Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Oppisopimuskoulutuksella lisää ammattitaitoa ja sitoutuneita työntekijöitä

Eri toimialoilla on viimeisimpien vuosien aikana ollut haasteita työntekijöiden löytämisessä, ja erityisesti rakennusalalla on pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä, joilla on eri rooleissa vaadittavia erityistaitoja. Koska ammattilaisia on tavoitettavissa työmarkkinoilla niukemmin kuin monena aiempana vuotena, on kilpailu osaajien houkuttelemisessa kiivas eri työnantajayritysten välillä.

Jos työntekijöitä ei meinaa löytyä kissojen tai koirien avulla, eikä kivien ja kantojen kääntäminen tunnu auttavan, yritys voi hankkia tarvittavaa ja riittävää osaamista oppisopimuskoulutuksen kautta.

Oppisopimuskoulutus on yrityksen kannalta turvallinen ratkaisu riittävän työvoiman ja osaamisen varmistamiseksi sekä tämänhetkisiin että tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi oppisopimus motivoi työntekijää sitoutumaan yritykseesi pitkäaikaisesti – kun yrityksesi kannustaa työntekijää kehittämään ammattitaitoaan ja opiskelemaan uuden ammatin työnteon ohella, on työntekijälle mielekästä olla osa työyhteisöä pitkällä aikavälillä.

Oppisopimus vastaus osaamispulaan

Oppisopimuskoulutuksella voit vahvistaa yrityksesi kirjoilla olevan henkilöstön osaamistasoa tai kehittää uuden työntekijän ammattitaitoa – oppisopimuksella tarkoitetaan lyhyesti sanottuna sitä, että yrityksesi kouluttaa määräaikaisessa työsuhteessa uuden työntekijän tai jo yrityksessäsi työskentelevän työntekijän uuteen rooliin. Oppisopimuskoulutus on siis täsmävastaus, kun yrityksessäsi tarvitaan tiettyä ammattipätevyyttä tai taitoa!

Yrityksesi voi kouluttaa oppisopimuskoulutuksen kautta kenestä tahansa vähintään 15 vuotta täyttäneestä henkilöstä ammattitekijän. Oppisopimusopiskelijalle ei ole ikävaatimuksen ohella muita koulutus- tai työtaustavaatimuksia.

Oppisopimuksella uusia taitoja opiskeleva voi yrityksen tarpeesta ja omasta tilanteestaan riippuen suorittaa joko kokonaisen ammattitutkinnon tai lisäkoulutuksia ammatillisen osaamisensa tueksi. Esimerkiksi voit oppisopimuksella työllistää yritykseesi rakennusmaalarin, kalusteasentajan, maarakennuskoneenkuljettajan tai sähköasentajan. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu käytännön työtä tehden työpaikalla, ja koulussa järjestettäviä teoriapäiviä on vain 1–4 päivää kuukaudessa. Oppisopimuksella koulutus tapahtuu siis käytännön työtä tehden, ja opiskelija kartuttaa nimenomaan yrityskohtaista tietotaitoa.

Miksi oppisopimus on hyvä ratkaisu?

Oppisopimuskoulutus on sekä työnantajayrityksen että oppisopimuksella opiskelevan kannalta turvallinen, sitouttava ja tyytyväisyyttä lisäävä ratkaisu; oppisopimuskoulutuksen kautta yritys saa kipeästi tarvitsemaansa taitoa ja osaamista siinä missä työntekijä saa työtä tekemällä itselleen uuden ammatin tai lisäpätevyyttä. Kun työntekijälle mahdollistetaan uusien taitojen oppiminen työn ohessa, motivoi se häntä työskentelemään yrityksessä pitkäaikaisesti. Oppisopimus on yrityksen kehitystä tukeva, kustannustehokas palvelumuoto, jota voi hyödyntää niin yksittäisen kuin useamman työntekijän kouluttamisessa. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan koulutusajalta palkkaa vallitsevan työehtosopimuksen mukaisesti, mutta muutoin yritykselle ei tule suoria kuluja koulutukseen liittyen. Näin yrityksen on helpompi ennakoida, millaisia tosiasiallisia kuluja oppisopimuskoulutuksesta koituu.

Oppisopimuksella työntekijöitä turvallisesti Sihdin kautta

Sihdin oppisopimuspalvelun ytimessä on se, että palvelurakenne räätälöidään vastaamaan yrityksesi tarpeita. Sihti yhteistyökumppaninasi tukee jokaisessa työsuhteen vaiheessa ja auttaa rakentamaan koulutuskokonaisuuden yrityksesi tilanteen mukaan. Autamme yritystäsi myös sopivimpien ehdokkaiden tavoittamisessa.

Oppisopimusprosessin ulkoistaminen vastuulliselle, asiantuntevalle HR-kumppanille mahdollistaa sen, että yrityksesi voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yrityksen vastuulla on järjestää opiskelijalle työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on tukea ja opastaa opiskelijaa työpaikalla – muut oppisopimuskoulutukseen liittyvät velvollisuudet ovat Sihdin hallussa. Sihti huolehtii sopivimpien työntekijöiden etsinnästä, ja kun oppisopimuksella uutta ammattia tai lisäosaamista itselleen opiskelevat ovat Sihdin vuokratyöntekijöitä opiskelujensa aikana, Sihti huolehtii sekä oppisopimukseen liittyvistä järjestelyistä että työntekijävastuista palkanmaksusta työterveyshuollon järjestämiseen.

Sihdin oppisopimuspalvelu on yrityksesi hyödynnettävissä koko Suomen laajuisesti – Sihdillä on yli kymmenen vuoden asiantuntemus oikeiden osaajien yhdistämisestä rakennusalalla ja huoltoseisokeissa toimivien asiakasyritystemme tarjoamiin työpaikkoihin. Meillä on ymmärrystä eri alueiden sekä eri roolien haasteista ja mahdollisuuksista. Näemme oppisopimuskoulutuksen tehokkaana keinona osaamispulaan – oikeat osaajat oikeissa tehtävissä ovat yhtä kuin yrityksen menestyksen betonijalka.

Oppisopimus voi olla yrityksellesi juuri sopiva väylä osaamisvajeen tilkitsemiseen. Lue lisää Sihdin oppisopimuspalvelusta tai ota lähimpään Sihdin toimipisteeseen yhteyttä! Kerromme mieluusti tarkemmin, miten voimme auttaa yritystäsi täsmäosaamisen kehittämisessä.

Avoin hakemus, mitä se tarkoittaa?

Työnhaku on mullistunut viimeisten vuosien aikana. Olet varmasti törmännyt työnhaun yhteydessä piilotyöpaikkoihin eli työtehtäviin, joista ei tehdä avointa hakua tai julkaista työpaikkailmoitusta.

Vaikka työpaikkailmoituksia julkaistaan yhä niin sanomalehdissä kuin netistä löytyvissä työnhakuportaaleissa, piilotyöpaikkojen merkitys työnhaussa on korostunut. Uusi työpaikkasi saattaa löytyä sanomalehti-ilmoituksen kautta, mutta yhtä lailla voit kuulla mielenkiintoisesta pestistä puskaradion tai sosiaalisen median kautta – myös suorahakija saattaa löytää sinut LinkedInistä tai eri työnhakuportaaleista, joihin olet tallentanut hakijaprofiilisi.  

Jos sinulla on mielessäsi tietty työpaikka tai yritys, johon haluat työllistyä tulevaisuudessa, voi käydä turhauttavaksi vain odottaa sopivan työpaikan avautumista. Oletko vielä lähettänyt avointa hakemusta suoraan yritykseen, joka sinua kiinnostaa työnantajana?

Rakennusalalla avoimen hakemuksen lähettäminen ei ole sidoksissa vain asiantuntijarooleihin, vaan voit kokeilla hakemuksesi lähettämistä tehtävästä riippumatta. Tässä blogitekstissä kerromme tarkemmin, mitä avoimeen hakemukseen sisältyy ja millaisia asioita hakemuksessa tulee nostaa esiin.

Kannattaako avoimen hakemuksen tekeminen?

Avoimen hakemuksen laatiminen vaatii sinulta hitusen aikaa, mutta se voi olla lopulta väylä uuteen työpaikkaan sihtaamisessa. Avoimen hakemuksen lähettäminen antaa sinusta innostuneen, rohkean, motivoituneen ja oma-aloitteisen vaikutelman – eli korostat juuri niitä ominaisuuksia, joita mahdollinen tuleva työnantajasi arvostaa!

