Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Työurien piteneminen on konkreettista myös vuokratyösuhteissa

Viime blogissamme listasimme syitä, miksi vuokratyö kannattaa. Vuokratyösuhde tarjoaa joustavan tavan päästä työskentelemään vaihtelevien tehtävien ja erilaisten yritysten parissa, mutta toimii myös väylänä uudelle pitkäaikaiselle työuralle. Vaikka tyypillinen vuokratyöntekijä Suomessa onkin alle 25-vuotias (HPL, 2018) vuokratyöt eivät ole mahdollisuus työkokemuksen kerryttämiseen vain nuoremmille, vaan varteenotettava mahdollisuus työllistyä pitkäaikaisesti eläkeikään asti.    

Sihdin työntekijä Erkki Helttunen on tästä hyvä esimerkki. Erkki täytti 70 vuotta kuukausi sitten, mutta työura Sihdillä jatkuu edelleen. Erkki teki pitkän työuran Kajaanissa paperitehtaalla, mutta 2008 tehtaan alasajon myötä työsuhde päättyi. Erkki ehti nauttia eläkkeestään vähän aikaa, kunnes asteli sisään paikalliseen henkilöstöpalvelualan yritykseen. Siitä lähtien Erkki on tehnyt töitä ns. toisella työurallaan uusien haasteiden parissa. Sihdin palkkalistoille Erkki siirtyi vuonna 2013 kuultuaan, että Sihti on perustanut toimiston Kajaaniin.

Pääosan työajastaan Erkki tekee kalusteasennuksia ns. kymppinä. ”Erkki on vanhan kansan työmies, jonka työmoraali on erittäin korkea” Kajaanin Sihtiläiset kuvailevat. Erkki on näyttänyt Sihdillä työskennellessään kymmenille nuoremmille työntekijöille mallia upeasta työasenteesta. Erkki nauttii erityisesti siitä, kun rekka-autollinen kalusteita saapuu työmaalle ja hän pääsee näyttämään nuoremmille työntekijöille, miten kalusteet saadaan tehokkaasti sisälle. ”Erkki kantaa aina painavammasta päästä kalusteita ja antaa nuoremmille mahdollisuuden säästää voimia. Silti joka kerta nuorilta loppuu veto ennen Erkkiä!” Kajaanin Sihdiltä kerrotaan. Erkki on ottanut työmailla huolehtivan roolin ja pitää myös huolen, että nuoret muistavat tankata tauoilla ruokaa ja nestettä, jotta työt jaksetaan tehdä urakkatahdilla loppuun saakka.

Erkki on erittäin pidetty työntekijä niin Sihdin toimistoilla, asiakkaissa kuin työntekijöiden keskuudessakin.  Salaa Kajaanissa toivotaankin, että Erkin työura jatkuisi vielä muutaman vuoden, jotta Erkin legendaarisiksi nousseita tarinoita kuultaisiin toimistolla ja työmailla lisää vielä jatkossakin.

Jos haluat tietää tarkemmin mahdollisuuksista työllistyä Sihdin kautta, suosittelemme sinua olemaan yhteydessä lähimpään Sihdin toimipisteeseen.

Löydät tällä hetkellä kaikki avoinna olevat työpaikat Avoimet työpaikat -sivulta. Voit suodattaa hakutuloksia esimerkiksi sijainnin, työsuhteen muodon ja toimialan mukaan. Käy selaamassa avoimet työpaikkamme ja jätä hakemus!

SOPISIKO VUOKRATYÖ SINULLE?

Vakituinen työsuhde, määräaikainen työsuhde tai yhdeksästä viiteen -työpäivät eivät ole enää vuosiin ollut ainut vaihtoehto. Näiden perinteisten työsuhteiden rinnalle on tullut uusia tapoja työskennellä, kuten freelance-, projekti-, osa-aika ja vuokratyö. Sihdillä autamme työntekijöitä löytämään oman urapolkunsa ja kannustamme kokeilemaan vuokratyötä, sillä se on mainio tapa päästä työskentelemään vaihtelevien tehtävien ja erilaisten yritysten parissa.

Listasimme viisi hyvää syytä siihen, miksi vuokratyö voisi olla juuri sinun juttusi!

  1. Vapaus

Vuokratyössä sinulla on vapaus valita omat työvuorosi ja työajat. Näin ollen vuokratyö sopii mainiosti henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta tai toivomusta noudattaa säännöllistä työaikaa. Pystyt joustavasti ja vapaasti vaikuttamaan oman työajan säätelyyn, joka voi jo itsessään olla palkitsevaa. Etenkin monelle opiskelijalle työaikojen joustavuus sopii hyvin opintojen ohelle.

  • Palkka

Yleinen väärä olettamus on, että vuokratyöyritykset pidättävät osuuden työntekijöiden palkoista oman liiketoimintansa mahdollistamiseksi. Todellisuudessa työsopimuslain mukaisesti vuokratyöntekijän palkan ja muiden työehtojen on oltava vähintään samat kuin jos työntekijä olisi vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen omilla kirjoilla. Noudatamme yleisesti samaa työehtosopimusta kuin asiakasyritys, johon vuokratyöntekijänä menet työskentelemään ja maksamme aina minimissään TES:n mukaista palkkaa. Lopulliseen palkkaasi vaikuttaa myös koulutuksesi ja työkokemuksesi. Palkan lisäksi maksamme tietenkin TES:n mukaiset lisät.

