Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Vahvaa kasvua Oulussa

Sihdin markkinointitiimi on kiertänyt kesällä Sihdin toimistoja, tarkoituksenaan tutustua alueiden toimintaan. Heinäkuun puolivälissä vierailuvuorossa oli Oulun toimisto, joka on Sihdin pohjoisin toimipiste. Vaikka kesälomakausi on parhaillaan menossa, riitti toimistolla väkeä ja menoa kuin minä tahansa kiireisenä arkipäivänä. Tiimin koko on Oulussa kasvanut vuosi vuodelta ja tällä hetkellä toimiston arki pyörii kuuden henkilön voimin. Haastateltavana toimistolla oli yksikön päällikkö Tommi Karsikas, joka kertoi meille Sihdin toiminnasta alueella.

Tommi on vetänyt vahvalla näkemyksellä toimintaa Oulussa aina toimiston avaamisesta, vuodesta 2013 asti. Pentti Horttanainen tuli toimintaan mukaan yhdessä Tommin kanssa ja molemmat ovat siitä asti olleet pyörittämässä Sihdin toimintaa Oulun seudulla. Sekä Tommilla että Pentillä on useiden vuosien tausta alan tehtävissä jo ennen Sihtiin tuloa, joten heillä on vankka kokemus ja ymmärrys henkilöstöpalvelualasta.

Oulun alueella Sihti keskittyy toiminnassaan erityisesti rakentamisen, maanrakentamisen ja eri teollisuuden toimialojen tehtäviin. Suurin osa toiminnasta on henkilöstövuokrausta, mutta myös rekrytointeja hoidetaan ammattitaitoisesti. Kuten muillakin alueilla, myös Oulun seudun asiakkaat arvostavat Sihdin nopeaa ja paikallista toimintatapaa. Tuttuun tapaan Oulun toimiston väki ennakoi asiakkaiden tarpeita ja vastaa niihin nopeasti ja ammattitaitoisesti. Toiminta Oulussa onkin vuosi vuodelta kasvanut ja myös tulevaisuus näyttää valoisalta. Oulun alueella on käynnissä monia rakennushankkeita ja lähitulevaisuudessa onkin luvassa isoja projekteja, joissa on mukana työntekijöitä Sihdin kautta. Oulussa rikottiin juuri hieno saavutus, sillä Sihdin kautta on Oulun alueella yli 300 työntekijää töissä. Sihdin kohdalla voidaankin puhua merkittävästä alueellisesta työllistäjästä.

Toimistolla tiimi koostuu moniosaajista ja jokainen työntekijä hallitsee koko prosessin. Jokaisella henkilöllä on toki tehtävänkuvissa omat painotuksensa, mutta Tommille on tärkeää, että kaikki toimistolla tekevät hommia laidasta laitaan, jotta jokaisella henkilöllä on ymmärrys kokonaiskuvasta. Tommi kuvailee tiimiä ja heidän toimintaansa periksiantamattomaksi ja sinnikkääksi. Oulun toimistolla on tiimin kesken havaittavissa mukava pöhinä ja tunnelma sekä hyvin nähtävissä se, miten menestys alueella on saatu aikaan.

Oulun alueelta löytyy myös Adeccon toimipiste. Toimistot voivat hyödyntää synergiaetuja ja tekevätkin jossain määrin yhteistyötä toiminnassaan. Vaikka molemmilla brändeillä haetaan tekijöitä laajasti eri toimialoille, ovat rakentamisen ja teollisuuden toimialat keskittyneet Sihdille. Toimistot täydentävät hyvin toisiaan, sillä kummallakin brändillä on omat vahvat osaamisalueensa toimialoittain.

Tällä hetkellä Sihti etsii Oulun alueella työntekijöitä monenlaisiin tehtäviin. Rakennusalan ammattilaisille on monipuolinen tarve, erityisesti kirvesmiehille ja maanrakentamisen ammattilaisille. Teollisuuden töitä on laajasti tarjolla alan osaajille, etenkin hitsaajille ja asentajille. Tommi kannustaakin alan tekijöitä hakemaan töihin. Mikäli uudet työkuviot kiinnostavat, kannattaa ehdottomasti piipahtaa Oulun toimistolla kyselemässä alueen työmahdollisuuksista!