Vaikkei yrityksessä olisi tarvetta työvoimalle juuri sillä hetkellä, kun otat yritykseen yhteyttä, voi tilanne muuttua nopeastikin. Jos yrityksessä on avautumassa lähitulevaisuudessa työpaikka, johon taustasi ja osaamisesi osuvat, on palkkauspäätöksen tekevällä sinun tietosi valmiina uuden tekijän haun alkaessa.

Yhtä lailla avoin hakemus voi olla sinulle mahdollisuus astua urareitille, jota et ehkä aivan ensimmäiseksi olisi ajatellut – yrityksessä voi olla tarjolla muitakin työtehtäviä, joissa vaaditaan sellaista osaamista ja taitoa, joita sinulla jo on. Työnhaussa kannattaa olla aina liikkeellä avoimin ja uteliain mielin!

Kun yritys ilmoittaa avoimesta työpaikasta työpaikkailmoituksen kautta. hakuun tulvii usein suuri määrä hakijoita. Kun olet jo lähettänyt yritykselle avoimen hakemuksesi varsinaisen työpaikkailmoittelun ulkopuolella, se auttaa sinua olemaan jäämättä muiden hakijoiden jalkoihin. Kirsikkana kakun päällä yrityksellä on siis tietosi hallussaan silloin, kun kiireinen työntekijähaku ei ole käynnissä.

Miten tehdään avoin hakemus?

Usein avoin hakemus lähetetään sähköpostitse, mutta yrityksen sivuilta voi löytyä myös linkki hakijaprofiilin tekemiseen. Sihdin sivuilla voit laatia helposti oman hakijaprofiilisi ja halutessasi tallentaa samalla CV:si. Näin me Sihdillä voimme ottaa sinuun yhteyttä ja kuulla tarkemmin, millaisia töitä kaipaat!

Jos lähetät avoimen hakemuksen kiinnostavaan yritykseen sähköpostitse, pilko hakemus kolmeen osaan – kirjoita ytimekäs sähköposti ja liitä mukaan ajan tasalla oleva CV:si ja saatekirjeesi:

-Sähköpostin tarkoitus on vastata kysymykseen, miksi olet kiinnostunut yrityksestä työnantajana. Miksi otat yritykseen yhteyttä?

-Saatekirjeessä puolestaan pääset osoittamaan, miksi olet innostunut työskentelemään yrityksen kirjoilla. Kuvaile hakemuskirjeessäsi konkreettisten esimerkkien avulla, mitä osaamista ja taitoa oikein toisit yritykselle. Älä lähetä samaa hakemusta useaan yritykseen, vaan kohdenna kirjeesi aina tehtävä- tai yrityskohtaisesti.

-CV:ssäsi pääset osoittamaan, millaista ammattitaitoa olet kerryttänyt työ- ja opintotaustasi kautta. Käy kurkkaamassa vinkit hyvän CV:n tekemiseen blogitekstistämme!

Mikä saatekirje on?

Avoimen hakemuksen mukana lähetettävällä saatekirjeellä on eri painotus kuin suoraan yrityksen julkaisemaan työpaikkailmoitukseen vastaavalla saatekirjeellä. Kun lähetät avointa hakemusta, saatekirje tuo tarvittavan lisävakuutuksen osaamisestasi, pätevyydestäsi ja motivaatiostasi. Saatekirjeessä pääset kertomaan, miksi yritys kiinnostaa sinua ja kuinka hyödyllistä yrityksen olisi palkata juuri sinut.

Mieti, mitä työnantaja todennäköisesti arvostaa. Tarvitseeko yritys erityistä ammattiosaamista, esimerkiksi tietyn työkalun hallintaa tai hitsausluokkaan pätevöitymistä? Ammatillisen pätevyyden lisäksi mieti myös, millainen olet työntekijänä ja millainen olet tiimityöskentelijänä.

Olemme koonneet kappale kappaleelta vinkkejä hakemuskirjeen rakentamiseen.

Ensimmäinen kappale: miksi otat yhteyttä?

Aloita hakemuskirjeesi mainitsemalla, miksi yritys kiinnostaa sinua. Oletko kuullut tuttusi kautta, että yrityksellä on työpaikka täytettävänä tai esimerkiksi eläköitymisen myötä tulevaisuudessa on sijaa uudelle ammattilaiselle?

Toinen kappale: miksi yritys kiinnostaa?

Hyödynnä taustatutkimuksen perusteella saamaasi tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta ja kulttuurista. Rakennusalalla on hyvin erityyppisiä tehtäviä tarjolla niin työuraa aloitteleville rakennustyöntekijöille kuin esimerkiksi työnjohtajille ja projektipäälliköille – miksi rakennusalan tehtävät kiinnostavat sinua?

Kolmas kappale: kehu itseäsi!

Vakuuta hakemuskirjeesi lukija taidoillasi ja motivaatiollasi! Kerro, mitä osaat ja miksi yritys hyötyisi osaamisestasi. Oletko saanut aiemmista työtehtävistäsi mainiot suosittelut, jotka voit mainita? Älä kuitenkaan liioittele osaamisellasi, vaan kerro rehellisesti vahvuuksistasi.

Neljäs kappale: jatkovaiheet

Korosta lopuksi, että toivot yrityksen ottavan sinuun yhteyttä ja kutsuvan sinut haastatteluun. ”Toivottavasti tapaamme haastattelun merkeissä”, on yksi tapa esittää toive haastatteluun pääsystä.

Kiinnostavan CV:n, houkuttelevan sähköpostin ja hakemuskirjeen yhdistelmä voi siivittää sinut uudelle uralle! Avoimen hakemuksen lähettäminen vaatii sinulta hiukan aikaa, mutta sinulla on hieno mahdollisuus oman urapolun rakentamiseen – suora yhteydenotto yritykseen voi johtaa siihen, että pääset työskentelemään osana kiinnostavaa yritystä ja tähdätä uuteen työhön.

P.S. Oletko jo käynyt selaamassa Sihdin avoimet työpaikat? Voit myös olla meihin suoraan yhteydessä ja kertoa, millaista työtä etsit!

Mielenterveys ja työelämä – mitä kuuluu suomalaiselle työvoimalle?

Mitä sinulle kuuluu oikeasti?

Rakennustyömaalla työt ovat fyysisesti raskaita, ja toisinaan työpäivät venyvät pitkiksi, kun urakka on saatava nopeasti valmiiksi tiiviiden aikataulujen painaessa päälle. Rankat työpäivät vaativat palautumista, mutta välillä vapaa-aika ei tuo kaivattua vastapainoa työlle, vaan eri elämänvaiheissa joudumme kohtaamaan kuormittavia tilanteita henkilökohtaisenkin elämän puolella. Lisäksi pandemia-aika on tuonut oman lisähaasteensa arjen pyörittämiseen meidän jokaisen elämään.

Oma jaksaminen ja hyvinvointiin panostaminen ovat kuitenkin yhtä kuin elämän peruspilarit. Rakennusalalla suhtaudutaan vakavasti fyysisisiin työtapaturmiin, mutta myös mielenterveydelliset häiriöt ja ongelmat on otettava vakavasti ja vastuullisesti huomioon.

Olemme aiemmin blogissamme kertoneet, että työmaiden yleisin ongelma on loppuunpalaminen eli pitkittyneen stressin seurauksena kehittyvä fyysinen ja henkinen uupumus, burnout. Tänään – 10.10. – vietetään maailman mielenterveyspäivää, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja keskustelua mielenterveyden tärkeydestä sekä vähentää mielenterveysongelmiin liitettäviä ennakkoluuloja. Tärkeän päivän kunniaksi pureudumme tarkemmin työelämän ja mielenterveyden yhdistelmään. Missä oikein mennään tällä hetkellä?

Onko suomalaisten henkinen hyvinvointi laskussa?

Sihdin emoyhtiö, Adecco-konserni on vastikään julkaissut kansainvälisen työelämätutkimuksen, jossa selvitetään työntekijöiden ajatuksia työmarkkinoiden ilmiöistä juuri nyt. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistui yli 34 000 eri aloilla työskentelevää, 18–60-vuotiasta työntekijää 25 maasta – mukana oli myös Suomi.

Tutkimus osoittaa, että mielenterveyteen liittyvä huoli on tällä hetkellä vahvasti tapetilla. Tutkimuksesta käy nimittäin ilmi, että 34 % suomalaisvastaajista kokee henkisen hyvinvointinsa kärsineen viimeisen 12 kuukauden aikana siinä missä kaikki osallistujamaat huomioiden keskivertolukema on 24 %.

