiseudun rakennuspuolen ohjaksissa on Toni Asikainen, joka on työskennellyt Sihdillä konttorin avaamisesta asti. Ennen Sihtiä hänelle on kertynyt alalta useiden vuosien työkokemus, joka takaa tekemiseen vankan ammattitaidon sekä alan tuntemuksen. Tonin työnkuva on muovautunut vuosien varrella ja tarkentunut rakennuspuolelle. Tonin tukena rakennuspuolen vetämisessä on vuoden alusta ollut mukana Liisa Jenkins. Myös Liisalla on taustalla vuosien kokemus alan tehtävistä, niin sisäisestä HR:n parista kuin ulkoisten HR-palveluiden tarjoamisesta. Työnjako pääkaupunkiseudun Sihdillä on muodostunut luontevasti. Liisa vastaa alan toimihenkilö- sekä suorahauista, eli headhuntingista ja Toni vuokrapuolesta hoitaen työntekijät niin pidemmille kuin lyhyemmillekin keikoille.

Pääkaupunkiseutu kasvaa tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Tämä näkyy suurina rakennushankkeina, joista mainittakoon Triplan työmaa Pasilassa ja Kalasataman uusi kaupunginosa sekä lukuisat muut asunto- ja infrarakentamisen hankkeet. Tonin mukaan työntekijöitä on työllistynyt Sihdin kautta niin uuden lastensairaalan työmaalla kuin monissa muissakin kohteissa Helsingissä ja ympäryskunnissa.

Sihdillä on vielä pääkaupunkiseudulla kasvupotentiaalia ja tunnettavuus on rakentunut pikkuhiljaa. Toni mainitsee Sihdin vahvuuksiksi joustavan ja henkilökohtaisen palvelun, sillä Sihdin tiimi tuntee kaikki asiakkaansa ja työntekijänsä. Tämä on arvokasta sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Viime kesäisen Adeccoon yhdistymisen myötä on taustalle saatu myös ison yrityksen hyödyt ja synergiaedut. Toni pitää “kentällä” kiertämistä tärkeänä ja hänet voikin bongata työmailla työnjohdon ja työntekijöiden kanssa keskustelemasta. Näin asiakkaiden ja työmaiden tarpeet tulevat kuulluksi, ja samalla näkemys käytännön työhön pysyy tuoreessa muistissa.

Tärkeänä asiana Toni mainitsee myös työturvallisuuden, joka otetaan Sihdillä erittäin vakavasti. Sihdillä on tärkeää, että työntekijät ja asiakasyritykset ymmärtävät työturvallisuuden vaatimukset, lähtökohdat ja merkityksen. Työntekijät saavat aloittaessaan Sihdiltä turvallisuusvaatimukset täyttävät laadukkaat varusteet ja työhön perehdyttäminen toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Olipa kyse sitten työmaajohdon rekrytoinnista tai apumiehen tarpeesta, voit jättää huoletta sopivan henkilön löytämisen pääkaupunkiseudulla Tonin ja Liisan hoidettavaksi. He hoitavat paikalle oikeanlaisen tekijän sovittuun aikaan, myös nopealla aikataululla. Ja jos uudet tuulet työrintamalla kiinnostavat, muista seurata Sihdin ja Adeccon avoimia työpaikkoja aktiivisesti. Meiltä saattaa löytyä sinun seuraava työpaikkasi!

Keväällä pilotoidaan Adecco Finlandin historian ensimmäinen Talenttiohjelma

Adecco Finlandissa on tänä keväänä pilotoitu kaksivuotinen Talenttiohjelma, johon on valittu mukaan kuusi erityisen lupaavaa talenttia talon sisältä ympäri Suomen. Ohjelman tarkoituksena on kouluttaa jo ennestään osaavia adeccolaisia, joilla on paljon potentiaalia kehittyä vaativampiinkin tehtäviin. Valinnat osallistujista ovat tehneet johtoryhmän sekä myynnin johtoryhmän jäsenet. Rekrytointipalvelu Sihti on osa Adecco Groupia.

Adecco Finlandin henkilöstöjohtaja Sami Itani painottaa, että talentteja olisi talosta löytynyt enemmänkin kuin mitä ohjelmaan tänä vuonna pystyttiin ottamaan mukaan. Itanin mukaan Talenttiohjelmalla halutaan osoittaa, että Adecco Finland on talo, joka pystyy houkuttelemaan talentteja, tunnistamaan heidät sekä tarjoamaan heille konkreettiset urapolut. Ohjelman tavoitteena on sitouttaa lupaavat kyvyt yritykseen, auttaa verkottoitumaan sekä myös osaltaan palkita. Tärkeänä intressinä on myös kahdensuuntainen tiedon jakaminen ja uusien, raikkaiden ajatusten esiin tuominen koko yrityksen käyttöön.