Kajaanissa hyville tekijöille riittää töitä

Kajaanissa markkinointitiimi haastatteli kahta eri alalla työskentelevää Sihdin työntekijää. Jyri opiskelee Kajaanissa liikunnanohjaajaksi ja on saanut opiskelujen ohessa oman alan töitä Kajaanin kaupungin uimahallilla uinninvalvojana sekä rantavahtina Kesäniemien uimarannalla. Markus puolestaan on opiskellut ammattikoulussa autonkuljettajaksi ja vakinaistunut vuokratyösuhteen kautta Sihdin asiakasyritykseen.

Vuokratyöstä ja vuokratyöntekijöistä on puhuttu paljon mediassa niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin sävyyn. Jututimme kahta työntekijäämme ja pyysimme heitä kertomaan kokemuksistaan vuokratyöntekijöinä. Esiin nousi mediasta tuttuja teemoja kuten työn joustavuus, varmuus ja epävarmuus, työssä viihtyminen ja työsuhteen vakinaistuminen.

Jo heti alussa tulee selväksi, että molemmat miehet on varustettu loistavalla positiivisella ja avoimella asenteella eikä heidän työllistymistään tarvitse ihmetellä. Erityisesti Sihdin kautta asiakasyritykseen vakinaistunut Markus korostaa asenteen tärkeyttä vuokratyössä: ”Itselläni ei ole mitään negatiivista sanottavaa vuokratyöstä. Kaikki sujui hirveän hyvin, mutta se on paljon työntekijän omasta asenteestakin kiinni. Hoitaako sovitut asiat ja on motivoitunut.” Tästähän työelämässä on pitkälti kyse.

Kun työnsä hoitaa hyvin, oli kyseessä vuokratyösuhde tai ei, on pedannut itselleen mahdollisuuksia lähes mihin tahansa. Tästä uransa alussa vuokratyösuhteessa työskennellyt Markus on loistava esimerkki: Sihdin kautta tuuraajana aloittaneelle ahkeralle tekijälle tarjottiin vakinaista työsuhdetta asiakasyrityksessä pari vuotta takaperin. Hän kuitenkin kertoo miettineensä pariin kertaan ennen työtarjouksen vastaanottamista. Syy saattaa vuokratyön ympärillä käydyn keskustelun valossa kuulostaa yllättävälle: hän näki, että epävarmassa tilanteessa Sihdin kautta työskentely olisi varmempaa kuin yrityksessä, jolla on tarjota hänelle vain yksi paikka. Työpaikan vastaanottaminen kannatti, sillä Markus on tyytyväinen työhönsä ja kertoo, että hänet on ennen kesälomille jäämistä valittu työpaikallaan luottamusmieheksi.

Myös vuokratyössä, niin kuin työelämässä yleensäkin, on myös epävarmoja aikoja. Siihenkin suhtautumiseen vaikuttaa paljon työntekijän oma asenne. Tästä Jyri on loistava esimerkki: ”Välillä on hiljaisempiakin aikoja, mutta sille ei voi mitään. Silloin ehtii keskittyä opiskeluun.” Vuoroja uimahallilla on riittänyt ja hänen kokemuksensa mukaan ahkerat palkitaan. Opiskelijana Jyri arvostaa vuokratyösuhteessa erityisesti sen joustavuutta. Hänen mukaansa vuokratyö onkin ”täydellistä opiskelun ohessa”, sillä työvuoroihin ja niiden määrään pystyy itse vaikuttamaan.

Miehet kehuvat myös Kajaanin toimiston väkeä: ”Kaikki on aina sujunut hyvin ja aina pääsee tänne toimistolle juttelemaan, jos mielen päällä on jotakin. Täällä on ovet aina auki, mutta pois ei meinaa päästä”, heittää Jyri. Ei ole vaikeaa uskoa, että hänellä riittää rennon ja vieraanvaraisen Kajaanin toimiston väen kanssa juttua pidemmäksikin aikaa.

Kuvissa Jyri (yllä) ja Markus (alla) Sihti Kajaanin toimistossa.