Samaan aikaan suomalaisilla työmarkkinoilla puhutaan osaajapulasta, joka riivaa etenkin rakennusalaa. Jotta työvoimaa on riittävästi nyt ja tulevaisuudessa, yritysten on panostettava työntekijöiden hyvinvointiin entistä vankemmin.

Mielenterveyteen liittyy yhä suomalaisilla työmarkkinoilla ennakkoluuloja ja asenteellisuutta, vaikka mielenterveysongelmat muodostavat ison lohkareen poissaolojen selittäjänä. Suomen Mielenterveys Ry:n mukaan suomalaisten työntekijöiden fyysinen terveys on mennyt viimeisimpien vuosikymmenten aikana parempaan suuntaan, tosin työntekijöiden mielenterveyden suhteen kehitysaskeleet ovat jääneet lyhyemmiksi.

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat kustantavat vuosittain jopa noin 11 miljardia euroa, ja lähes puolet myönteisistä työkyvyttömyyseläkepäätöksistä juontuu mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvistä häiriöistä. Suomen Mielenterveys Ry nostaa esiin myös, että suomalaisista ainakin joka viides kokee mielenterveydellisiä häiriöitä vuoden aikana, ja sama määrä suomalaisia kärsii masennuksesta jossain kohtaa elämänsä aikana.

Mitä työyhteisössä voidaan tehdä mielenterveyden edistämiseksi?

THL:n vuonna 2014 julkaistu opas Mielenterveyden edistäminen työpaikalla on edelleen ajankohtainen; oppaassa todetaan, että työntekijöiden mielenterveyden edistämiseen eivät vaikuta pelkästään yksittäiset seikat, vaan hyvinvoiva työyhteisö muodostuu monesta, sekä yksilö- että yritystasoon kohdistuvista tekijöistä. Oppaassa esitetään, että työntekijöiden mielenterveyteen vaikuttavat vahvimmin yrityksen hyvinvointia edistävä ja tukeva johtamistapa, viestintä ja kommunikaatio sekä työhön liittyvän stressin ymmärtäminen ja sen hoitaminen.

Kannustava johtamiskulttuuri

Työnjohtaja tai esihenkilö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa suuresti työntekijöiden hyvinvointiin ja hyvän työkulttuurin edistämiseen. Jo esihenkilön käyttäytyminen vaikuttaa siihen, miten työyhteisössä toimitaan, ja lisäksi THL:n oppaassa nostetaan johtajuuden kohdalla esiin muun muassa työntekijöiden arvostaminen ja kannustaminen, työyhteisön keskinäisen yhteistyön merkitys sekä työpaikkakiusaamiseen ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen.

Tutkimukset osoittavat, että työntekijäkeskeinen, osallistava johtaminen edistää työntekijöiden hyvinvointia siinä missä perinteinen, itsevaltaisella ja hierarkkisella johtamistavalla on päinvastaisia vaikutuksia. Ylhäältä alaspäin tulevien ohjeiden sijaan avoin kommunikaatio ja työntekijöiden näkemysten huomiointi lisäävät työntekijöiden työmotivaatiota ja intoa – työntekijätyytyväisyydellä on iso merkitys yrityksen kasvussa. Osallistava johtamiskulttuuri pohjautuu näkemykseen siitä, että työntekijät ovat voimavara ja kasvun mahdollistaja, mikä lisää sitoutuneisuutta ja intoa työntekoon.

Mielenterveyden keskusliiton mielenterveysbarometrissa nousee esiin, että 37 prosenttia suomalaisista ei haluaisi kertoa esihenkilölleen mielenterveydellisestä tilastaan. Keskusliiton mukaan se, että esihenkilö puhuu työntekijöiden kanssa avoimesti mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista, voi edistää ilmapiirin avoimuutta ja samalla tehdä oman tilanteen kertomisesta työpaikalla helpompaa. Mitä helpommaksi mielenterveysongelmista puhuminen on tehty organisaatiossa, sitä todennäköisempää on, että työntekijää voidaan auttaa ajoissa.

Asiallinen ja vastuullinen viestintä

Yrityksen viestintätavalla on vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. THL:n oppaasta käy ilmi, että esihenkilöiden ja työntekijöiden sekä työkavereiden keskinäinen kommunikaatio vaikuttavat vahvasti koko työporukan hyvinvointiin. Onkin tärkeää, että yritys mahdollistaa avoimen – ja asiallisen – viestinnän työyhteisössä. Yrityksen on hyvä pysähtyä ja pohtia, kohdellaanko kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasapuolisesti. Viestitäänkö yrityksessäsi asialliseen ja vastuulliseen sävyyn, jos tiimin jäsenellä on mielenterveydellisiä haasteita? Työterveyslaitoksen artikkelissa todetaan, että hyvässä työyhteisössä ymmärretään, että työntekijöiden voimavaroissa on vaihtelua. Samassa artikkelissa nostetaan esiin, ettei esihenkilö esimerkiksi saa kertoa sairaspoissaolon syytä ilman työntekijän suostumusta.

Yrityksen tulee luoda myös selkeät puitteet työntekoon. Onko yrityksen tavoitteet, normit ja työntekoa koskevat ohjeet helposti saatavilla ja ymmärrettävässä muodossa, ja onko työnjako toteutettu mahdollisimman selkeästi? Onko jokaisella työntekijällä ymmärrys siitä, mitä työnkuvaan oikein mahtuu?

Työtaakan ymmärtäminen ja hallinta

Työstä juontuva stressi ja uupuminen ovat nykyään tilastokärkinä työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen syinä. Yrityksen ja esihenkilöiden tuleekin tunnistaa, mitkä tekijät voivat erityisesti kuormittaa työntekijöitä ja laatia toimenpiteet työstressin hallintaan, esimerkiksi panostaa työntekijöiden työskentelyolosuhteisiin ja tukea työntekijöitä palautumisessa. On tärkeää, että työntekijät kokevat voivansa hallita työkuormaansa, eikä heiltä odoteta kohtuutonta työpanosta – esimerkiksi työn paiskimista liian tiukalla aikataululla tai jatkuvaa työpäivän keston venyttämistä.

Olisivatko esimerkiksi joustava työaika, työn järkevämpi järjestäminen, nelipäiväinen työviikko tai palaverikielto klo 16 jälkeen olla sopivia toimenpiteitä yrityksellesi? Entäpä joutuvatko työntekijät vastaamaan puheluihin tai sähköposteihin lomalla?

Lisäksi esimerkiksi uudelleenkouluttamisen ja lisäopintojen tukeminen nostattavat työviihtyvyyttä. Adecco Groupin tutkimuksen mukaan 35 % suomalaisvastaajista kokee, että työnantajayritys panostaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Ajan tasalla oleva ammattiosaaminen ja kokemus siitä, että omat työtehtävät ja vastuut ovat hanskassa, vahvistavat työntekijätyytyväisyyttä.

Sihti tukee henkilöstön kehittämisessä

Luottamuksellinen, avoin ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuva työyhteisö on kaiken a ja o, mutta asenteellisuus ja ennakkoluulojen ruokkiminen eivät kuulu terveeseen työyhteisöön. Jokainen työntekijä aputyöntekijästä korkeimpaan johtoon on osaltaan vastuussa työhyvinvoinnin rakentamisessa ja mielenterveysmyyttien ja ennakkoluulojen murtamisessa – selkeät tavoitteet ja ohjeet, tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, työporukan keskinäinen kunnioitus ja ymmärtäminen, kannustava johtaminen, rullaava työarki sekä avoin ja asiallinen viestintä vievät kohti terveempää yhteisöä. Hektisellä rakennustyömaalla hyvinvointi lisää yrityksen tulostehokkuutta. Kun työntekijät tulevat työmaalle tai toimistolle näyttöpäätteen ääreen hyvillä mielin, se näkyy tulevaisuuden kasvutilastoissa!

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu työpaikalla konkreettisin keinoin. Jos yrityksesi kaipaa tukea henkilöstön kehittämisessä, henkilöstöpalvelualan asiantuntijana keskustelemme myös mielellämme, miten voimme tukea yrityksiä työhyvinvoinnin lisäämisessä. Otathan lähimpään toimistoon yhteyttä, jotta voimme auttaa yritystäsi sihtaamaan kohti parempia työpäiviä!

Miten tuoda omat vahvuudet esiin työnhaussa?

”Missä olet hyvä? Entäpä missä haluaisit olla parempi?”

Useimmiten eri työhaastatteluissa hakijaa pyydetään kuvailemaan omia vahvuuksiaan ja sellaisia asioita, joissa hänellä olisi vielä petrattavaa. Osalle omista taidoista kertominen on helppoa kuin heinäteko siinä missä monet tuskastelevat omien vahvuuksien tunnistamisessa ja esilletuomisessa.