  1. Edut

Työntekijän työsuhde-etuudet määräytyvät työsopimuksen ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sekä käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden että vuokratyöntekijöiden työajat, palkat, tauot, erilaiset palkan lisät, palkalliset sairauslomat ja muut työehtosopimukseen perustuvat työsuhde-etuudet määräytyvät saman työehtosopimuksen mukaan. (tem.fi) Vuokratyöntekijälle kertyy myös lomapäiviä vuosilomalain mukaan. Tämän lisäksi kaikki Sihdin työntekijät saavat liikuntaedun ja koulutuspisteitä jokaisesta työtunnista, joita voi hyödyntää työhön liittyviin koulutuksiin. Voit lukea eduistamme lisää täältä.

  • Kanava päästä töihin

Vuokratyö tarjoaa tilaisuuden päästä töihin silloin, kun vakinaisia tai määräaikaisia työsuhteita ei ole tarjolla, tai jos ne eivät sovi hakijan elämäntilanteeseen. Vuokratyö on myös hyvä mahdollisuus saada jalkaa oven väliin ja kerryttää arvokasta työkokemusta erilaisten työtehtävien ja yritysten parissa. Henkilöstövuokrauksen keinoin saattaa löytyä myös piilotyöpaikkoja, joita ei ole ilmoitettu julkiseen hakuun. Hyvälle työntekijälle vuokratyö voi myös olla mahdollisuus vakituiseen työpaikkaan ja toisinaan asiakasyritys palkkaa vuokratyöntekijän omille palkkalistoilleen.

  • Ammattitaidon kehittäminen

Vuokratyö on hyvä vaihtoehto kerätä arvokasta työkokemusta. Yksi vuokratyön hyödyistä on mahdollisuus kokeilla ja tutustua eri toimialoihin ja ammatteihin ilman pitkäaikaista sitoumusta. Voit esimerkiksi olla muutaman kuukauden ajan töissä rakennusalalla ja vaihtaa sitten vaikka teollisuuden pariin. Tämä on loistava tapa oppia tuntemaan eri aloja ja yrityksiä, jolloin on helpompi tehdä pidempiaikaisia ammatillisia ratkaisuja.

Toivottavasti saimme sinut innostumaan vuokratyöstä! Jos haluat tietää tarkemmin työllistymisestä Sihdin kautta, suosittelemme sinua olemaan yhteydessä lähimpään Sihdin toimipisteeseen.

Löydät tällä hetkellä kaikki avoinna olevat työpaikat Avoimet työpaikat -sivulta. Voit suodattaa hakutuloksia esimerkiksi sijainnin, työsuhteen muodon ja toimialan mukaan. Käy selaamassa avoimet työpaikkamme ja jätä hakemus!

Viisi syytä miksi yrityksen kannattaa hyödyntää henkilöstövuokrausta

Poikkeustilanne on tuonut uusia haasteita yritysten arkeen, mutta se on myös antanut tilaa innovatiivisuudelle ja vanhojen toimintatapojen kehittämiselle. Poikkeustilanteessa myös henkilöstövuokraus ja tilapäinen sekä joustava työvoima ovat nostaneet päätään. Sekä työnantajat että työntekijät ovat olleet uuden äärellä ja vuokratyö on tuonut paljon mahdollisuuksia niin tekijöiden kuin työnantajien suuntaan.  Myös yritykset, jotka eivät ole aikaisemmin hyödyntäneet vuokratyövoimaa, voivat saada nopeasti ja joustavasti työntekijöitä vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Listasimme viisi hyvää syytä siihen, miksi vuokratyövoiman hyödyntäminen kannattaa (niin poikkeustilanteessa kuin tavallisina aikoina). Tunnistatko näistä yrityksesi arkeen kuuluvia resursoinnin haasteita?

1.Muutokset

Mistä löytyvät tekijät, kun omat ovat sairaana tai lomilla? Entä jos töitä tuleekin äkillisesti lisää? Työnantajan eteen saattaa tulla yllättäviä tilanteita, jolloin työntekijöitä tarvitaan nopealla aikataululla. Henkilöstövuokrauksen käyttöä kannattaakin hyödyntää esim. vilkkaimpana sesonkiaikana tai sairauslomasijaisuuksissa. Tällöin yritys saa osaajan käyttöönsä juuri siksi ajaksi kuin on tarpeen.

2. Henkilöstöhallinnolliset syyt

Henkilöstövuokrausyritys kantaa vastuun työntekijästä – huolehtii, että työntekijällä on kunnossa kaikki työn tekemiseen tarvittavat luvat ja osaaminen, sekä antaa hänelle laadukkaat varusteet aina kypärästä suojalaseihin ja turvakengistä vaatteisiin. Henkilöstövuokrausyritys hoitaa myös kaikki työntekijän työsuhdeasiat työsopimuksineen. Yritykselle vapautuu näin aikaa keskittyä omaan liiketoimintaansa.

3.Ulkoistaminen asiantuntijoille

Rekrytointiprosessi itsessään on haastavaa ja siinä onnistuminen vaatii asiantuntijuutta. Kun työntekijöiden etsimisen, valintaprosessin ja työsuhdeasiat hoitaa ulkopuolinen asiantuntija, jää yritykselle enemmän aikaa ja resursseja keskittyä omaan leipälajiinsa.