 

Vantaalla asiakkaat ja työntekijät ovat toiminnan keskiössä

Kesätiistai Sihdin Vantaan toimistossa on kiireinen kesälomien pyöriessä. Tilauksia satelee Toni Asikaiselle, mutta asiakkaille ja työntekijöille löytyy aina aikaa. Haastattelimme Sihdin asiakasta, Jypro Oy:ltä Mika Hiltusta sekä yrityksessä työskentelevää Sihdin työntekijää Roope Moilasta. Jotain Asikaisen ja muun tiimin asiakkaisiin ja työntekijöihin luomasta suhteesta kertoo miesten mutkaton ja suora kommunikointi esimerkiksi juuri haastatteluista sovittaessa. Tapasimme Hiltusen ja Moilasen yhdessä Asikaisen kanssa rennoissa merkeissä Itäkeskuksen uuden Citymarketin työmaalla heidän ruokatunnillaan ja juttelimme heidän kokemuksistaan Sihdistä.

Roope Moilanen on Sihdillä vielä suhteellisen uusi tekijä. Hän on tehnyt rakennusalan töitä Sihdin riveissä päälle kaksi kuukautta. Suurimman osan ajasta hän on ollut juuri Jypron uuden Citymarketin työmaalla sprinkleriasentajana. Moilanen opiskelee ammattikorkeakoulussa LVI-alan tutkintoa. Hänen mukaansa töitä on Sihdin kautta riittänyt ja työtehtävät ovat olleet mieleisiä oman alan hommia. Omien sanojensa mukaan Moilanen on viihtynyt Sihdillä ”äärimmäisen hyvin” erityisesti oman monipuolisen työnkuvan, hyvän työmaan ja mukavien ihmisten vuoksi. Hän näkee, että Sihdin kautta on hyvät mahdollisuudet päästä etenemään ja hän pitääkin hyvin mahdollisena, että olisi vielä viidenkin vuoden päästä Sihdillä töissä. Sihdin kautta työskentelyä Moilanen suosittelee esimerkiksi lukiolaisille, jotka eivät ole varmoja mitä haluavat tulevaisuudessa tehdä. Vuokratyön kautta pääsee monipuolisesti ja joustavasti kokeilemaan eri aloja tehtäviä. Tätä kautta voi myös avautua ovi vakinaiseen työsuhteeseen asiakasyrityksessä.

Mika Hiltunen on Jypro Oy:llä työnjohtajana. Hän kertoo Jypron löytäneen Sihdin pari kuukautta sitten heidän tarvitessa työmaalle nopeasti työntekijöitä. Asiakkaiksi he päätyivät juuri nopean ja ketterän palvelun vuoksi. Jyprolla on tällä hetkellä töissä neljä Sihdin työntekijää, kaikki samalla työmaalla. Jypro on valinnut vuokratyöntekijät, koska ammattilaisia on omin avuin vaikea löytää. Hiltunen on ollut Sihdin palveluihin ja työntekijöihin erittäin tyytyväinen. Hänen mukaansa hommat ovat aina hoituneet ja hän kehuukin Sihdin työntekijöitä kaikin puolin osaaviksi ja mukaviksi kavereiksi.

Kesä raksalla

Kesäisin Tampereen rakennustyömailla on satoja Sihdin työntekijöitä erilaisissa tehtävissä. Vuokratyö Sihdin kautta on erinomainen tapa hankkia kokemusta omalta alalta, tehdä töitä joustavasti esimerkiksi opiskelujen ohessa tai reitti vakituiseen työsuhteeseen asiakasyrityksessä. Sihdillä on myös työntekijöitä, jotka tekevät töitä kauttamme ympäri vuoden. Haastattelimme kahta Tampereella työskentelevää työntekijäämme, Rikua ja Veli-Mattia heidän kokemuksistaan vuokratyösuhteesta sekä työskentelystä Sihdin kautta.

Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Riku on nyt jo toista kesää Sihdillä töissä. Riku on tehnyt Sihdin kautta töitä myös opiskelujen ohella ja hän kertookin saaneensa sovitettua opiskelun ja työnteon luontevasti yhteen. Sihdin kautta on ollut töitä tarjolla oikeastaan niin paljon kuin ehtisi tekemään. Nyt kesällä hän tekee työnjohtajan tehtäviä, joten työ on tarjonnut hänelle myös etenemismahdollisuuksia. Rikulle oli positiivinen yllätys, että Sihdillä oli mahdollista päästä niin sanotuksi ”kesämestariksi” työmaille.

Rikulla on opinnoissaan enää harjoittelu ja opinnäytetyö tekemättä, joten alan työt rakennusalalla valmistumisen jälkeen kiinnostavatkin häntä kovasti. Työnteko Sihdin kautta on Rikun mukaan sujunut kaikin puolin hyvin. Esimerkiksi keikkojen tiedot on aina kerrottu kattavasti. Mikäli kysyttävää on ollut, niin Sihdin toimiston väeltä on aina voinut varmistaa asian.