Ihan jokaisella meistä on kuitenkin vahvuuksia ja taitoja. Kerrommekin seuraavaksi vinkkejä siihen, miten voit nostaa esiin osaamisesi ja vahvuutesi itsevarmalla tavalla työnhaussa.

Millaisia taitoja sinulla on?

Pohdi, millaisia taitoja arvostettiin edellisellä työpaikallasi ja mitä kaikkea uutta opit työtehtäviesi kautta. Entäpä minkä vuoksi juuri sinut valittiin työpaikkaan?

Jos omien taitojen ja vahvuuksien tunnistaminen tuntuu haastavalta urakalta, kannattaa kysäistä esimerkiksi nykyisiltä tai entisiltä työkavereilta, millaisissa tehtävissä olet pärjännyt erityisen hyvin. Tämä vaatii hiukan rohkeutta, mutta palautteen kautta saatat löytää uusia vahvuuksia, joita voit tuoda esiin työnhaussa. 

Myös harrastusten kautta kerrytät tietoja ja taitoja, joita voit hyödyntää uutta työtä hakiessasi. Jos olet kiinnostunut teollisuuden asennustehtävistä, huolellisuus ja perustyökalujen hallinta vievät pitkälle – oletko esimerkiksi tottunut korjaamaan autoja, mopoja tai vaikka polkupyöriä? Urheiluharrastuksista on hyötyä, kun haet esimerkiksi rakennustyöntekijän tehtäviä, joissa tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa.  

Taitojen listaamisen ohella mieti, millainen olet tyyppinä. Oletko saanut hyvää palautetta reippaudestasi, oma-aloitteisuudestasi tai siitä, että teet hyvää työjälkeä? Millaisena työntekijänä työkaverisi kuvailevat sinua?

Vahvuudet esiin CV:ssä ja hakemuskirjeessä

Seuraavaksi on aika koostaa tunnistamasi vahvuudet parhaalla mahdollisella tavalla CV:hen ja hakemuskirjeeseen.

Työpaikkailmoitukseen on koottu useimmiten työssä vaadittavat taidot, joita voivat olla esimerkiksi tietty koulutus, hitsauspätevyys tai työkalun hallinta. Jos työpaikkailmoituksessa esimerkiksi painotetaan tietyn työkalun tai järjestelmän hallintaa ja sinulla on jo osaamista, lisää tieto CV:hen. Keskity vahvuuksiin, jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta olennaisia ja kerro lyhyesti, miten vahvuutesi näkyisivät työn arjessa.

Jos työpaikkailmoituksesta ei käy ilmi, mitä vaatimuksia tehtävässä pärjäämiseksi on, voit ottaa suoraan rekrytoijaan yhteyttä – me Sihdillä autamme sinua jokaisessa työnhakuvaiheessa!

Miten saada omat vahvuudet esiin haastattelussa?

Omien vahvuuksien kertominen haastattelutilanteessa vakuuttavasti ja sopivan itsevarmasti voi olla monelle haastavin vaihe uutta pestiä haettaessa. Itsestään puhuminen vieraalle henkilölle voi olla erityisen vaikeaa haastattelutilanteessa, joka monesti on muutenkin jännittävä.

Konkreettisuus omien vahvuuksiesi kerronnassa on erinomainen tapa korostaa jo olemassa olevia taitojasi! Jos työn suorittamiseksi vaaditaan huolellisuutta, kuvaile, miten tarkkuus näkyy työssäsi ja millaisissa työvaiheissa huolellisuutta on vaadittu aiemmin.

Miten kertoa omista heikkouksista?

Haastatteluissa monesti kysytään, mitä hakija haluaisi osata paremmin. Meillä jokaisella on vahvuuksia, mutta yhtä lailla meillä on myös sellaisia piirteitä, joita haluaisimme kehittää. Lisäksi uutta työpaikkaa haettaessa ei välttämättä hallussa ole vielä aivan kaikkia taitoja, joita työnantajayritys toivoo hakijalta löytyvän.

Heikkouksista kysyttäessä tärkeintä on se, ettet maalaa itsestäsi liian negatiivista kuvaa. Kerro avoimesti ja rehellisesti heikkouksistasi, mutta korosta mieluummin, että niistä huolimatta olet suorittanut työtehtäväsi – tai opintosi ja harrastuksesi – mallikkaasti. Kuvaile heikkouksiasi, mutta siten, etteivät heikkoutesi estäisi uuden työpaikan haltuun ottamista.

Älä painota sitä, mitä et vielä osaa. Kerro mieluummin, kuinka pyrit kehittämään niitä osa-alueita, jotka eivät vielä ole vahvuuksiasi. Tuleva työnantajasi arvostaa rehellisyyttäsi ja kykyäsi itsearviointiin – annat itsestäsi kuvan, että haluat oppia uutta ja kehittyä.

Tähtäätkö ensimmäiseen työpaikkaasi vai oletko urasi käännekohdassa ja kaipaat uudenlaisia haasteita? Käy tutustumassa avoimiin työpaikkoihimme! Käy myös lukemassa muut työnhakuvinkkimme – blogistamme löytyvät muun muassa vinkit työhaastattelussa onnistumiseen ja kivan työpaikan nappaamiseen ilman monen vuoden mittaista työkokemusta.

Miksi valita Sihti HR-kumppaniksi?

Rakennusalalla oikeaa osaamista ja ammattitaitoa kerryttäneitä tekijöitä voi olla haastavaa löytää, ja uuden työntekijän etsiminen ja valitseminen vaativat yritykseltä sekä aikaa että resursseja. Kun henkilöstöasioista vastaa luotettava HR-kumppani, yrityksellesi jää enemmän aikaa keskittyä olennaiseen eli yrityksesi ydinliiketoimintaan.

Luotettava rakennusalan ja teollisuuden HR-kumppani

Sihdin henkilöstöratkaisut perustuvat ammattimaisuuteen, vastuullisuuteen ja laatuun. Usealla Sihdin myyntihenkilöllä ja konsultilla on työkokemusta rakennusalalta, joten ymmärrämme asiakasyritystemme tarpeita ja työtehtävien asettamia vaatimuksia – ja osaamme etsiä kuhunkin pesitin soveltuvimmat ammattilaiset.

Taustallamme on yli kymmenen vuoden osaaminen oikeiden osaajien ja rakennusalalla ja raskaan teollisuuden parissa, erityisesti huoltoseisokeissa, toimivien asiakasyritystemme tehtäviin. Erikoistuminen tiettyihin aloihin on vahvistanut ymmärrystämme näiden alojen erityispiirteistä – sekä haasteista että mahdollisuuksista.

Yksi henkilöstöpalvelualan yrityksen toimintaan liitettävistä oletuksista on se, että henkilöstöpalvelualan kautta palkattavasta määräaikaisesta työntekijästä aiheutuu yritykselle paljon kuluja. Kun Sihti on yrityksesi kumppani henkilöstöasioista, vältyt yllättäviltä ja ennakoimattomilta kuluilta – veloitamme yritykseltäsi työntekijän toteutuneet työtunnit, mutta huolehdimme muun muassa vakuutusmaksuista ja sairaslomakuluista. Näin ollen voit ennakoida tehokkaammin, kuinka paljon uuden työvoiman palkkaaminen todellisuudessa kustantaa.

Osaavaa työvoimaa nopeasti

Sihdin palvelut ovat yrityksesi hyödynnettävissä koko Suomen alueella. Asiantuntevat konsulttimme ovat jatkuvasti koko valtakunnan laajuudella yhteydessä potentiaalisiin työnhakijoihin – missä tahansa yrityksesi sijaitseekaan, ammattilaisverkostoistamme saattaa löytyä yrityksellesi sopiva tekijä aloittamaan työmaalla tai huoltoseisokissa nopeallakin aikataululla.

Joustavuus on henkilöstövuokrauksen avainasia, ja vuokratyöntekijä onkin mahdollista työllistää Sihdin kautta vain muutaman päivän kiireavuksi, pidempiaikaiseen projektiin tai vakituiseen työsuhteeseen. Olemme tukenasi myös tilanteissa, joissa on hankalaa ennakoida, mikä henkilöstömäärän tarve todellisuudessa on.

On monia eri syitä, miksi yritys voi tarvita nopeastikin lisää henkilöstöä. Uusien projektien tuoma äkillinen työmäärän lisääntyminen, loma-ajat, uusien roolien kehittäminen tai vaikkapa äkilliset sairastumiset ovat muutamia esimerkkejä tilanteista, jolloin henkilöstövuokraus on yrityksen kannalta joustava ja kustannustehokas ratkaisu. 