4.Tekijöitä juuri oikeaan tarpeeseen

Henkilöstövuokraus tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan vaihtoehdon yrityksen resursoinnin haasteisiin. Valmiista poolista löytyy työntekijöitä sekä kiireapulaiseksi että pidempiaikaiseksi työntekijäksi. Ulkopuolisesta kumppanista voi olla myös hyötyä, jos yritys etsii erikoisosaamista, jota ei talon sisältä löydy.

5.Työturvallisuus

Henkilöstövuokrausyrityksellä on yleisvastuu työturvallisuusasioiden hoitamisessa. (https://ttk.fi/) Sihdin tavoitteena on nolla työtapaturmaa kaikilla työmailla, ja työturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Sihdillä perehdytetään kaikki työntekijät perusteellisesti ennen työn aloitusta mm. virtuaalilaseilla toteutettavalla turvallisuusperehdytyksellä, työturvallisuusoppailla, -ohjeilla ja -videoilla.

Olisiko kumppanuus henkilöstövuokrausyrityksen kanssa ratkaisu myös teidän yrityksenne osaajatarpeeseen?

Kaikki Sihdin toimipisteet palvelevat lähialueidensa kuntia ja kaupunkeja, joten ole rohkeasti yhteydessä lähimpään Sihdin toimipisteeseen, vaikka juuri sinun paikkakunnalla toimistoamme ei olisikaan. Yhteystiedot löydät TÄÄLTÄ.

Miten työmaalle kuuluu pukeutua?

Työturvallisuus ja oikeanlainen pukeutuminen on erittäin tärkeässä roolissa rakennusalalla, jossa on suhteellisen paljon riskitekijöitä työtapaturmille.  Asianmukainen varustus suojaa esimerkiksi sormia kemikaalien aiheuttamilta vammoilta ja päätä kovilta iskuilta.

Me Sihdillä olemme tarkkoja, että kaikilla työntekijöillä on käytettävissä ja käytössään työturvallisuuslain mukaiset suojavaatteet, joista ei aiheudu tapaturman vaaraa. Varustus valitaan työtehtävän mukaan ja varmistamme aina, että varustus on suojaavuudeltaan riittävä. Huolehdimme myös, että työntekijöillämme on vaadittava tieto, ymmärrys, osaaminen ja mahdollisuus varusteiden oikeaoppiseen käyttöön.

Työmaa-alueella työskenneltäessä ja siellä liikuttaessa on aina käytettävä seuraavia henkilökohtaisia suojaimia:

PS: Työturvallisuuslain mukaan työntekijä on vastuussa työvaatteiden ja varusteiden oikeaoppisesta käytöstä ja huollosta. Pidäthän siis huolta varusteistasi ja ollaan turvallisesti työmaalla!

Harjoittelijasta konsultiksi – uratarinani

Kun aloitin tammikuussa 2019 Adecco Finlandilla HR-harjoittelijana Adeccon ja Sihdin sisäisessä henkilöstöhallinnossa, en uskonut, että vuotta myöhemmin olisin asiantuntijaroolissa samassa organisaatiossa.

Syksyllä 2018 minulla oli juuri alkanut kolmas vuosi ammattikorkeakouluopinnoissa. Edessä oli vielä työharjoittelu omalla erikoistumisalueella, joka itselläni oli Human Resource Management. Haaga-Helian työnhakuportaalissa tuli vastaan HR-harjoittelijan paikka Adecco Finlandilla. Mikä ihmeen Adecco, tuli ensimmäisenä mieleen.

Tutkin lisää Adeccosta ja sen tytäryhtiöstä Sihdistä ja oivalsin, että tänne minä haluan töihin. Eniten viehätti yhteiskuntavastuuohjelmat ja kansainvälisyys – laitoin siis heti hakemusta menemään. Onnekseni sain kuulla ilosanoman, että he tahtovat minut mukaan HR-tiimiin!

Aloitin siis tammikuussa 2019 Sihdin ja Adeccon sisäisessä henkilöstöhallinnossa harjoittelijan roolissa. Tällöin sain laajasti tutustua mitä HR:ään kuuluu kansainvälisessä konsernissa. Sain puuhastella koko työsuhteen elinkaaren parissa – ihan mahtavaa! Opin neljä kuukautta kestävän harjoitteluni aikana äärettömän arvokkaita asioita, kaiken lisäksi sain tutustua mahtaviin kollegoihin ympäri Suomea.

Ilo vaan jatkui, kun minulle tarjottiin mahdollisuus jatkaa harjoitteluni jälkeen HR-assistenttina sisäisessä HR:n tiimissä. Tällöin sain tutustua lisää perehdytykseen sekä konserniraportointiin, muiden edellä mainittujen asioiden lisäksi. Sain myös olla mukana järjestämässä kollegoiden Get Together -juhlia, toisin sanoen firman bileitä.

Syyskuussa alkoivat keskustelut, että mitä seuraavaksi. Tällöin minulle tarjottiin mahdollisuus siirtyä liiketoiminnan pariin, Helsingin yksikköön, HR-konsultiksi. Tässä hommassa viehätti eniten, että saan oppia valtavasti lisää henkilöstöalasta ja tutustua eri toimialoihin tarkemmin. Lokakuussa 2019 aloitin HR-konsulttina Helsingin yksikössä.