Veli-Matti on kotoisin Forssasta ja asunut Tampereella kolme vuotta. Tällä hetkellä hän opiskelee lentokoneasentajaksi. Sihdille Veli-Matti päätyi hakiessaan töitä Tampereelta useista eri paikoista. Sihdin kohdalla tärppäsi, ja hän on nyt kauttamme töissä jo kolmatta kesää. Kesätöiden lisäksi hän oli myös viime talvena satunnaisesti työmailla työtehtävissä. Työn toimenkuva on ollut melko vaihtelevaa, tehtäviä on ollut aina kalustekasaamisesta maisemointi- ja maansiirtohommiin. Veli-Matti kokee tämän ainoastaan positiivisena asiana, sillä näin työssä on sopivasti vaihtelua eikä jokainen työpäivä ole täysin samanlainen.

Veli-Matti on viihtynyt Sihdillä mainiosti. Vaihtelevan työnkuvan lisäksi hän on päässyt luomaan työssä kontakteja lukuisiin yrityksiin ja henkilöihin.  Muutaman päivän pituiset työkeikat ovat olleet omaan elämäntilanteeseen sopivia ja esimerkiksi vapaatoiveet on huomioitu, kun sellaisille on ollut tarvetta. Vaikka Veli-Matti onkin pitänyt Sihdin kautta työskentelystä, siintää nuoren miehen tulevaisuuden haaveissa oman alan työpaikka opintojen valmistuttua. Hän suositteleekin Sihdin kautta työskentelyä alan kuin alan opiskelijalle, sillä keikkatyö rakennustyömailla on helppo sovittaa opintojen oheen.

Sekä Riku että Veli-Matti lähettävät Sihdin toimiston väelle terveisiä, että homma toimii hyvin! Yhteistyö toimiston kanssa pelaa hyvin ja toimiston väen tausta rakennusalalla takaa sen, että heillä on vankka ymmärrys rakennusalan vaatimuksista ja työntekijöiden arjesta. He uskaltavatkin suositella Sihdin kautta työskentelyä kenelle tahansa rakennusalasta kiinnostuneelle kaverille!

Yhteistyöllä tuloksia Kajaanissa

Sihdin markkinointitiimi vieraili heinäkuun alkupuolella Kainuun maakunnassa Kajaanin toimistolla, jossa paikallisen Sihdin toimiston väellä on todellinen työntekemisen meininki. Toimintaa seuratessa oli hienoa huomata, kuinka koko toimiston porukka puhaltaa yhteen hiileen yhteistyön ollessa saumatonta. Toimistolla porisee aina pannu kuumana ja ovesta sisään uskaltautuville on tarjolla kahvikupin lisäksi lämminhenkinen ja kuunteleva vastaanotto.

Nykyisin projektipäällikkönä toimivalla Petri Tikkasella ja Pohjois-Suomen aluepäällikkö Antti Pääkkösellä on alalta pitkä yhteinen työhistoria jo ennen Sihtiin tuloa. Sihtiin he tulivat vuonna 2013, heidän perustaessa Sihdin toimipisteen Kajaaniin. Toimisto on perustamisesta alkaen sijainnut nykyisissä toimitiloissaan Välikadulla, aivan Kajaanin keskustassa. Sihdin kasvuvauhti on alusta asti ollut alueella huimaavaa liikevaihdon miltei kaksinkertaistuessa vuosittain. Nykyään yksikön vetäjänä toimii Tommi Salohalme.

Vahvuutena luotettava ja nopea palvelu

Petri ja Tommi mainitsevat toiminnan vahvuuksiksi ehdottomasti Sihdin jo tavaramerkiksi muodostuneen luotettavan ja rennon palvelun. Vaikka Sihti onkin osa globaalisti merkittävää Adecco Groupia, ei paikallisuutta ja henkilökohtaista palvelua ole missään vaiheessa unohdettu. Petri ja Tommi nostavat esille myös laajat verkostonsa alueella sekä paikallistuntemuksensa, jota asiakkaat osaavat todella arvostaa. Toimistolla on todellinen ymmärrys alueen sekä sen asiakkaiden vaatimuksista ja isosta paletista huolimatta jokainen asiakkuus tunnetaan hyvin. Alueella on päästy myös konkreettisesti hyödyntämään Adeccon kansainvälisiä verkostoja, sillä esimerkiksi puolalaisia työntekijöitä on saatu työllistettyä alueen yrityksiin työtehtäviin, joissa suomalaisista tekijöistä on pulaa.