Etenkin rakennusalalla kilpailu parhaimmista osaajista on kiivas, ja ammattilaisen löytäminen tehtävään, jossa vaaditaan tiettyä erityistaitoa, voi olla haastavaa. Sihdin kautta yrityksesi voi hyödyntää kattavaa ja modernia digitaalista hakijamarkkinointia, jonka avulla houkuttelemme tekijöitä, joilla ei välttämättä ole aktiivinen työnhaku käynnissä. Kohdennetulla, digitaalisella hakijamarkkinoinnilla sekä tavoitetaan tehokkaasti sopivat tekijät ja samalla vahvistetaan yrityksesi työnantajamielikuvaa.

Sihdin monipuoliset henkilöstöratkaisut

Tarjoamme kattavat ja yritykseksi kannalta kustannustehokkaat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut, jotka räätälöidään joustavasti aina yrityksesi tarpeisiin. Toimimme asiakaslähtöisesti, nopeasti ja vaivattomasti koko Suomen alueella.

Se, että olemme osa maailman johtavaa henkilöstöratkaisujen tarjoajaa, Adecco Groupia, laventaa palveluitamme. Mikäli yrityksesi tarvitsee haastavassa ja aikaa vievässä toimihenkilöhaussa rekrytointiapua tai kaipaat rekrytointipäätöksellesi tukea, käänny puoleemme – suorahaku voi olla vastaus haastavissa asiantuntijarekrytoinneissa ja laadukkaista arviointimenetelmistämme saat lisävahvistusta oikean valinnan tekemiseksi.

Tiesitkö, että Sihdin kautta yrityksesi voi saada tarvittavaa osaamista myös oppisopimuksella? Rakennusalalla vaaditaan monessa tehtävässä erityisosaamista, jota työmarkkinoilla ei kuitenkaan ole riittävästi saatavilla. Oppisopimus on tällöin turvallinen ja työntekijää sitouttava vaihtoehto, jonka avulla yritys saa lisää osaavaa työvoimaa.

Välitämme työntekijöitä ja ennen kaikkea työntekijöistämme

Henkilöstövuokrauksen kautta työvoiman hankkiminen tarkoittaa sitä, että Sihti on työnantajan roolissa ja vastaa täten työnantajan vastuista. Painotamme toiminnassamme vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä työntekijöidemme että asiakkaidemme suuntaan.

Henkilöstövuokraukseen on kytkeytynyt yhä tänäkin päivänä negatiivisia olettamuksia esimerkiksi palkkatasoon liittyen. Sihdin ehdoton lähtökohta on se, että työntekijöillemme maksetaan aina asianmukaisesti ja ajallaan vähintään vallitsevan työehtosopimuksen mukainen palkka. Lisäksi huolehdimme muun muassa vakuutusmaksuista, työvarusteiden ja pätevyyskorttien hankkimisesta sekä työterveyshuollon järjestämisestä.

Sihti panostaa työntekijöiden työturvallisuuteen

Työturvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista työmailla. Siksi vuokratyöntekijämme saapuvat työmaille aina laadukkaat ja tehtävänmukaiset työvarusteet yllään. Vastaamme aina siitä, että työntekijöillämme on tehtävänmukaiset, kunnolliset työvarusteet ja turvalliset työkalut. Lisäksi huolehdimme siitä, että työntekijöillämme on työssä vaadittavat ja voimassa olevat pätevyyskortit.

Jokainen Sihdin työntekijä perehdytetään työsuhteen alkuvaiheessa, ja mahdolliset työturvallisuusriskit käydään läpi ennakoivasti. Ensimmäisenä suomalaisena henkilöstöpalvelualan yrityksenä olemme aloittaneet työntekijöiden perehdyttämisen virtuaalisessa ympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen rakennustyöntekijämme pääsee suorittamaan turvallisuusperehdytyksen VR-laseilla ja tutustumaan yleisimpiin rakennustyömaalla tapahtuviin työtapaturmiin ennen töiden alkua. Olemme rakentaneet virtuaaliperehdytyksen yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa.

Kaipaatko lisätietoa Sihdin tarjoamista henkilöstöpalveluista? Ota lähimpään Sihdin toimistoon yhteyttä, jotta voimme auttaa yritystäsi!

Asiakastarina: Sihti tukena huoltoseisokin resursoinnissa

Jotta huoltoseisokki sujuu jouhevasti ja turvallisesti, yritykseltä vaaditaan huolellista suunnittelua ja ennen kaikkea riittävästi resursseja tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi tarkan aikataulun puitteissa. Huoltoseisokki useine vaiheineen voi moninkertaistaa yrityksen resursointitarpeet, jotta niin suunnitellut kuin ennakoimattomat ja nopeasti muuttuvat tilanteet hoituvat mahdollisimman vaivattomasti.

Henkilöstövuokraus on joustava ratkaisu riittävän työvoiman turvaamiseksi, kun henkilöstötarpeen määrä on vakiintumaton ja nopeasti muuttuva. Sihdin huoltoseisokkipalvelu on rakennettu vastaamaan asiakkaan tarpeisiin huoltoseisokin aikana. Kun yrityksessä on riittävästi henkilöstöä ja tarvittavaa taitoa, huoltoseisokki sujuu tehokkaasti.

Me Sihdillä korostamme yhteistyön rakentamisessa asiakasyritystemme kanssa nopeutta ja joustavuutta. Yksi huoltoseisokkipalveluamme hyödyntäneistä asiakkaistamme on Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy, jonka kanssa yhteistyö alkoi alun perin emoyhtiömme Adeccon kautta – Sihti ja Adecco tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta asiakasyrityksemme saisivat tarvitsemansa palvelut ja ratkaisut.

Työntekijöitä huoltoseisokkiin nopeasti ja joustavasti

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy on pohjoismaiden johtava teollisuuspalvelujen tarjoaja, joka tuottaa muun muassa kunnossapito-, sähkö-, sekä prosessiteollisuuden suunnittelua ja projektipalveluja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy on osa Bilfinger SE -konsernia.

Yhteyshenkilömme Bilfinger Nordicsilla, projektipäällikkö Altti Renfors, kertoo huoltoseisokkitiimimme palvelun olevan joustavaa ja nopeaa. ”Olemme saaneet tarvittavan työntekijämäärän – ja on tarjottu enemmänkin tekijöitä. Työntekijöitä on löytynyt hyvin lyhkäiselläkin ajalla”, hän kuvailee.

Sihti on tuonut konkreettista apua Bilfingerille nimenomaan muuttuvan henkilöstötarpeen hallintaan. ”Työkuorma muuttuu päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla hyvinkin paljon. Kun on tarvittu enemmän työntekijöitä, Sihdiltä on saatu tähän apua”, Altti Renfors kertoo.

Olemme Sihdillä rakentaneet valtakunnallisen työntekijäverkoston, josta voi löytyä ammattitaitoa ja yrityksen kaipaamaa erityisosaamista huoltoseisokkiin jouhevasti. Vastuullisena työnantajana pyrimme siihen, että työntekijämme viihtyvät Sihtiläisinä pitkään. Sihdin kanssa yhteistyötä tehdessään Renfors on arvostanut sitä, että tuttuja työntekijöitä on tullut tehtaan käytävillä vastaan. Kun työntekijät ymmärtävät ympäristön vaatimukset ilman pitkällistä perehdytystä, työtehtävien suorittaminen on tehokasta.

Työkuorma muuttuu päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla hyvinkin paljon. Kun on tarvittu enemmän työntekijöitä, Sihdiltä on saatu tähän apua.

Sihdin huoltoseisokkipalvelu on ratkaisu vaikeasti ennakoitaviin henkilöstötilanteisiin

Huoltoseisokki voi tuoda mukanaan yllättäviä tilanteita, joita yritys ei pysty ennakoimaan. Menestyksekkäästi läpiviedyn huoltoseisokin takana on tärkeää, että eri tehtävien suorittamiseen on kohdennettu riittävästi oikeaa osaamista. Kuitenkin oikean osaamisen sijoittaminen oikeisiin tehtäviin voi olla haastavaa, sillä tehtävät saattavat muuttua aivan viime tingassa. Huoltoseisokissa myös aikataulut painavat, sillä työvaiheet on saatava valmiiksi tiettyyn aikaan mennessä, mutta tarvittavan osaamisen vaje voi tietää työn joutuvuuden hidastumista.   