Nyt huhtikuussa 2020, puoli vuotta myöhemmin, olen oppinut valtavasti, sekä itsestäni että henkilöstöalasta. Olen saanut osallistua rekrytointitapahtumiin eri puolilla pääkaupunkiseutua, olen saanut hoitaakseni rekrytointiprosesseja alusta loppuun eri tehtäviin ja toimialoille ja olen saanut olla mukana kansainvälisten asiakkuuksien hallinnoimisessa Suomen puolesta. Puoli vuotta on hurahtanut nopeasti, ja opittavaa on toki edelleen paljon.

Ennen kaikkea olen kiitollinen, että olen saanut mahdollisuuden työskennellä organisaatiossa, joka välittää minusta henkilönä, ammatillisesta kehityksestäni sekä tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta jatkuvasti. Päivittäin tulee jotain uutta vastaan, jota saan selvittää, pohtia ja ratkaista. Suurin kiitos kuuluu mahtaville kollegoille, jotka tukevat toisiaan, auttavat mielellään ja ovat vaan yksinkertaisesti äärettömän ihania ihmisiä.

Viestini sinulle, joka etsit uusia haasteita työurallasi, on että pidä avoin mieli ja ole aktiivinen – sillä pärjää todella pitkälle.

Terveisin,
Laura Rantanen

Koronavirukseen varautuminen rakennustyömaalla

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on hyvin poikkeuksellinen ja sellaisena siihen tulee kaikkien yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden takia suhtautua. Koronaviruksen mahdollinen laajamittainen leviäminen voi vaikuttaa myös rakennusalan työntekijöiden työsuhteisiin ja käynnissä oleviin urakoihin sekä työkohteisiin. (rakennusteollisuus.fi) Meille Sihdissä työntekijöidemme hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. COVID-19 tartuntaepidemian levitessä teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet ja varotoimet varmistaaksemme sekä Sihtiläisten että asiakkaidemme turvallisuuden.

Monet ovat siirtyneet epidemian vuoksi etätyöskentelyn pariin, mutta luonnollisesti kaikkia työtehtäviä, kuten rakennusalan töitä, ei ole mahdollista tehdä etänä. Olemme ylpeitä jokaisesta työntekijästämme, jotka tekevät ahkerasti ja hyvällä asenteella töitä pauhaavasta epidemiasta huolimatta. Sihti noudattaa luonnollisesti viranomaisten ja työterveyshuollon ohjeistuksia ja esim. kipeänä ei saa missään nimessä tulla töihin. Teemme kaikkemme sen eteen, että rakennustyömaat pysyisivät edelleen turvallisina työympäristöinä ja yhdessä voimmekin pienillä teoilla vähentää viruksen leviämistä.  

Toimenpiteet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi:

1.Älä tule sairaana töihin. Jos oireesi ovat lievät etkä kuulu riskiryhmään, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume. Soita terveyskeskukseen, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta ja yleistilasi heikkenee. 

2. Ilmoita Sihdin yhteyshenkilöllesi välittömästi, jos epäilet koronavirusinfektiota tai jos olet ollut tekemisissä mahdollisesti virusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa.

3. Ilmoita Sihdin yhteyshenkilöllesi välittömästi, mikäli olet tällä hetkellä tai olet saapunut koronaviruksen epidemia alueelta. Suositus on kaksi viikkoa karanteenia, jos et voi olla etätöissä.

4. Huolehdi käsihygieniasta. Pese kädet heti kun saavut työmaalle, kun olet käynyt vessassa, ennen ruokailua, tupakointia, nuuskaamista, suojakäsineiden riisumisen jälkeen ja ennen kuin lähdet työmaalta kotiin. Pese kädet saippualla ja lämpimällä vedellä vähintään 30 sekuntia. Käytä käsidesiä, mikäli käsienpesu ei ole mahdollista. 

5. Älä koskettele kasvojasi ja pidä työkäsineet päällä koko työpäivän ajan mahdollisuuksien mukaan. Älä myöskään kättele työmaalla, vaan tervehdi muuten.

6. Käytä hengityssuojainta, mikäli se on muutenkin työsi kannalta tarpeellista. 

7. Pidä vähintään yhden metrin sosiaalinen etäisyys työkavereihin työmaalla. Jos joudutte olemaan lähempänä toisianne kuin tämä etäisyys, välttäkää kosketusta älkääkä yskikö tai aivastelko toista kohti.

8. Tauot vietetään mahdollisemman pienellä porukalla ja lounas/kahvi haetaan itse. Taukotiloissa ei tarvitse olla monta henkeä samaan aikaan. 

9. Huolehdi, että niistät kertakäyttöiseen nenäliinaan ja yskit vähintään takin hihaan. Älä yski työhanskaan, jolla kosket yhteisessä käytössä olevia tarvikkeita.

10. Vältä mahdollisuuksien mukaan koskemasta pintoja, joita työkaverisi koskettelevat usein. Voit mainita suuressa käytössä olevista pinnoista siivoojalla, joka voi desinfioida pinnat useammin. 