Talenttiohjelmassa osallistujat pääsevät monipuolisesti kehittämään osaamistaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Koulutuksen lisäksi mielenkiintoiseen ohjelmaan kuuluu muun muassa mentorointia, henkilökohtainen potentiaalikartoitus, urakeskusteluita sekä tavoite seuraavasta konkreettisesta ura-askeleesta.

Tampereelta mukaan Talenttiohjelmaan on valittu Sonja Välläri sekä Sergei Tarabarov, jotka molemmat työskentelevät Sihti Rakentamisen puolella. Harjoittelijana aloittanut Sonja on ollut Sihdillä töissä kolme vuotta ja toimii nyt senior HR-konsulttina. Rakennustyömaalta toimistotöihin siirtynyt rakennuspuolen myyntipäällikkö Sergei on ollut Sihdillä vuoden päivät.

Talenttiohjelma on Itanin ja Adecco Finlandin toimitusjohtajan Jukka-Pekka Annalan käsialaa, ”luomuna Suomessa tuotettu”, kuten Itani itse kuvailee. Adecco Groupissa talenttien tunnistamista ja eteenpäin ohjaamista pidetään tärkeänä tapana kehittää henkilöstöä. Myös Itani pitää talenttien eteenpäin ohjaamista tärkeänä osana työtään. Hän kertookin lähteneensä kehittämään Talenttiohjelmaa heti kuullessaan uudesta pestistään henkilöstöjohtajana. Itani itse aloitti Adecco Finlandilla viime kesänä CEO1Month-kesätoimitusjohtajana, josta urapolku on johdattanut hänet nykyiseen asemaan.

Sihti Rakentamista pyörittää kokenut ja raudanluja tiimi

Tampereella rakennetaan hurjaa vauhtia. Tahti näkyy myös Sihdillä, sillä rakennusalan töitä on nyt tarjolla todella paljon. Töiden ja tekijöiden yhdistämiseen tarvitaan työtään asenteella tekevä ammattilaisten joukko, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin lyhyelläkin varoitusajalla. Sihdin rakennuspuolesta vastaa kokenut tiimi, joka kykenee nopeisiinkin liikkeisiin, laadusta tinkimättä.

Tampereen rakennuspuolen vetovastuussa on kokenut liiketoimintajohtaja Jori ”Vilkku” Vilenius. Alalla Vilkku on ollut vuodesta -99, ja kokemusta onkin kertynyt komeat 17 vuotta. Raksan väsymättömänä veturina Vilkun vastuulla ovat rakennuspuolen sopimukset, rekrytointi- ja suorahakutoimeksiannot sekä myynti. Vilkulla on laajat verkostot ja hurtti huumori, joka ei katso aikaa eikä paikkaa.

Vilkun lisäksi raksalla hommia paiskivat myyntipäälliköt Joni Lindgren, Harri Oksanen ja Sergei Tarabarov, Senior HR-konsutti Sonja Välläri, projektipäällikkö Niina Ojala sekä HR-konsultti Tero Heiskanen

Myyntipäälliköillä Harri Oksasella ja Sergei Tarabarovilla on molemmilla kokemusta rakennustyömaalta ”haalarihommista” ennen toimistotöihin siirtymistä. He puhuvatkin sujuvasti samaa kieltä työntekijöiden kanssa ja ymmärtävät millaisia ominaisuuksia työmiehiltä ja -naisilta rakennustyömaalla odotetaan. Tällä hetkellä miehet vastaavat myynnistä, asiakassuhteista sekä vuokratyövoiman rekrytoinnista ja miehistön ohjauksesta. Harriin ja Sergeihin voit törmätä kevään aikana esimerkiksi oppilaitoksilla Sihdin toiminnasta kertomassa.

Sonja Välläri on raksan monitoiminainen ja arjen sankari. Sonjan monipuoliseen tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa projektien syöttämistä järjestelmään, työntekijöiden tuntilistojen tarkistamista, toimiston arjen askareita, kuten työvaatevaraston ylläpitoa, sekä työtodistusten tekemistä ja työntekijöiden huolien ratkaisemista. Sihdillä Sonja on ollut kolme vuotta, jota ennen osaaminen on karttunut liiketalouden opinnoissa.

