Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Tutustu Sihdin hallitukseen

Ketkä istuvat pöytään, kun Sihdin hallitus kokoustaa?

Sihti Oy:n hallituksen kuudesta jäsenestä neljä ei työskentele yrityksessä, ja näistä neljästä kolme ei ole osakkaana Sihdissä. Kun heiltä kysyttiin, miksi he ovat mukana hallituksessa, useamman kuin yhden vastaus kuului: ”No, kun J-P pyysi”.

J-P Annala ei kuitenkaan ole pyytänyt hallitukseen ketä tahansa. Sihdin hallitukseen on saatu yritystalouden ja rahoituksen osaamista, kokemusta pk-yrityksen johtamisesta sekä asiakkaiden tarpeiden tuntemusta. Lue tästä lyhyt esittely Sihti Oy:n hallituksen jäsenistä ja heidän erityisosaamisistaan.

Jarmo Hyvösellä on laaja eurooppalainen verkosto konepaja- ja automaatioteollisuudessa.
Jarmo Hyvösellä on laaja euroop-palainen verkosto konepaja- ja automaatioteol- lisuudessa.

Jarmo Hyvönen kertoo vahvuudekseen kokemuksen, joka on karttunut yli 30 vuoden ajalta konepaja- ja automaatioteollisuudesta. Vuokratyöyrityksen hallitustyöskentelyssä Hyvöstä kiinnostaa ennen kaikkea henkilöstöalalla tapahtuva murros ja se, mihin työmarkkinoilla ollaan menossa. ”Ennen vanhaan tultiin työsuhteeseen ja siinä oltiin usein ”for ever”, mutta nyt yritysten tulee kilpailukykynsä säilyttääkseen kehittää uudenlaisia kuvioita myös henkilöstön suhteen”, hän toteaa. ”Vuokratyöalalla joudutaan edelleenkin toimimaan vanhoja käsityksiä vastaan. Ja siinä vaaditaan uutta ajattelua – ja paljon työtä”.

 

 

 

 

Toivo Koski sanoo, että laskentatoimella varmistetaan yritystoiminnan kannattavuus.
Toivo Koski sanoo, että laskenta- toimella varmistetaan yritystoiminnan kannattavuus.

Pk-yritysten rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen Toivo Koski selittää, että hänen panoksensa Sihdin hallitukseen on ennen kaikkea se, että johdon laskentatoimella varmistetaan yrityksen kannattavuus. Koski näkee itsensä ikään kuin yrityksen sisäisenä controllerina. Kosken mielestä Suomessa vuokratyöala merkitsee kasvua ja tulevaisuutta. ”Halusin mennä mukaan Sihdin hallitukseen nimenomaan oppimaan lisää uudesta toimialasta”.

 

 

 

 

 

Yrittäjän näkökulman ja kokemuksen hallitukseen tuo Kimmo Välimäki.
Yrittäjän näkökulman ja kokemuksen hallitukseen tuo Kimmo Välimäki.

Pirkanmaalaisessa perheyrityksessä koko työuransa tehnyt Kimmo Välimäki tuo Sihdin hallitukseen koko oman yrittäjäkokemuksensa. Hän on tottunut toimimaan ja tekemään päätöksiä pienessä ja tiiviissä porukassa. Vuokratyöyritykset ovat Välimäen mukaan tulevaisuudessa olennainen kanava työllistymisessä, sillä yhä useampi saa niiden työn kautta itselleen töitä. Samalla saadaan talous pyörimään. Sihdissä osakkaanakin oleva Välimäki kertoo hallituksessa kiinnittävänsä huomiota myös yrityksen taloudenpitoon.

 

 

 

 

Kalervo Kummola kertoo olevansa hallituksessa lähinnä ammattipuheenjohtaja.
Kalervo Kummola kertoo olevansa hallituksessa lähinnä ammat-tipuheenjohtaja.

Olen hallituksessa lähinnä ammattipuheenjohtajan roolissa”, toteaa laajojen verkostojen mies ja Sihdin hallituksen puheenjohtaja Kalervo Kummola. Vuokratyöalalla hän puolestaan sanoo olevansa täysin ulkopuolinen tarkkailija. Alaan liittyvät asiat Kummola sanoo jättävänsä operatiiviselle johdolle ja niille hallituksen jäsenille, jotka päivittäin työskentelevät vuokratyön ja rekrytoinnin parissa.

 

 

 

 

 

Vuokratyön ja rekrytoinnin ammattilaisia Sihti Oy:n hallituksessa on kaksi kappaletta: perustajaosakkaat Jukka-Pekka Annala ja Jori Vilenius.