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta meillä on edelleen paljon avoimia työpaikkoja. Kaikki Sihdin avoimet työpaikat löydät TÄÄLTÄ. Pystymme myös reagoimaan asiakkaidemme rekrytointipulaan nopeasti ja joustavasti.  

Onko koronavirus vaikuttanut sinun työskentelyysi rakennustyömaalla? Entä onko sinulla muita vinkkejä viruksen leviämisen ehkäisemiselle rakennustyömaalla? Voit jakaa ajatuksiasi Sihdin instagramissa @Sihti tai sähköpostitse markkinointi@adeccogroup.fi.  

Viranomaistietoa löydät THL:n verkkosivuilta ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. Seuraa myös Sihdin ja oman kotipaikkakuntasi viestintää. 

COVID 19 -tiedote: Sihdin toiminta jatkuu vakaana

Työntekijöidemme, työnhakijoidemme sekä asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisia prioriteetteja. Sihti on seurannut tiiviisti COVID-19-viruksen vaikutuksia ja etenemistä kuluneiden viikkojen aikana ja olemme tehneet tarvittavia muutoksia henkilöstömme terveyden sekä tasaisen laadukkaan ja vastuullisen palveluvalmiuden varmistamiseksi. Suhtaudumme vallitsevaan koronatilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrimme toiminnallamme myös proaktiivisesti reagoimaan tulevaan.

Seuraamme ja toteutamme viranomaismääräyksiä tarkasti ja globaalina yrityksenä noudatamme myös tilannetta varten perustetun globaalisti toimivan emoyhtiömme Adecco Groupin johtajista koostuvan komitean ohjeistuksia. Komitea vastaa koronavirustilanteen seuraamisesta ja seuraavien vaiheiden valmistelusta.

Sihti on viestinyt ja ohjeistanut omia työntekijöitään, asiakkaitaan sekä asiakkailla työskenteleviä työntekijöitään toimimaan tilanteessa ja reagoimme mahdollisesti muuttaviin olosuhteisiin nopeasti.

Sihti kumppanina epävarmassa tilanteessa

Vaikka toimimmekin nyt koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa, Sihdin sekä Adeccon toiminta pysyy vakaana ja palvelemme edelleen kaikissa yksiköissämme ympäri Suomen. Pystymme tarjoamaan luotettavan palvelun myös näinä epävarmoina ja vaikeina aikoina työntekijöitä tarvitseville yrityksille. Henkilöstökapasiteetin muutoksen hallinta lyhyellä aikavälillä on yksi ydinosaamisistamme. Käytämme vakiintuneita, mutta joustavia prosesseja ja laajaa työntekijä -sekä työnhakijaverkostoamme, joiden avulla pystymme reagoimaan suurenkin työntekijätarpeen resursointiin lyhyellä varoitusajalla.

Videohaastattelupalvelumme avulla asiakkaamme pystyvät hallinnoimaan työnhakijoiden haastatteluja tehokkaasti etänä. Käytössämme olevien monipuolisten digitaalisten työkalujen avulla varmistamme vuokratyösuhteiden hoidon, tuntilistojen hyväksynnän, työsopimusten laatimisen, palkanmaksun ja rekrytointiprosessien jatkuvuuden. Lisäksi huolehdimme luotettavien soveltuvuusarviointiemme toteuttamisesta laadukkailla digitaalisilla menetelmillä myös tässä poikkeustilanteessa.

Työpaikkoja on edelleen tarjolla

Työnhaku onnistuu totuttuun tapaan verkkosivujemme kautta ja kollegamme ovat tavoitettavissa. Vaikka haastatteluja siirretään tapahtuvaksi digitaalisia videotyökaluja hyödyntäen, työnhakijamme saavat laadukkaan palvelun. Sihti ja Adecco toimivat usealla eri toimialalla ja tarjoavat niin osa-aikaisia kuin vakituisia työpaikkoja, kesätöitä, sesonkityötä ja määräaikaisia pestejä.

Sihdin henkilökunta toimii omistautuneesti ja keskittyneesti Suomea ja koko maailmaa koskettavassa tilanteessa ja toiminnallamme pyrimme osaltamme helpottamaan yritysten muutostilannetta ja turvaamaan työelämän jatkuvuutta niin lyhyellä aikavälillä kuin tulevaisuudessa.

Sami Itani nimitettiin Adeccon uudeksi toimitusjohtajaksi

Kauppatieteiden tohtori Sami Itani on nimitetty henkilöstöpalvelualan Adecco Finland -konsernin toimitusjohtajaksi alkaen 10.1.2020.

Itanin, 32, työura Adeccolla on edennyt suoraviivaisesti. Hän aloitti yrityksessä vuonna 2016, jolloin hänet valittiin Suomen ensimmäiseksi kuukauden kesätoimitusjohtajaksi Adeccon CEO for One Month -kampanjassa. Ainutkertaisen kesätyön jälkeen hän otti vastuulleen Adecco Finland Oy:n ja Sihti -yhtiöiden yrityskaupan integraatioprosessin. Sen jälkeen hän on toiminut Adeccon henkilöstöjohtajana, pääkaupunkiseudun aluejohtajana ja syksystä 2019 lähtien konsernin varatoimitusjohtajana.