Kajaanin alueella Sihti toimii usealla eri toimialalla. Eniten tekijöitä on kunnallisella puolella ja teollisuuden, kaivosalan sekä rakennustyömaiden parissa. Koska asiakkaat arvostavat toiminnassa nopeutta, on tiimin oltava kaiken aikaa ajan tasalla, jopa askeleen edellä. Toimistolla onkin yhteensä kuusi henkilöä huolehtimassa alueen rekrytoinneista ja yli kahden sadan vuokratyöntekijän pyörittämisestä. Vuokratyöntekijät arvostavat Sihdin luotettavaa toimintaa ja toimiston väki on aidon kiinnostunut jokaisesta työntekijästään.

Yhteistyöllä tuloksia

Kysyttäessä Tommilta, mikä on hänen johtoajatuksensa yksikön vetämisessä, tulee häneltä vastaus sen enempää empimättä: ”Kaikki lähtee siitä, että työt tehdään yhdessä tiiminä, mutta tehtäviä jaetaan henkilöiden kesken. Jokaisella tulee olla oma vastuualueensa, mutta samalla tulee säilyttää ymmärrys kokonaiskuvasta. Ennen kaikkea koko porukalla tulee olla kuitenkin mukavaa töissä”.

Vierailun jälkeen on helppo yhtyä tähän ajatukseen. Tiimi toimii mukavasti yhteen, joka näkyy kiitettävänä tuloksena ja hyvänä palveluna niin asiakkaiden kuin työnhakijoiden suuntaan.

Sihdin ja Adeccon Jopolähettiläät ilahduttavat ympäri Suomea

Joko sinä olet nähnyt Jopolähettiläät? Sihdin ja Adeccon Jopolähettiläisiin voit törmätä (toivottavasti et kirjaimellisesti) koko kesän ajan ympäri Suomen esimerkiksi kesäisillä kaupungin kaduilla, erilaisissa tapahtumissa, omassa toimistossasi sekä Sihdin ja Adeccon joka keskiviikkoisessa puistojumpassa. Jopolähettiläiden majapaikka on Tampereella, mutta lähettiläät tullaan näkemään kesän aikana useilla eri paikkakunnilla Vantaalta Ouluun ja Hämeenlinnasta Kajaaniin.

Jopolähettiläät tunnistat punaisesta ja oranssista väristä, leveästä hymystä ja tarttuvasta kesäfiiliksestä. Jopolähettiläiden suurin intohimo on luoda hyvää mieltä ympärilleen, mutta he ovat aina valmiita juttelemaan työnhakuun sekä henkilöstöratkaisuihin liittyvistä asioista. Jopolähettiläille voit koska tahansa jättää vaikka oman CV:si tarkistettavaksi tai eteenpäin vietäväksi.

Kesäkuun ajan Jopolähettiläät ovat kiertäneet yrityksissä vieden mukanaan toimistoihin kesäisen tuulahduksen esimerkiksi jäätelöiden ja tuoreiden marjojen muodossa. Jopolähettiläät ovat myös jakaneet ilosanomaa Tampereen Tampellassa järjestettävästä lounasjumpasta, johon jokainen työmies- ja nainen sekä lomalainen on tervetullut. Mukana onkin ollut joka kerta ilahduttava määrä ihania heittäytyjiä. Yksi mieleenpainuvimmista jumpista kesäkuussa oli juhannusviikolla järjestetyt juhannustanssit. Mukana riehakkaissa tansseissa oli Adecco Finlandin CEO for One Month Joshua Moorrees. Jumpan jälkeen herkuteltiin asiaan kuuluvasti mustalla makkaralla ja muulla juhannusruualla. Jumpat jatkuvat eri teemoilla elokuun loppuun asti.

Heinäkuussa voit tulla tapaamaan Jopolähettiläitä Jopotreffeille. Voit tulla juttelemaan Jopotreffeille mistä tahansa työnhakuun liittyvästä asiasta tai tuoda oman CV:si. Juttelemaan voit tulla myös muuten vain. Uusien ihmisten tapaaminen on Jopolähettiläiden työn suola. Aikataulun ja paikat löydät Adeccon ja Sihdin Facebook-sivuilta.