Projektipäällikkö Niina Ojala on myös rakennuspuolen controller, joka huolehtii raporttien luomisesta sekä kehitysprojekteissa. Niina on lisäksi apuna kaikissa Sihdin järjestelmiin liittyvissä asioissa. Niina on ollut Sihdillä neljä vuotta, mitä ennen kokemusta rakennusalalta on karttunut rakennusalan opinnoista sekä työkokemuksesta rakennustyömaalla.

Myyntipäällikkö Joni Lindgren liittyi vahvistamaan jo ennestään vahvaan ketjua alkuvuodesta. Joni on solahtanut hienosti porukkaan ja päässyt heti tositoimiin. Jonin tehtäviin kuuluvat myynti ja uusasiakashankinta sekä asiakassuhteiden ylläpito. Vaikka Joni on Sihdillä vielä suhteellisen uusi tekijä, löytyy kokemusta myyntitöistä lähes kymmenen vuotta ja omien sanojen mukaan ”rakennusihmisten” kanssa toimimisesta erinäisistä hommissa 15 vuotta.

Raksan uusin vahvistus, Tero Heiskanen aloitti Sihdin riveissä huhtikuussa. Teron tehtäviin kuuluu asiakastilausten täyttämistä, vuokratyövoiman rekrytointi sekä miehistön ohjaus.

Onko sinulla jo kesätyö? Hae nyt!

Haku kesätöihin on käynyt kuumana jo vuoden alusta asti, ja monilla saattaakin jo olla pesti takataskussa. Jos sinulla ei ole vielä töitä tiedossa, älä hätäänny, sillä haku useisiin paikkoihin on vielä auki, ja uusia paikkoja avautuu aina kesään saakka. Kesätyönhaku on kuin mikä tahansa työnhakuprosessi, mutta haastavaksi sen tekee useilla kokemattomuus, sillä kesätyö on usein ensimmäinen työ, jota nuori hakee. Matka kotisohvalta kesäduuniin niin aloittelijalta kuin kokeneemmaltakin työnhakijalta sujuu helposti, kun pitää mielessä muutamat perusasiat:

1. Ole jatkuvasti valppaana. Oma aktiivisuus on työnhaussa kaikki kaikessa. Työpaikkailmoitusten säännöllisen läpikäymisen (esim. Oikotie, Duunitori, Sihdin ja Adeccon omat kotisivut) lisäksi pidä silmät ja korvat avoinna missä ikinä kuljetkin. Monilla työpaikkailmoitussivustoilla voit luoda kätevän paikkavahdin, joka ilmoittaa sinulle sähköpostitse, kun syöttämiäsi kriteereitä vastaava uusi paikka avautuu. Myös sosiaalisessa mediassa monet ilmoittelevat aktiivisesti avoimista työpaikoista. Seuraa siis somessa sinua kiinnostavia yrityksiä.

2. Älä pelkää kysyä. Käytä rohkeasti omia verkostojasi eli kysele esimerkiksi sukulaisiltasi, perhetuttaviltasi ja ystäviltäsi ovatko he kuulleet kiinnostavista työpaikoista, jotka voisivat sopia sinulle. Älä myöskään pelkää ottaa yhteyttä puolituttuihin, myös he auttavat varmasti mielellään. Aina jonkun tutun tuttu voi olla töissä juuri sinua kiinnostavassa yrityksessä!

3. Käytä aikaa ja ajatuksia CV:n ja työhakemusten tekemiseen. Huolehdi, että molemmat ovat asiallisia ja asiapitoisia, mutta voit tuoda niissä esiin myös omaa persoonaasi ja osaamistasi. Persoonallisia ansioluetteloita ja hakemuksia voit luoda esimerkiksi sivustolla www.canva.com. Visuaalisesti hienolla CV:llä voit konkreettisesti osoittaa osaamisesi ja luovuutesi sekä erotut joukosta. Kustomoi hakemukset, ja CV, jos on tarpeen, vastaamaan hakemaasi paikkaa ja tarkista, että päivämäärä ja yrityksen nimi ovat oikein. Perusjuttuja, mutta asioita, jotka monet unohtavat tarkistaa. Adeccon kotisivuilta (www.adecco.fi) kohdasta ”Vinkkejä työhakuun” löydät lisää ohjeita hyvän CV:n ja työhakemuksen laatimiseen.