”Olen iloinen ja ylpeä, että saan työskennellä globaalissa yhtiössä, jossa toimitaan lahjakkaiden ammattilaisten parissa ja voidaan tarjota heille erilaisia rooleja – kuten minulla itsellänikin on täällä ollut. On rohkean organisaation merkki, että uskalletaan investoida potentiaaliin. Se on Adeccolle tunnuksenomaista. Meidän tehtävämme on olla rohkeita, tunnistaa henkilöiden potentiaali ja tarjota heille mahdollisuuksia sisäisesti ja asiakkaillamme”, kuvailee Itani.

”Toki meidän toimialamme ja työelämä ylipäänsä on kovassa ristipaineessa. Työhyvinvointi, ihmisten viihtyvyys ja taitojen kohtaaminen työssä ovat yritysten merkittäviä kilpailutekijöitä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Adeccon tehtävä on antaa työnhakijoille ja yrityksille sopeutumiskykyä tässä murroksessa. Olemme investoineet Suomessa teknologiaan ja uusiin asiakasratkaisuihin todella paljon, ja kasvumme on ollut kannattavaa ja ripeää”, kertoo Itani.

Tämän kesän Adeccon CEO for One Month -haku alkaa tänään 17.1.2020. Kuukauden pesti toimitusjohtajana 10 000 euron palkalla tekee eläväksi Adeccon filosofian rohkeudesta: viime vuonna kampanja innosti Suomessa noin 1500 ja globaalisti yli 250 000 henkilöä hakemaan ainutlaatuista kesätyötä.

Itani huomauttaa, että tyypillisesti toimitusjohtajan positioihin haetaan kauppatieteilijöitä, vaikka nykyisessä työelämässä työntekijöiden monipuoliset taustat ovat suuri vahvuus.

”Monipuolisella osaamisella voi edetä, olipa henkilöllä sitten koulun penkiltä tai muualta elämästä hankittua kyvykkyyttä. CEO for One Month -kampanjalla halutaan innostaa erilaisia ihmisiä miettimään työnhakua eri perspektiiveistä ja rohkaista heitä hakemaan vaativia positioita. Hakuprosessi on inspiroiva ja siinä oppii paljon itsestään ja siitä, miten työnantajille voi tarjota omaa osaamistaan.”

Sami Itani on myös entinen kymmenottelija ja toimii Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana. Johtamista ja menestyksen avaimia hän pohtii myös tammikuun alussa julkaistussa kirjassaan Huipulle uusin eväin – urheilu ja johtaminen 2020-luvulla (Otava). Teoksessa tunnetut urheilijat visioivat omiin kokemuksiinsa perustuen tapoja, joista jokainen ihminen pystyy ammentamaan oppeja mielekkäämpään arkeen tai itsensä ja organisaatioiden johtamiseen.

Lisätietoja:

Sami Itani, toimitusjohtaja, Adecco Finland Oy, p. 040 634 1421, sami.itani@adeccogroup.com

Adecco Finland kuuluu Adecco Groupiin, joka on maailman johtava henkilöstöratkaisuja tuottava yritys. Adecco Finland Oy on ollut toiminnassa vuodesta 1997. Kauttamme työskentelee päivittäin tuhansia ammattilaisia eri aloilla ja rekrytoimme ammattilaisia ympäri Suomen asiakasyrityksiimme.

Adecco Finland -konsernin liikevaihto on 120 M€ (2018).
Adecco toimii yli 60 maassa ympäri maailman. Adecco Group on Fortune 500 -yritys ja sen pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Adecco AG on rekisteröity Sveitsissä (ISIN: CH0012138605) ja listattu Sveitsin pörssiin SIX (ADEN).

​Sihdin ja Adecco Finlandin ensimmäinen nuorisovaihto

Sihti on osa kansainvälistä Adecco Groupia ja tästä syystä meillä on kollegoja ympäri maailmaa. Keskustelemme ja työskentelemme heidän kanssaan säännöllisesti, mutta yhteydenpito on lähinnä sähköpostien vaihtamista ja kokouksia Skypen välityksellä. Heidi Haikonen, Adecco Finlandin Key Account Manager ja Senior rekrytointikonsultti tarttui kuitenkin mahdollisuuteen tutustua espanjalaiseen ”Adecco perheeseen” kasvotusten ja matkusti Bilbaon kaupunkiin Pohjois-Espanjaan perheensä kanssa. Tästä alkoi Sihdin ja Adecco Finlandin ensimmäinen nuorisovaihto.


Vasemmalla: Inazio ja vieressä Väinö ja Toivo, Bilbaon Guggenheimissa. | Oikealla: Molemmat ”vaihtariperheet” 

Bilbaon Adeccolla työskentelevällä kollegallamme, Mar Barturen Fernandezilla, oli toive lähettää lapsensa kesävaihtoon ja keksi nerokkaan idean hyödyntää kansainvälistä työpaikkaansa. Hän oli yhteydessä pohjoismaiden Adeccoihin ja pian tämän jälkeen Heidi ja Mar vaihtoivatkin jo sähköposteja ja suunnittelivat tulevan kesän nuorisovaihtoa. Lopulta he päätyivät perhe- ja nuorisovaihdon yhdistelmään: Heidi matkustaisi 5-henkisen perheensä kanssa Bilbaoon ja 14-vuotias Inazio tulisi vuorostaan viideksi päiväksi Helsinkiin Heidin perheen luokse asumaan.