Huoltoseisokkitiimimme rautainen Senior Business Manager Ruut Sillanpää on työskennellyt pitkään ympäri Suomen tehtaiden huoltoseisokkien resursoinnin parissa. Hän ymmärtääkin, millaisia haasteita huoltoseisokki voi yritykselle asettaa, ja millaisia alueellisia erityispiirteitä on otettava huomioon resursoinnissa.

”Huoltoseisokissa on jatkuvasti läsnä epävarmuus, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti – huoltoseisokin aikataulut voivat muuttua yllättäen. Me Sihdillä tuotamme asiakasyrityksillemme ratkaisuja, jotta asiakkaamme pystyvät kehittämään liiketoimintaansa ja varmistamaan huoltoseisokin toteutumisen”, Sillanpää toteaa ja korostaa yhteistyön tärkeyttä.

Ruut Sillanpää arvostaa hyvin sujuvaa yhteistyötä Bilfingerin kanssa. ”Bilfingerin kanssa yhteistyössä korostuvat rehellisyys, joustavuus ja inhimillisyys – yhteyshenkilömme Altti Renforsilla on kyky ajatella kokonaisvaltaisesti sekä huoltoseisokin sujuvuutta että työntekijöitä. Hänellä on myös taitoa luovia työntekijä oikeaan työtehtävään.”

Vastuullinen henkilöstön hallinta huoltoseisokissa

Kun huoltoseisokkityöntekijöiden hakemisessa, houkuttelemisessa ja lopulta työsuhteen hallinnoinnissa hyödynnetään HR-palveluja tarjoavaa yritystä, on yrityksellä paremmat mahdollisuudet varautua myös yllättäviin, kiireellisiin tilanteisiin, joita huoltoseisokki usein tuo mukanaan.

Sihti kumppanina huolehtii sopivien tekijöiden hakuprosessista aina haun käynnistämisestä yhteydenottoihin ja haastatteluihin. Henkilöstövuokrauksessa työnantajavastuu on Sihdillä – me huolehdimme työsuhteen ylläpitämiseen vaadittavista vaiheista aina työsopimuksen allekirjoittamisesta työterveyshuollon järjestämiseen sekä työssä vaadittavien turvavarusteiden hankkimiseen ja pätevyyskorttien päivittämiseen.

Kun henkilöstöasiat on ulkoistettu asiantuntevalle HR-kumppanille, yrityksen on helpompi keskittyä olennaiseen – huoltoseisokin mallikkaaseen läpiviemiseen.

Haluatko tietää enemmän, kuinka Sihti voi auttaa yritystäsi huoltoseisokissa? Ota yhteyttä huoltoseisokkitiimiimme!

Onnistu työhaastattelussa

Olet saanut kutsun haastatteluun – olet siis askeleen lähempänä unelmiesi työtä! Hakemuksesi perusteella rekrytoija näkee sinussa potentiaalia hakemaasi tehtävään ja haluaa kuulla sinusta lisää. Luota siis itseesi ja keskity vakuuttamaan työhaastattelussa!  

Haastattelussa onnistumisen resepti on lopulta hyvin yksinkertainen: menestyt haastattelussa valmistautumalla hyvin etukäteen sekä olemalla rehellinen ja motivoitunut. Jos sinulla on haastattelu edessä, poimi blogitekstistämme vinkit haastattelussa onnistumiseen.  

Valmistaudu haastatteluun huolellisesti

Kun valmistaudut tulevaan haastatteluun huolellisesti, lisäät mahdollisuuksiasi unelmatyösi nappaamiseen.

Lue ennen haastattelua työpaikkailmoitus huolellisesti läpi ja tutustu yritykseen. Jos sinulla on yrityksessä työskenteleviä tuttavia, kysy heiltä, millaista yrityksessä työskentely on ja mitä on hyvä ottaa huomioon työpaikkaa hakiessa. Pohdi etukäteen, miksi olisit sopiva työntekijä yritykseen ja millaista osaamista toisit yritykselle. Toisaalta muista, että haastattelutilanteessa sinulla on oiva tilaisuus esittää kysymyksiä tehtävästä tai yrityksestä.

Ensivaikutelman merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Saavu aina haastatteluun ajoissa. Jos haastattelu on sovittu sinulle entuudestaan tuntemattomaan paikkaan, selvitä ennen haastattelua, miten pääset haastattelupaikalle ja kuinka paljon paikan päälle siirtymiseen on varattava aikaa. Tarkista halutessasi haastattelijalta, kuinka kauan haastattelu kestää.

Kun saavut ajoissa haastatteluun, annat itsestäsi jämptin ja täsmällisen vaikutelman, ja lisäksi saat myös itsellesi aikaa valmistautua tulevaan haastatteluun esimerkiksi kertaamalla mielessäsi, mitä haluat kertoa itsestäsi. Voit myös lukea vielä työpaikkailmoituksen läpi vielä kertaalleen ennen haastattelun alkamista.

Valitse yllesi siistit, asialliset vaatteet. Haastattelun pääosassa olet luonnollisesti kuitenkin sinä – pukeutumistasi enemmän vaakakupissa painavat asenteesi työtä kohtaan sekä motivaatiosi.

Entä jos haastattelu jännittää?

Haastattelu jännittää monesti etukäteen paljonkin, mutta pyri olemaan haastattelussa oma itsesi ja rennoin mielin. Jos jännität haastattelutilanteita, kannattaa harjoitella etukäteen vaikkapa kaverin kanssa tai peilin edessä. Usein jännitykseen tuo helpotusta, kun haastattelun alussa mainitsee olevansa jännittynyt. Ammattitaitoinen rekrytoija ymmärtää, että sinua saattaa jännittää.

Haastattelijan pyrkimyksenä on haastattelussa selvittää, millaista osaamista, potentiaalia ja motivaatiota sinulla on – näin voidaan arvioida soveltuvuuttasi työtehtävään ja yritykseen. Siksi on tärkeää, että olet haastattelutilanteessa aito itsesi, sillä haastattelun tarkoitus on varmistaa, että viihdyt työtehtävässä.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin suoraan, mutta vältä kiertelyä ja kaartelua – vakuuttavuus kumpuaa rehellisyydestä. Älä liioittele osaamisella, jota et ole vielä ehtinyt hankkia, vaan kerro tosiallisista taidoistasi.

Millaisia haastattelukysymyksiä usein esitetään?

Haastattelussa sinua arvioidaan kokonaisuutena. Luonnollisesti haastattelija esittää sinulle kysymyksiä esimerkiksi työkokemuksestasi ja koulutustaustastasi. Pyri antamaan vastauksissasi konkreettisia esimerkkejä, kun kerrot aikaisemmista työtehtävistäsi. Jos sinulla ei ole vielä työkokemusta, nosta haastattelussa esiin vahvuutesi ja kerro, miten hyödynnät taitojasi työarjessa. Oletko esimerkiksi tottunut korjaamaan ja huoltamaan autoasi? Tästä voi olla sinulle apua, kun haet asennustehtäviin. Joustavuus on vahvuutesi vuorotyössä, ja oma-aloitteisuudesta ja hyvästä fyysisestä kunnosta on hyötyä rakennustyömaalla.

Kuuntele haastattelijan kysymys rauhassa loppuun ja pohdi, mitä haluat vastata. Jos et ymmärrä haastattelijan esittämää kysymystä, pyydä selvennystä. Jos haastattelutilanteessa esitetään kysymys, johon et ole valmistautunut, voit aivan hyvin ottaa itsellesi aikaa ja makustella, miten vastaat kysymykseen.  Muista esittää itsekin kysymyksiä halutessasi.

Esimerkkejä haastattelukysymyksistä

Miksi meidän tulisi palkata sinut?

Kerro konkreettisin esimerkkien avulla vahvuuksistasi, joiden ansiosta pärjäisit hyvin hakemassasi työssä.

Kerro itsestäsi.

Kysymyksen tarkoituksena on selvittää kaikista tärkeimmät vahvuutesi ja ominaisuutesi. Voit myös kertoa persoonastasi, jos haluat.

Missä haluaisit olla parempi tai kehittyä?

Vahvuuksien ohella omien kehityskohteiden tunnistaminen on tärkeää. Omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistaminen kertoo siitä, että tiedät, miten sinun tulee toimia haastavissa tilanteissa. 

Mitä tulee välttää työhaastattelussa?