4. Älä laita kaikkia munia yhteen pesään. Aina se ensimmäinen unelmatyöltä kuulostava paikka ei nappaa. Siksi kesätyönhakuun kannattaa lähteä avoimin mielin ja hakea myös sellaisia paikkoja, jotka eivät kuulosta yhtä hohdokkailta kuin unelmaduunisi. Myös keskinkertaiselta kuulostava työ voikin olla huippuhauskaa tai se voi avata sinulle ovia uusiin mahdollisuuksiin. Älä kuitenkaan tuhlaa aikaasi ja energiaasi sellaisten paikkojen hakemiseen, jotka eivät kiinnosta sinua ollenkaan tai joista tiedät jo hakiessasi, että et tule niitä saamaan.

5. Kun pääset haastatteluun asti, muista olla oma itsesi. Kun olet hyvin valmistautunut ja hakemasi työpaikka on sellainen, että tiedät osaamisesi ja kiinnostuksesi kohtaavan työn vaatimukset, on työhaastattelussa helppoa olla rento ja itsevarma. Mieti siis vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, kuten ”Kerro itsestäsi”, ”Miksi haet tätä työpaikkaa” tai ”Mitkä ovat hyvät puolesi/heikkoutesi tätä työtä ajatellen”. Tutustu hyvin myös yritykseen, johon olet hakemassa. Muista, että työhaastattelu ei ole kuulustelu, jonka on tarkoitus pelotella sinua, vaan myös haastattelija haluaa yhtälailla tehdä tilanteesta mukavan, tutustua sinuun ja saada sinut kiinnostumaan työpaikasta ja yrityksestä.

6. Jos et saanut hakemaasi paikkaa, muista silti viedä prosessi kunnialla loppuun. Kiitä rekrytoijaa saamastasi mahdollisuudesta ja jos yritys yhä kiinnostaa sinua, pyydä häntä pitämään sinut mielessäsi vastaisuuden varalta. Voit myös kysyä palautetta, kuten miksi et saanut paikkaa, olisitko voinut tehdä jotakin paremmin tai mistä he pitivät. Jokainen haastattelutilanne tuo lisää kokemusta ja itsevarmuutta, ja seuraavalla kerralla olet aina vähän valmiimpi.

Löydät Sihdin avoimet työpaikat TÄÄLTÄ, työpaikkoja on useita ympäri Suomen!

Merja Kanervisto-Jokinen luotsaa terveydenhuoltoalaa

Sihdin johtavana ajatuksena on alusta alkaen ollut, että toimialan rekrytoinneista ja henkilöstövuokrauksesta vastaa aina oma, alan kokenut asiantuntija. Merja Kanervisto-Jokinen aloittikin syyskuussa 2016 Sihdin ja Adeccon terveydenhuoltoalan liiketoimintapäällikkönä. Hän solahti saman tien osaksi Sihdin rentoa tiimiä ja ilmapiiriä ja takana onkin nyt jo puoli vuotta mielenkiintoisessa ja haastavassa liiketoimintapäällikön pestissä.

Ennen Sihtiin tuloaan Merja on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran terveydenhuoltoalan erinäisissä tehtävissä. Palo alaa kohtaan ja ihmisten parissa työskentelyyn oli jo nuoresta alkaen Merjan haaveena. Merja lähtikin heti lukion jälkeen tekemään Mummon Kammarin kautta kotikäyntityötä vanhustenkodeissa ja kouluttautui fysioterapeutiksi. Hän eteni nopeasti työssään vastaamaan kaikista koteihin suuntatuvista palveluista, toimintamuodon henkilöstön ohjauksesta, kouluttamisesta ja perehdyttämisestä.

Tämän jälkeen Merja teki yli kymmenen vuoden työuran Tekonivelsairaala Coxassa. Työtehtävä oli jälleen laaja ja sisälsi potilastyön lisäksi verkostoyhteistyötä Pirkanmaan alueen ja valtakunnallisen tekonivelhoitoon osallistuvan hoitohenkilöstön kanssa. Työpäivät täyttyivät niin kehittämisestä kuin toiminnan markkinoinnista ympäri Suomen. Merja oli lisäksi mukana laajennetun johtoryhmän toiminnassa sekä erilaisissa työryhmissä. Työn ohessa Merja kouluttautui Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisteriksi.