Jopolähettiläät keräävät koko kesän kilometrejä hyväntekeväisyyteen. Taustalla on Adecco Groupin Win4Youth-hyväntekeväisyysohjelma, jossa lahjoitetaan rahaa lasten ja nuorten hyväntekeväisyyteen, kun 4,3 miljoonan urheillun kilometrin globaali tavoite täyttyy. Yksi tuettava kohde on Suomessa toimiva Lasten ja nuorten säätiö. Lue lisää Win4Youth-ohjelmasta täältä.

Seuraa Sihtiä ja Adeccoa Facebookissa, Instagramissa sekä Twitterissä ja näe, missä Jopolähettiläät menevät!

Sihti on osa Hyvä työpaikka -sertifikaatin saanutta Adecco Finlandia

Adecco Finland on hyvä paikka tehdä työtä. Tämä näkyy päivittäin Adeccon ja Sihdin toimistoilla hyvänä draivina, uusina ideoina ja kollegoiden välisenä toimivana yhteistyönä. Tämä todistettiin myös talvella Adecco Finlandin ja Rekrytointipalvelu Sihdin yhdistyessä henkilöstölle tehdyssä Trust Index© -henkilöstökyselyssä, jonka tuloksena Adecco Finlandille myönnettiin Great Place to Workin® Hyvä työpaikka -sertifikaatti ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa.

58 väittämää käsittävässä Trust Index -kyselyssä mitattiin työntekijöiden käsityksiä työpaikastaan ja sertifioinnin saavuttaakseen kyselyn tuloksen tulee olla vähintään 70 %. Kyselyyn vastasivat Adeccon ja Sihdin työntekijät. Työntekijän näkökulmasta hyvässä työpaikassa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä. Johdon näkökulmasta organisaatiossa saavutetaan tavoitteet ihmisten kanssa, jotka haluavat tehdä parhaansa ja jossa työskennellään yhtenä joukkueena luottamuksen ilmapiirissä.

Sertifikaatti itsessään on jo hieno osoitus siitä, että jotakin on tehty oikein. Tunnustusta entisestään kirkastaa se, että kysely toteutettiin keskellä integraatiota muutostilanteessa, jossa usein koetaan epävarmuutta ja ristiriitoja sekä haasteita luottamuksen ja työmotivaation saavuttamisessa tai palauttamisessa.

Sihti ja Adecco ovat  kulkeneet yhteistä taivaltaan jo lähes vuoden verran. Vauhdikkaaseen vuoteen on kuulunut uusia työkavereita, toimistojen yhdistymisiä ja muuttoja sekä muita suurempia ja pienempiä muutosmyllerryksiä. Vahvana rakennusalan tekijänä Sihti on keskittynyt toiminnassaan rakennusalan henkilöstövuokraukseen ja rekrytointeihin. Muutoksista huolimatta Sihdille on tärkeää toimia edelleen paikallisesti ympäri Suomen, lähellä asiakkaitaan ja työntekijöitään. Yhdistymisen myötä olemme yhdessä entistä vahvempia.

 

Lähde: http://www.greatplacetowork.fi

Jori ”Vilkku” Vileniuksen mukaan töitä riittää rakennusalalla tulevaisuudessakin

Huputetut rakennukset, uudet väliaikaiset liikennejärjestelyt, kiivaana käyvä keskustelu Aamulehden mielipidekirjoitusosastolla… Tampereen rakentamisen tilanteen voi asiaan perehtymätönkin päätellä Tampereen keskusta-alueella ja lähiöissä liikkuessaan. Erityisen näkyvästi tapetilla ovat olleet suuret, uudet rakennushankkeet. Väkiluku Tampereella kasvaa vuosittain muutamalla tuhannella ja kaupunkia kehitetään koko ajan vetovoimaisemmaksi ja toimivammaksi. Rakennusalalla menee hyvin ja töitä riittää.

Sihti Rakentamisen liiketoimintajohtaja Jori ”Vilkku” Vilenius näkee rakennusalan tulevaisuuden Tampereella erittäin valoisana ja ennustaa innokkaana Tappara-fanina pilke silmäkulmakulmassa: ”Kasvu tulee jatkumaan 2-3 vuotta hyvinkin voimakkaasti, ja vuonna 2022 lätkän MM-kilpailut järjestetään Tampereella uudella areenalla.” Areenahanke on tämän hetken mielenkiintoisimpia suurhankkeita. Mukana suunnittelussa on muun muassa maailmankuulu arkkitehti Daniel Libeskind. Hanke on loistava esimerkki kansainvälisen ja paikallisen ammattitaidon ja osaamisen yhdistämisestä.