Siinä missä ajoissa haastattelupaikalle saapuminen antaa sinusta reippaan kuvan, myöhästyminen saattaa antaa vaikutelman siitä, että motivaatiosi hakemaasi työtehtävää kohtaan ei välttämättä ole kovinkaan korkealla. Ajoissa saapumalla kunnioitat myös haastattelijan työaikaa. Jos siis myöhästyt haastattelusta, soita haastattelijalle ja kerro myöhästymisestäsi. Tallenna mieluusti haastattelijan yhteystiedot puhelimeesi etukäteen, jotta voit ilmoittaa hänelle, jos jotain yllättävää tapahtuu etkä pääse ajoissa haastatteluun.

Älä puhu itsestäsi tai esimerkiksi aiemmista työnantajistasi tai kollegoistasi negatiiviseen sävyyn. Kiinnitä huomiota siihen, miten kerrot esimerkiksi syistä työpaikan vaihtamiseen. Korosta mieluummin haluasi oppia uutta, saada lisävastuita tai lähteä uudelle alalle työnhaun taustalla kuin esimerkiksi toteaisit, ettei pomosi tajua mitään.

Lisäksi yksi haastattelutilanteen tärkeimmistä asioista on se, että kyseessä ei ole yksisuuntainen kuulustelu. Ammattimainen haastattelu on luottamuksellinen, eikä haastattelijan tule esittää työhön liittymättömistä asioista kysymyksiä, ellet itse niistä halua kertoa. Kuitenkin muista, että sinulla on oikeus kieltäytyä vastaamasta henkilökohtaisiin asioihisi liittyviin kysymyksiin. Vaadi siis asiallisuutta myös haastattelupöydän toiselta puolelta.

Etsitkö uusia haasteita urallasi? Käy selaamassa Sihdin avoimia työpaikkoja tai ota yhteyttä suoraan lähimpään Sihdin toimistoon! Me autamme sinua mielellämme uuden työpaikan löytämisessä.

Voit myös tehdä avoimen hakemuksen, jotta voimme tavoittaa sinut, kun meillä on sinua kiinnostava työtehtävä tarjolla.

Miten saada työpaikka ilman työkokemusta?

Onko sinulla alkamassa työnhaku kesän jälkeen?

Uuden tai ensimmäisen työpaikan hakeminen saattaa tuntua haastavalta, jos työkokemusta ei vielä ole ehtinyt kertyä monelta vuodelta. Kerromme tässä blogitekstissämme käytännön vinkkejä, joiden avulla voit saada työpaikan, vaikkei sinulla olisi vielä pitkää työkokemusta taustallasi.

Räätälöi CV:si ja hakemuksesi

Tee CV:si ja mahdollinen hakemuskirjeesi aina työpaikkakohtaisesti. Kun bongaat mielenkiintoiselta vaikuttavan työpaikkailmoituksen, lue teksti huolellisesti läpi ja kiinnitä huomiota sanavalintoihin. Toistetaanko työpaikkailmoituksessa tiettyjä ilmauksia, esimerkiksi oma-aloitteisuutta, reipasta työskentelyotetta tai tietyn työkalun hallintaa? Lisää hakemukseesi ja ansioluetteloosi työpaikkailmoituksessa mainitut ominaisuudet ja taidot, jotka tunnistat itsessäsi. Sen sijaan älä korosta sitä, ettei sinulla ole vielä työkokemusta, vaan painota taitoja, joita sinulla jo on.

Pohdi myös, millaista osaamista olet saanut esimerkiksi harrastustesi kautta. Olisiko esimerkiksi fyysisessä rakennusapulaisen työssä hyötyä kilpaurheilijan taustastasi? Kiinnostus autojen korjaamiseen voi auttaa sinua teollisuuden huoltotehtävissä, ja asennustöissä tekninen hahmotuskyky on valttikorttisi.  

Kaipaatko lisää vinkkejä hyvän CV:n kirjoittamiseen? Lue lisää täältä!

Millaisia vahvuuksia sinulla on?

Monissa työtehtävissä on luonnollisesti edellytyksenä tietty tutkinto, pätevyys tai ammattiosaaminen. Yhtä lailla työmaailmassa tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi motivaatiota työn suorittamiseen, positiivista työasennetta sekä potentiaalia kehittyä ja kasvaa ammattilaiseksi tulevaisuudessa.

Pohdi, millaisia vahvuuksia sinulla ja on miten ne voivat tukea sinua työssäsi. Oletko nopea oppimaan uusia asioita tai joustava? Ratkaisetko ongelmia helposti ja nopeasti? Loistatko tiimityössä tai oletko työskentelytyyliltäsi ripeä ja tehokas? Kerro hakemuksessasi vahvuuksistasi konkreettisin esimerkein ja kuvaile, millaisissa tilanteissa olet aiemmin päässyt hyödyntämään vahvuuksiasi.

Ole realistinen, kun haet työtä

Sinulla on ehkä jo mielikuva siitä, millaista työtä haluat tehdä tulevaisuudessa. Työpaikkailmoituksia selatessasi saatat löytää unelmiesi pestin, mutta ole realistinen – mielenkiintoiseen työpaikkaan maan houkuttelevimmassa yrityksessä sihtaa moni muukin työnhakija.

Jos sinulla on yrityksen toivomia ominaisuuksia ja potentiaalia, työpaikka voi olla sinun. Jos et kuitenkaan tule valituksi hakemaasi työpaikkaan, olisiko jossain toisessa yrityksessä tarjolla samantyyppistä työtä, josta saisit arvokasta työkokemusta? Esimerkiksi pienessä tai kasvavassa yrityksessä voidaan palkata työntekijöitä, joilla ei vielä ole kaikkia tehtävässä vaadittavia taitoja. Joissakin tehtävissä vaakakupissa painavat työvuosien määrää enemmän motivaatio ja utelias asenne uuden työtehtävän omaksumiseen.

Lisää osaamista koulutuksen avulla

Monessa rakennusalan ja teollisuuden tehtävässä vaaditaan eri pätevyyskoulutusten hyväksyttyä suorittamista. Useimmiten eri työmailla työntekijöiltä edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia, mutta tehtävästä riippuen voidaan myös vaatia sähköturva-, tulityö- tai EA1-korttia. Voimassa olevat, työssä vaadittavat pätevyyskortit saattavatkin nopeuttaa uuden työpaikan saamista.

Lisäksi osaamisen kehittäminen voi tukea työnhakuasi. Jos sinulla on jo esimerkiksi ammattitutkinto hallussasi, voisiko lisä- tai täydennyskoulutus tuoda sinulle uuden työpaikan nappaamisen kannalta tärkeää osaamista? Oppisopimuskoulutuksella suoritettava tutkinto yhdistää kätevästi työelämän ja koulutuksen – olisiko oppisopimus sinulle sopiva tapa tutustua uuteen alaan tai syventää ammattiosaamistasi?  

Miksi verkostoituminen kannattaa?

Verkostoituminen sinua kiinnostavalla alalla työskentelevien kanssa antaa sinulle tärkeää tietoa, millaisia alan työpaikat ovat käytännössä. Jos esimerkiksi perheenjäsenesi, kaverisi tai tuttavasi työskentelee alalla, jolle haluat suunnata, tiedustele esimerkiksi, mitä kautta he ovat saaneet työpaikkansa ja millaista alalla työskentely on.  

Alalla työskenteleviltä saa arvokkaita vinkkejä, kuinka voit päästä sinua kiinnostavaan työhön, ja toisaalta heidän avullaan saatat kuulla nopeammin piilotyöpaikoista eli sellaisista tehtävistä, joista ei välttämättä laiteta julkisesti työpaikkailmoituksia. Kerro siis rohkeasti tuttavillesi, että etsit töitä!

Lähetä avoin työhakemus

Uusi työ voi löytyä myös suoraan sinua kiinnostavaan yritykseen yhteyttä ottamalla, joten avoimen hakemuksen lähettäminen yritykselle voi olla harppaus uuteen työpaikkaan.

Ota yrityksen rekrytoinneista vastaavaan henkilöön yhteyttä ja kerro, miksi olet kiinnostunut työskentelemään yrityksessä ja miksi yrityksen kannattaisi palkata juuri sinut. Vaikkei yrityksessä olisi mahdollisuutta palkata sillä hetkellä uutta työntekijää, hakemuksesi on yrityksen luettavissa, kun yritys voi palkata uutta työvoimaa.

Räätälöi avoin hakemuksesi yrityskohtaisesti. Perustele, miksi yrityksessä työskentely kiinnostaa sinua ja miksi olisit nappivalinta.

Ole vakuuttava haastattelussa

Oletko saanut haastattelukutsun? Hienoa, olet askeleen lähempänä uutta työpaikkaa!