Uusi työ Rekrytointipalvelu Sihdin liiketoimintapäällikkönä olikin luonteva jatkumo opinnoille ja vakuuttavalle työuralle. Merja pitää haasteista ja itsensä kehittämisestä, ja uudessa työssään hän on päässyt yhdistämään aiemmin opittuja taitojaan monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Työssä liikutaan vahvasti asiakasrajapinnassa ja pitkän työuran aikana luodut, alan verkostot ovat vahvasti läsnä päivittäisessä työskentelyssä. Ihmisten parissa työskentely onkin edelleen myös Sihdissä osa Merjan arkea.

Miksi terveydenhuoltoalan ammattilaisen mielestä tulisi valita alan työntekijöitä henkilöstövuokrauksen kautta? Kuten muillakin toimialoilla, henkilöstövuokrauksella on mahdollista vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin, olipa kyse sitten esimerkiksi sijaisuuksista tai ruuhkahuipuista. Sihti hoitaa palkanmaksu ja muut työsuhteeseen liittyvät käytännöt kuten työvaatteet ja asiakas saa osaavan työntekijän paikalle silloin kun tarve tekijälle on. Esimerkiksi apteekkialalla vuokratyö Sihdin kautta on lähtenyt mukavasti käyntiin ja tälläkin hetkellä farmaseutteja on kauttamme töissä Tampereen seudun apteekeissa.

Merjalla on vahva ymmärrys paitsi käytännön potilastyöstä, niin myös esimiestyöstä ja hallinnollisesta puolesta. Tämä on avaintekijänä kun etsitään oikeita tekijöitä alan vaihteleviin tehtäviin. Rekrytointiprosessin voikin huoletta jättää Sihdin hoidettavaksi, olipa kyse sitten lähihoitajan, farmaseutin tai ylilääkärin rekrytoinnista. Rekrytointiprosessin ulkoistamisella toiminnan resurssit voidaan keskittää oikein, kun henkilöstön hallinnointiin kuluva aika vähenee. Lopullinen päätös palkattavasta henkilöstä on aina asiakkaalla, Sihdin hoitaessa rekrytointiprosessin.

Yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät nettisivujemme terveydenhuolto –välilehdeltä. Ota yhteyttä, niin toimitamme yrityksellenne oikeaa osaamista juuri silloin, kun sitä tarvitaan!

Toisessa tehtäväpäivässä tarvittiin joulumieltä ja myyntitaitoja – UnelmaSihti mukana Joulupuu-keräyksessä!

Toinen UnelmaSihti-tehtäväpäivä keräsi taas kilpailijat kokoon sekä Tampereella että Helsingissä. Vuodenajan mukaisesti teemana oli joulu ja hyvän tekeminen yhdessä. Mukana vauhdikkaassa tehtäväpäivässä olivat Helsingin ja Tampereen Joulupuu-hyväntekeväisyyskeräykset.

Tampereella kilpailijat kerääntyivät jälleen Sihdin toimistolle, jossa jokaista odotti tonttulakit ja puhelimet. Paikalla olivat myös Joulupuu Tampere-keräyksen projektipäällikkö Milla Kupiainen sekä Alma Median kuvausporukka. Joulupuu Tampere -hyväntekeväisyyskeräyksen toteuttaa Tampereen Nuorkauppakamari ry. Keräys antaa joululahjan vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille, jotka todennäköisesti jäisivät muuten ilman omaa pakettia. Keräysaika on 13.11.-11.12.2016. Lahjat jaetaan perheille Tampereen Ev.lut seurakuntayhtymän kautta. Myös sinä voit osallistua keräykseen! Katso lisätiedot  www.joulupuutampere.fi.

Helsingissä saimme vieraaksemme Joulupuu Helsingin projektipäällikön Esa Heiskasen. Keräyksen järjestää Keskuspuiston Nuorkauppakamari yhteistyössä Helsingin kaupungin Sosiaali- ja Terveysviraston kanssa. Lisätietoa keräyksestä ja osallistumisesta löydät osoitteesta www.joulupuu.org.

Kilpailijoiden tehtävänä oli molemmissa kaupungeissa saada yrityksiä mukaan keräykseen sekä puhelinsoitoilla että yrityksissä vierailemalla. Kilpailijoilla oli aikaa kaksi tuntia ja heidän tuli toimia tiiminä. Tavoitteena oli saada mukaan viisi yritystä soitoilla ja viisi käynneillä. Molemmissa kaupungeissa kilpailijat saavuttivat tavoitteet hienosti ja ylittivätkin ne! Suuri kiitos kaikille mukaan lähteneille yrityksille!

Videot päivistä voit käydä katsomassa alla olevien linkkien kautta Aamulehden sivuilta!