Tällä hetkellä Tampereella käynnissä olevista rakennushankkeista Vilkku nostaa esiin Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamishankkeen ja ratikan sekä asuntorakentamisen hankkeista Ranta-Tampellan, Kalevan ja Härmälänrannan alueet. Syksyllä alkunsa saavista hankkeista hän mainitsee Santalahden alueen sekä rautatien päälle rakennettava kansihankeen. Uudisrakentamisen lisäksi myös korjausrakentaminen on voimakasta: linja- ja julkisivuremontteja tehdään paljon. Ratikan rakentamisen myötä myös reitin varrella olevia asuinalueita tullaan kehittämään lähivuosina.

Voimakas rakentaminen näkyy luonnollisesti työtilanteessa. Töitä riittää rakennusalalla ja Sihdillä on jatkuvasti useita hakuja auki erilaisiin rakennusalan työtehtäviin rakennusapumiehistä timpureihin ja rakennusmestareihin. Myös sesonki on pian käsillä ja kesäksi etsitään työmaille reippaita tekijöitä. Töitä riittää osaamiseltaan eri tasoisille tekijöille, vaikka kokemusta ei vielä olisi paljoa. Kokemuksen puutetta ei työtä hakiessa kannatakaan arastella, sillä työmaalla asenne ratkaisee.

Hyville tekijöille riittää kysyntää. Sihti on tunnettu Tampereella rakennusalalla reiluna ja ammattitaitoisena työnantajana ja Vilkun mukaan pulaa ”haalarimiehistä” ei ole ollut. Sen sijaan työnjohtajien kysyntä on ollut tarjontaa suurempaa. Rakennusmestarien kouluttaminen oli katkolla 90-luvun alusta vuoteen 2007 asti, joka näkyy nyt ammattitaitoisten tekijöiden tarjontaa suurempana kysyntänä.

Tilaukset Vilkku tiimeineen on kuitenkin pystynyt täyttämään pitkäjänteisen työn ansiosta. Vilkku on 17-vuotisen uransa aikana laajentanut aktiivisesti verkostojaan ja on edelleen päivittäin yhteydessä työmaihin, työntekijöihin ja asiakkaisiin. Hän tuntee asiakkaiden tarpeet sekä työntekijöiden työtilanteet, ja osaa suhteuttaa ne toisiinsa. Sihti Rakentamisen seitsemänhenkiselle tiimille on elintärkeää kuunnella asiakkaan tarpeita ja vastata niihin jopa ennakoiden. Proaktiivinen toimintatapa vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa työntekijöihin ja aitoa halua löytää heidän profiiliaan vastaava työpaikka. Tärkeintä on yhdistää työ ja tekijät, oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Johanna suoritti harjoittelun Sihdillä – ”Parasta oli mukava työporukka”

Kolmen kuukauden harjoittelujaksoni Sihdillä on kulunut vauhdikkaasti ja tulossa pikkuhiljaa päätökseensä. Harjoittelu henkilöstöassistentin tehtävissä on tarjonnut mahdollisuuden oppia rekrytointiprosessista käytännössä, ja koska työtehtävät ovat olleet vaihtelevia, kokonaiskuva henkilöstöpalvelualasta on hahmottunut hyvin. Suoritin harjoittelun osana liiketalouden opintojani.

Työtehtäviini on kuulunut muun muassa asiakaspalvelua, esimerkiksi työnhaussa auttamista sekä työntekijöiden neuvomista sairaus- ja työtapaturmatapauksissa. Tämän lisäksi työtehtäviini on kuulunut rekrytointiprosessin avustavia tehtäviä, kuten työpaikkailmoitusten tekemistä, työnhakijoiden kontaktoimista sekä yleisiä toimistotehtäviä laidasta laitaan.

Olen saanut olla päivittäin tekemisissä työnhakijoiden kanssa, mikä on opettanut, että hyvällä työhakemuksella ja iloisella asenteella pääsee pitkälle. Työ rekrytointien parissa on opettanut myös itselleni, että haastattelutilanteita on turha jännittää; haastattelijat Sihdillä ovat rentoa porukkaa!