Heidin perhe, johon kuuluu mies, tytär ja kaksospojat viettivät kolme päivää Marin kodissa. Espanjalaiset sukulaiset tulivat ihmettelemään ”Finlandéseja” ja talo täyttyi isosta porukasta päivittäin. Espanjankieli oli vahvasti läsnä, mutta he halusivat myös harjoitella englantia. Varsinkin Marin poika, Inazio, halusi oppia englantia ja se olikin nuorisovaihdon tavoite.


Pojat tutustumassa Helsingin toimistoon

Vaihto oli Inazion ensimmäinen kerta Helsingissä ja Suomessa ja hän saikin kokea Suomen parhaat puolet: saunan, hyvät kelit, Linnanmäen, elokuvateatterin, köysiseikkailun mäntyjen latvoissa ja jopa moottoripyöräilyn. Hauskanpidon lisäksi Inazio halusi haastaa itsensä ja tutustua uuteen kulttuuriin ja kieleen. Heidin kaksospojat viettivät tiiviisti aika Inazion seurassa ja näin ollen hän oppi englannin lisäksi myös hiukan suomea. Inazio ihastui Suomeen ja oli erittäin tyytyväinen äitinsä järjestämästä Adecco-vaihdosta. Heidi puolestaan tuumaa, että ensi kerralla vaihto tehtäisiin pidemmän kaavan kautta. Jää siis nähtäväksi mikäli tulevaisuudessakin toteutetaan Sihdin ja Adeccon nuorisovaihto!

Ole utelias! Työn tulevaisuus on jo täällä.

Future of Work – työn tulevaisuus -paneelikeskustelu Helsingin keskustakirjastossa Oodissa 4.9.2019 

Tunnelma Oodin salissa on odottava, kun panelistit asettuvat paikoilleen estradille. Vihdoin mikrofoni rasahtaa, kun Adecco Suomen toimitusjohtaja Jukka-Pekka Annala, ”JP”, aloittaa puheensa. Hän toivottaa kaikki tervetulleeksi maailman hienoimmaksi tituleerattuun kirjastoon ja kertoo aiheesta, joka on panelistiemme käsittelyssä tänään. Aihe on globaalisti jokaista meitä koskettava, jokapäiväinen aihe, sillä ainahan me puhumme työstä. Haastavan, spekuloidun ja jopa pelätyn siitä tekee vasta sana ”tulevaisuus”. Millaista on tulevaisuuden työ, katoaako se?

JP Annala esittelee paneelin moderaattorin, Vivika Viikarin, joka hyppää puheenjohtajan saappaisiin. Viikari toimi vuoden 2019 CEO for One Month -kesätoimitusjohtajana Annalan rinnalla, ja kertoo itsestään lyhyesti ennen kun siirtyy esittelemään vierailevat panelistimme. Paneeli koostuu laajasta skaalasta vahvaa osaamista: Adecco Groupin toimitusjohtaja Alain Dehaze, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio, arkkitehti Anni Laurila sekä Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara.

Anni Laurila aloittaa keskustelun yleisöä herättelevällä avauspuheenvuorolla. Puheessa hän kuvaa tilannetta kahdelta kantilta: toisaalta eliniänodotteemme on korkeampi kuin koskaan ja ennen aikaa vievät asiat eivät kuluta meitä niin paljoa. Toisaalta taas kulutamme resurssejamme loppuun edistäen ilmastonmuutosta, eikä kukaan oikeastaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Laurilan pitäessä puheenvuoroaan taustalle alkaa ilmestyä puheesta napattuja sanoja kuvien muodossa: paikalla on Tussitaikureiden livepiirtäjä Karri Lehtonen, joka rakentaa työtään keskustelun edetessä reaaliajassa.

Aloituspuheen jälkeen Alain Dehaze ottaa puheenvuoron. Hän kertoo tulevaisuuden työn megatrendeistä, jotka vaikuttavat ja hallitsevat sitä. Alain mainitsee työelämän joustavuuden, elinikäisen oppimisen merkityksen sekä teknologian automaatioineen ja tekoälyineen. Myös väestörakenteen muutokset tuovat mukanaan haasteita, sillä väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee, joten myös työvoima vähenee huomattavasti. Sosiologiset muutokset lisäävät oman haasteensa mukaan soppaan: niin sanotut milleniaalit arvostavat työelämässä edeltäjistään eriäviä asioita, kuten työn mielekkyyttä, vapautta ja tasapainoa työn ja muun elämän välillä. Suurin haasteemme onkin se, miten synkronoimme tämän kaiken: miten saamme ongelmasta kaikille positiivisen haasteen ja tuloksen.

Pelkän kuuntelemisen sijaan yleisö saa osallistua paneeliin esittämällä kysymyksiä puhelinsovelluksen kautta. Viikari esittää ensimmäisen yleisökysymyksen:”Missä tahdissa työelämän suuria muutoksia voi olettaa tapahtuvan?” Anu Sajavaara vastaa empimättä:”Tulevaisuus on nyt!” Hän kehottaa meitä katsomaan tulevaisuuden sijaan menneisyyteen: kuinka paljon kaikki onkaan muuttunut viidessä vuodessa. Vaikka muutos on jatkuvaa ja koko ajan nähtävillämme, ei sitä tule pelätä, vaan sen sijaan valmistautua siihen. Myös Timo Ritakallio on samaa mieltä: muutosta tapahtuu koko ajan. Tämä näkyy selkeästi OP:lla nuorempien työntekijöiden kautta: he keskittyvät aiempaa enemmän työn merkityksellisyyteen ja ovat kiinnostuneita yrityksien arvoista. Arvot määrittävät usein, millaisessa yrityksessä he haluavat työskennellä, ja työntekijöistä kilpailtaessa on arvoihin panostettava aiempaa enemmän.