Tampereen päivä

Helsingin päivä

UnelmaSihti-rekrytointikilpailussa kilpaillaan unelmien työpaikosta

UnelmaSihti on täydessä vauhdissa ja kilpailijat ovat päässeet suorittamaan erilaisia tehtäviä tässä erilaisessa ja kiinnostavassa rekrytointiprosessissa. Haluamme UnelmaSihdissä osoittaa, että rekrytoinnin voi tehdä myös ilman muodollisia haastatteluita, piinaavia testejä tai tuskallisilta tuntuvia tehtäviä. Rekrytointi voi olla mukava kokemus kaikille sen osapuolille. UnelmaSihdissä kaksi kiinnostavaa yritystä, helsinkiläinen Smarp ja tamperelainen Yepzon, etsivät tekijöitä kansainväliseen myyntiin, kasvamaan yhdessä yritysten kanssa.

Tapasimme mukaan valitut kilpailijat ensimmäisen kerran rennoissa merkeissä Tampereella ja Helsingissä. Ja kuten UnelmaSihdin linjaan kuuluu, emme halunneet pitää tavanomaisia haastatteluita tavanomaisissa paikoissa. Sen sijaan halusimme tavata kilpailijat, tutustua heihin ja kuulla heidän ajatuksiaan tulevasta rekrytointiprosessista. Jotta tilanne olisi miellyttävä myös kilpailijoiden näkökulmasta, annoimme heille vapaat kädet valita tapaamispaikkamme. Ihminenhän on rennoimmillaan, ja parhaimmillaan, itselle tutussa ympäristössä.

Tampereella tapasimme upeita kilpailijoita muun muassa Pyynikin upeissa maisemissa kävellen, näkötornin munkkikahvilassa kahvitellen sekä kilpailijoiden lempikahviloissa jutellen. Helsingissä pääsimme muun muassa kävelylle Espalle ja Kalasatamaan, vierailemaan Sanomataloon sekä tunnelmallisiin kahviloihin ja ravintoloihin. Helsinki-päivänä meille kertyikin käveltyjä kilometrejä huimat 20! Oikea rekrytoijan unelmapäivä!

Tapaamisten jälkeen kutsuimme hakijat tehtäväpäiviin, jotka järjestettiin taas sekä Helsingissä että Tampereella. Tehtäväpäivissä kilpailijat jaettiin kahteen ryhmään ja he pääsivät suunnistamaan Yepzonin paikannuslaitteen avulla tehtäväpisteisiin. Tampereella kilpailijat suorittivat myyntitehtävän Yepzonin toimistolla ja selvittivät tietään ulos Way Out -pakohuonepelistä. Oman säväyksensä tehtävään toi ihka oikea ulkomaalainen asiakas, johon kilpailijat ottivat jokainen yhteyden vuorollaan. Tehtävä oli ainutlaatuinen tilaisuus kilpailijoille näyttää oma osaaminen niin yllättävässä myyntitilanteessa kuin englannin kielen taidossakin. Way Outilla mitattiin kilpailijoiden paineensietokykyä sekä ongelmanratkaisu- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Pari päivää myöhemmin Helsingissä myös Smarpin hakijat suunnistivat Yepzonin paikannuslaitteen avulla. Tehtävät suoritettiin Smarpin toimistolla sekä pakohuonepelipaikassa Escape Room Helsingissä. Smarpin toimistolla hakijat pääsivät kehittelemään omia bisnesideoitaan, jotka myytiin muille ryhmäläisille, rekrytoijalle sekä Smarpin henkilöstöpäällikölle Mikko Koskiselle. Kuulimmekin mielenkiintoisia ideoita ja hyviä myyntipuheita! Escape Roomilla ryhmien tuli selvittää ryhmänä tiensä ulos lukitusta huoneesta tunnissa.

Päivät olivat vauhdikkaita ja täynnä odottamattomia tilanteita. Kilpailijat suoriutuivat tehtävistä hienosti upealla asenteella ja saumattomalla yhteistyöllä. Haluammekin kiittää kaikkia päivään osallistuneita ennakkoluulottomuudesta ja heittäytymisestä!

Kiinnostavat koostevideot pääset näkemään Aamulehden klippiarkistosta http://www.aamulehti.fi/videot/loytyyko-sopivin-uusi-tyontekija-julkisen-kilpailun-kautta/2FA33004! Seuraa UnelmaSihtiä myös sosiaalisessa mediassa!