Päällimäisenä harjoittelujaksosta jää mieleen mukava työporukka, johon olen saanut nämä kolme kuukautta kuulua. Hyvässä porukassa työtehtävätkin sujuvat lennokkaasti ja oppimista tapahtuu kuin huomaamatta. Kiitän Sihtiä harjoittelumahdollisuudesta, tästä on hyvä jatkaa!

Johanna

Sihti palvelee paikallisesti myös pääkaupunkiseudulla

Sihdille on tärkeää olla edustettuna ympäri Suomen, sillä paikallisella palvelulla voidaan tuoda huomattavaa lisäarvoa sekä asiakkaille että työntekijöille. Sihdin vahvalle rakennuspuolen osaamiselle on ollut tilausta myös pääkaupunkiseudulla, mistä toimistomme on voinut löytää jo kuuden vuoden ajan. Nykyään Sihdin toimipiste löytyy hyvien yhteyksien päästä Vantaan Myyrmäestä.

Pääkaupunkiseudun rakennuspuolen ohjaksissa on Toni Asikainen, joka on työskennellyt Sihdillä konttorin avaamisesta asti. Ennen Sihtiä hänelle on kertynyt alalta useiden vuosien työkokemus, joka takaa tekemiseen vankan ammattitaidon sekä alan tuntemuksen. Tonin työnkuva on muovautunut vuosien varrella ja tarkentunut rakennuspuolelle. Tonin tukena rakennuspuolen vetämisessä on vuoden alusta ollut mukana Liisa Jenkins. Myös Liisalla on taustalla vuosien kokemus alan tehtävistä, niin sisäisestä HR:n parista kuin ulkoisten HR-palveluiden tarjoamisesta. Työnjako pääkaupunkiseudun Sihdillä on muodostunut luontevasti. Liisa vastaa alan toimihenkilö- sekä suorahauista, eli headhuntingista ja Toni vuokrapuolesta hoitaen työntekijät niin pidemmille kuin lyhyemmillekin keikoille.

Pääkaupunkiseutu kasvaa tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Tämä näkyy suurina rakennushankkeina, joista mainittakoon Triplan työmaa Pasilassa ja Kalasataman uusi kaupunginosa sekä lukuisat muut asunto- ja infrarakentamisen hankkeet. Tonin mukaan työntekijöitä on työllistynyt Sihdin kautta niin uuden lastensairaalan työmaalla kuin monissa muissakin kohteissa Helsingissä ja ympäryskunnissa.

Sihdillä on vielä pääkaupunkiseudulla kasvupotentiaalia ja tunnettavuus on rakentunut pikkuhiljaa. Toni mainitsee Sihdin vahvuuksiksi joustavan ja henkilökohtaisen palvelun, sillä Sihdin tiimi tuntee kaikki asiakkaansa ja työntekijänsä. Tämä on arvokasta sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Viime kesäisen Adeccoon yhdistymisen myötä on taustalle saatu myös ison yrityksen hyödyt ja synergiaedut. Toni pitää “kentällä” kiertämistä tärkeänä ja hänet voikin bongata työmailla työnjohdon ja työntekijöiden kanssa keskustelemasta. Näin asiakkaiden ja työmaiden tarpeet tulevat kuulluksi, ja samalla näkemys käytännön työhön pysyy tuoreessa muistissa.

Tärkeänä asiana Toni mainitsee myös työturvallisuuden, joka otetaan Sihdillä erittäin vakavasti. Sihdillä on tärkeää, että työntekijät ja asiakasyritykset ymmärtävät työturvallisuuden vaatimukset, lähtökohdat ja merkityksen. Työntekijät saavat aloittaessaan Sihdiltä turvallisuusvaatimukset täyttävät laadukkaat varusteet ja työhön perehdyttäminen toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Olipa kyse sitten työmaajohdon rekrytoinnista tai apumiehen tarpeesta, voit jättää huoletta sopivan henkilön löytämisen pääkaupunkiseudulla Tonin ja Liisan hoidettavaksi. He hoitavat paikalle oikeanlaisen tekijän sovittuun aikaan, myös nopealla aikataululla. Ja jos uudet tuulet työrintamalla kiinnostavat, muista seurata Sihdin ja Adeccon avoimia työpaikkoja aktiivisesti. Meiltä saattaa löytyä sinun seuraava työpaikkasi!