Yrityksen arvoista päästäänkin seuraavaan yleisökysymykseen: ”Millaisia arvoja tulevaisuuden työelämä pitää sisällään? Entäpä tarvitaanko luovuutta enää?” Ritakallio nostaa esiin luotettavuuden, jota myös Dehaze alleviivaa. Dehaze lohduttaa, että vaikka teknologia ja automatisaatio valtaavat tilaa, robotit ja algoritmit eivät ole luovia tai empaattisia: niitä omaavia ihmisiä tarvitaan aina.

”Entä luovuuden ja empatian lisäksi? Mitä taitoja meidän tulisi opettaa lapsillemme, jotta he pärjäisivät tulevaisuuden työelämässä?” Viikari lukee uuden kysymyksen yleisöltä. Panelistit ovat samoilla linjoilla korostaessaan tiimityötä sekä niin sanottuja ”pehmeitä taitoja”, joita koulussa ei opeteta kirjoista, kuten mielikuvitusta ja monimuotoisuutta. On tärkeää osata katsoa ympärilleen ja tutustua vaihtoehtoisiin reitteihin juuttumatta omiin vanhoihin kaavoihinsa.

Vaikka panelistien keskuudessa tuntuukin vallitsevan positiivisuus ja luottamus tulevaisuuteen, yleisön joukossa pohditaan:”Miten voisimme välittää toivoa ja luottamusta tulevaisuudesta huolestuneille nuorillemme?” Sajavaara ottaa mikrofonin ja kertoo, miten on pyrkinyt rohkaisemaan omia lapsiaan. ”Opiskele niin paljon kuin voit, mielenkiintoisia aloja on niin paljon. Mutta mitä ikinä opiskeletkaan: puhu erilaisille ihmisille, mene paikkoihin, hanki tietoa yhteiskunnasta ja kyseenalaista omia näkemyksiäsi. Tulevaisuus on nyt paljon jännittävämpi, kuin meidän vanhempien valitessa ammattiaan!”

Dehaze korostaa myös elinikäisen oppimisen tärkeyttä, ja kehottaa niin sanotusti opettelemaan oppimista. Puhuessaan oppimisesta, hän nostaa yhtäkkiä esille kummastuttavan asian: jos koulutustaso Suomessa on maailman paras, miksi nuorison työttömyysprosenttimme on jopa 12%? Miten se on mahdollista maailman parhaalla järjestelmällä? Laurila vastaa, että koulutusta tulisi muuttaa, sillä työkalut ja menetelmät jotka toimivat ennen, eivät muuttuneessa maailmassamme enää toimi. Sajavaaran mielestä työn ja opiskelun yhdistämistä tulisi korostaa, sillä nykyään opitaan enemmän työpaikalla työtä tekemällä.

”Pelkän puheen lisäksi täytyy myös toimia ja muuttaa ajattelutapaamme. Mutta miten saamme ihmiset tajuamaan sen ja muuttamaan ajattelutapaansa?” Viikari lukee uuden kysymyksen. Ritakallio vastaa: ”Avainkysymys kuuluu: opetteletko ja käytätkö aktiivisesti uusia järjestelmiä ja laitteita, kehitätkö itseäsi? Ole aktiivinen!” Sajavaara sanoo vastauksen piilevän uteliaisuudessa: älä istu sohvalla katsoen Netflixiä, vaan kehitä itseäsi. Ole tulevaisuudesta utelias, älä pelokas.

Viikari ilmoittaa, että aika on valitettavasti käymässä vähiin. Hän kiittää mielenkiintoisesta keskustelusta, ja pyytää panelisteiltamme vielä viimeisiä päätöslauselmia. ”Tulevaisuuden työelämää ja sen ongelmia ei pidä pelätä, sillä ne ovat mahdollisuuksia kehittää uusia aloja, töitä sekä yrityksiä. Voimme hyötyä muutoksesta!” Laurila sanoo. Sajavaara komppaa Laurilaa sanomalla, että muutoksen ja kehityksen myötä saamme uusia työkaluja ratkaista tulevia ongelmia. Ei kuitenkaan tule vain istua ja odottaa, että tuleva sukupolvi hoitaa homman: meidän täytyy itse olla osa muutosta ja tehdä lujasti töitä! ”Tärkein ajatusmalli on, että työelämä muuttuu, mutta se on ihan okei! Teknologia ja tekoäly auttavat meitä, eivät uhkaa”, summaa Ritakallio. Dehaze kertoo olevansa muiden lailla optimistinen tulevaisuuden suhteen. Teknologian avulla voimme saavuttaa kokonaan uusia aluevaltauksia, mutta meidän on tehtävä se yhdessä, pelkäämättä ja pian.

Kuvassa vasemmalta: Anni Laurila,Timo Ritakallio, Alain Dehaze, Anu Sajavaara ja Vivika Viikari.