Pyri olemaan haastattelutilanteessa vakuuttava. Kerro tarkemmin vahvuuksistasi ja osaamisestasi, jotka olet nostanut esille CV:ssäsi ja hakemuksessasi. Muista konkreettisuus – kerro esimerkkien avulla, miten taitosi ja kykysi hyödyttäisivät yritystä. Rehellisyys on haastattelutilanteessa yksi tärkeimmistä asioista, joten kerro osaamisestasi totuudenmukaisesti, äläkä liioittele taidoilla, koulutuksella tai osaamisella, joita sinulla ei ole vielä.

Oletko käynyt jo tutustumassa Sihdin avoimiin työpaikkoihin? Voit myös lähettää meille avoimen hakemuksesi. Näin voimme ottaa sinuun yhteyttä, kun meillä on tiedossa sinua kiinnostava työpaikka.

Onnea työnhakuun!

Työntekijätarina: Jonin matka huoltoseisokkitehtävien osaajaksi

Huoltoseisokki on tehtaan huolto- ja kunnossapitotöiden aikaa, jolloin laitteiden ja toimintojen häiriötön ja turvallinen toiminta varmistetaan. Huoltoseisokissa tarvitaan usein enemmän työntekijöitä kuin yleensä, ja töitä onkin tarjolla niin kokeneille kunnossapidon ammattilaisille kuin teolliseen alaan tutustuville.

Huoltoseisokkipalvelu olennainen osa Sihdin palveluja. Huoltoseisokkitiimimme auttaa työntekijöitä löytämään erilaisia työtehtäviä ympäri Suomen. Töitä voi löytyä nopeallakin aikataululla ja joustavasti – huoltoseisokkityö sopii hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin.

Lue blogitekstistämme, millaista työntekijämme Jonin mielestä työskentely Sihdin kautta huoltoseisokeissa on ollut!

Huoltoseisokissa on monipuolisia töitä tarjolla

Parikymppinen Joni oli juuri muuttanut uudelle paikkakunnalle, kun hän bongasi työnhakuportaalista mielenkiintoiselta vaikuttavan prosessipuhdistustyöntekijän työpaikkailmoituksen. Joni päätti lähettää työhakemuksensa, ja hyvin menneen haastattelun myötä Joni sai työpaikan huoltoseisokkitehtävissä Sihdin ja Adeccon, Sihdin emoyhtiön, kautta. Tämän jälkeen Joni on päässyt työntekijänämme kokeilemaan ja näkemään erilaisia työympäristöjä.

Joni kertoo viihtyneensä mainiosti vuokratyöntekijänä.  ”Asiat hoituvat hyvin, ja jos jokin asia mietityttää, yhdellä puhelinsoitolla saa asiat hoidettua”, hän toteaa.

Joni kertoo päässeensä kerryttämään runsaasti uutta osaamista ja ottamaan vastuuta, jota hän ei välttämättä muissa työtehtävissä olisi saanut. Tämä onkin ollut Jonille mielekästä – hän on ajanut suurtehoimurikuorma-autoa huoltoseisokeissa, ollut asennustehtävissä ja toiminut tuotantotyöntekijänä. Työ on lisäksi nopeuttanut uudelle paikkakunnalle sopeutumista, sillä Joni on saanut uusia kavereita työn kautta.

Joni oli aiemmin työskennellyt muun muassa trukkikuskina, rakennusalalla kesätöissä ja myyntirooleissa. Huoltoseisokkitoiminnasta tai teollisesta työympäristöstä hänellä ei kuitenkaan ollut entuudestaan työkokemusta. Joni kuvaileekin, että hänellä kesti hetken aikaa tottua teollisen ympäristön hälinään ja työnkuvan fyysisyyteen, mutta hän lähti rohkeasti uusiin tehtäviin ja kokee päässeensä nopeasti työhönsä kiinni. ”Samalla saa päivän salitreenin, kun on teollisessa ympäristössä töissä”, Joni naurahtaa.

Suosittelisin ehdottomasti Sihtiä työnantajana. Kaikki asiat hoituvat hyvin, eikä tarvitse jäädä itsekseen miettimään, jos on kysyttävää. Lisäksi Sihdin henkilökunta on mukava!

Sihti tukee työsuhteen jokaisessa vaiheessa

Haluamme olla työntekijöillemme vastuullinen, luotettava työnantaja, joka auttaa missä tahansa työsuhteeseen liittyvässä asiassa. Joni kokee aina saaneensa tukea, kun on sitä tarvinnut. ”Suosittelisin ehdottomasti Sihtiä työnantajana. Kaikki asiat hoituvat hyvin, eikä tarvitse jäädä itsekseen miettimään, jos on kysyttävää. Lisäksi Sihdin henkilökunta on mukava!”

Työnantajana meille on tärkeää huolehtia työntekijöidemme tyytyväisyydestä, viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista. Työ on tärkeää, mutta me Sihdillä ymmärrämme, että työn tekee aina ihminen. Ihminen on kaiken toimintamme ydin, joten työnantajana toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Huoltoseisokkitehtävissä työntekijöidemme tukena on asiantunteva huoltoseisokkitiimi, joka varmistaa, että työntekijöidemme työsuhteissa kaikki menee varmasti hyvin.

Yksi tärkeimmistä asioista roolissa kuin roolissa, aivan jokaisella työmaalla, on työturvallisuus. Jokainen työntekijämme perehdytetään työsuhteen alkuvaiheessa, ja mahdolliset työturvallisuusriskit käydään työntekijän kanssa läpi. Jokaisella työntekijällämme tulee olla työssä vaadittavat työturvavarusteet ja voimassa olevat pätevyyskortit.  

Määräaikaisesta työstä pitkiin työsuhteisiin

Huoltoseisokkityöntekijän työsuhde on yleensä määräaikainen, mutta Sihdin kautta työsuhde voi jatkua pitkäkestoisesti työntekijän omasta tilanteesta riippuen. Pyrimme siihen, että yhden työmaan päätyttyä työntekijällämme on jo uusi työpaikka tiedossa – esimerkiksi opiskelijan valmistumisen jälkeen kauttamme on mahdollista löytää vakituinen ja kokoaikainen työpaikka. Vuokratyöntekijänämme Joni on päässyt tutustumaan erilaisiin työympäristöihin. ”Jos ei ole töitä tarjolla yhdessä paikassa, löytyy toinen homma nopeastikin.”

Lähitulevaisuudessa Jonin arki tulee muuttumaan, sillä hän aloittaa opiskelut syksyllä. Teollisuuden alan tehtävät kiinnostavat Jonia kuitenkin jatkossakin ja hän aikoo jatkaa työskentelyä opintojensa ohella. Joni toteaa, että joustavat työmaat ja joustavat työajat mahdollistavat, että hän voi yhdistää opintonsa näppärästi työntekoon.

Hyvin tehdystä työstä saatu positiivinen palaute ilahduttaa Jonia työarjessa – sekä Sihti että asiakasyrityksemme ovat olleet tyytyväisiä Jonin ahkeruuteen ja innokkuuteen, ja yhteistyö on sujunut erinomaisesti.

Oletko kiinnostunut työskentelemään huoltoseisokkitehtävissä? Ota yhteyttä huoltoseisokkitiimiimme ja ota seuraava askel urallasi. Tutustu myös, millaisia avoimia työpaikkoja Sihdillä on juuri nyt tarjolla!

Sihdin pohjoisen toiminnot yhden organisaation alle

TIEDOTE 15.6.2022

Sihti Pohjois-Suomi Oy sekä Sihti Oulu Oy ovat sulautuneet Rekrytointipalvelu Sihti Oy:öön 31.5.2022. Olemme täten palvelleet yhteistyökumppaneitamme 1.6.2022 alkaen useamman yrityksen sijaan yhtenä yrityksenä, Rekrytointipalvelu Sihti Oy:ssä.

Fuusioitumisen myötä voimme tarjota palvelumme sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme selkeästi yhden organisaation kautta. Toiminta pysyy muuttumattomana fuusioitumisesta huolimatta. Yhteystiedot pysyvät entisellään ja samat henkilöt vastaavat edelleen asiakassuhteista ja toiminnasta.

Fuusioituneen yrityksen liiketoimintaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet ovat siirtyneet muuttumattomina Rekrytointipalvelu Sihti Oy:lle. Asiakasyritystemme ja Sihti Pohjois-Suomi Oy:n tai Sihti Oulu Oy:n välillä voimassa olevat liiketoimintaan liittyvät sopimukset, tilaukset ja muut velvoitteet ovat siirtyneet 1.6.2022 alkaen Rekrytointipalvelu Sihti Oy:lle, joka on mainitusta ajankohdasta alkaen vastuussa kyseisistä velvoitteista.