Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Asiakastarina: Sihti tukena huoltoseisokin resursoinnissa

Jotta huoltoseisokki sujuu jouhevasti ja turvallisesti, yritykseltä vaaditaan huolellista suunnittelua ja ennen kaikkea riittävästi resursseja tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi tarkan aikataulun puitteissa. Huoltoseisokki useine vaiheineen voi moninkertaistaa yrityksen resursointitarpeet, jotta niin suunnitellut kuin ennakoimattomat ja nopeasti muuttuvat tilanteet hoituvat mahdollisimman vaivattomasti.

Henkilöstövuokraus on joustava ratkaisu riittävän työvoiman turvaamiseksi, kun henkilöstötarpeen määrä on vakiintumaton ja nopeasti muuttuva. Sihdin huoltoseisokkipalvelu on rakennettu vastaamaan asiakkaan tarpeisiin huoltoseisokin aikana. Kun yrityksessä on riittävästi henkilöstöä ja tarvittavaa taitoa, huoltoseisokki sujuu tehokkaasti.

Me Sihdillä korostamme yhteistyön rakentamisessa asiakasyritystemme kanssa nopeutta ja joustavuutta. Yksi huoltoseisokkipalveluamme hyödyntäneistä asiakkaistamme on Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy, jonka kanssa yhteistyö alkoi alun perin emoyhtiömme Adeccon kautta – Sihti ja Adecco tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta asiakasyrityksemme saisivat tarvitsemansa palvelut ja ratkaisut.

Työntekijöitä huoltoseisokkiin nopeasti ja joustavasti

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy on pohjoismaiden johtava teollisuuspalvelujen tarjoaja, joka tuottaa muun muassa kunnossapito-, sähkö-, sekä prosessiteollisuuden suunnittelua ja projektipalveluja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy on osa Bilfinger SE -konsernia.

Yhteyshenkilömme Bilfinger Nordicsilla, projektipäällikkö Altti Renfors, kertoo huoltoseisokkitiimimme palvelun olevan joustavaa ja nopeaa. ”Olemme saaneet tarvittavan työntekijämäärän – ja on tarjottu enemmänkin tekijöitä. Työntekijöitä on löytynyt hyvin lyhkäiselläkin ajalla”, hän kuvailee.

Sihti on tuonut konkreettista apua Bilfingerille nimenomaan muuttuvan henkilöstötarpeen hallintaan. ”Työkuorma muuttuu päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla hyvinkin paljon. Kun on tarvittu enemmän työntekijöitä, Sihdiltä on saatu tähän apua”, Altti Renfors kertoo.

Olemme Sihdillä rakentaneet valtakunnallisen työntekijäverkoston, josta voi löytyä ammattitaitoa ja yrityksen kaipaamaa erityisosaamista huoltoseisokkiin jouhevasti. Vastuullisena työnantajana pyrimme siihen, että työntekijämme viihtyvät Sihtiläisinä pitkään. Sihdin kanssa yhteistyötä tehdessään Renfors on arvostanut sitä, että tuttuja työntekijöitä on tullut tehtaan käytävillä vastaan. Kun työntekijät ymmärtävät ympäristön vaatimukset ilman pitkällistä perehdytystä, työtehtävien suorittaminen on tehokasta.

Työkuorma muuttuu päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla hyvinkin paljon. Kun on tarvittu enemmän työntekijöitä, Sihdiltä on saatu tähän apua.

Sihdin huoltoseisokkipalvelu on ratkaisu vaikeasti ennakoitaviin henkilöstötilanteisiin

Huoltoseisokki voi tuoda mukanaan yllättäviä tilanteita, joita yritys ei pysty ennakoimaan. Menestyksekkäästi läpiviedyn huoltoseisokin takana on tärkeää, että eri tehtävien suorittamiseen on kohdennettu riittävästi oikeaa osaamista. Kuitenkin oikean osaamisen sijoittaminen oikeisiin tehtäviin voi olla haastavaa, sillä tehtävät saattavat muuttua aivan viime tingassa. Huoltoseisokissa myös aikataulut painavat, sillä työvaiheet on saatava valmiiksi tiettyyn aikaan mennessä, mutta tarvittavan osaamisen vaje voi tietää työn joutuvuuden hidastumista.   

Huoltoseisokkitiimimme rautainen Senior Business Manager Ruut Sillanpää on työskennellyt pitkään ympäri Suomen tehtaiden huoltoseisokkien resursoinnin parissa. Hän ymmärtääkin, millaisia haasteita huoltoseisokki voi yritykselle asettaa, ja millaisia alueellisia erityispiirteitä on otettava huomioon resursoinnissa.

”Huoltoseisokissa on jatkuvasti läsnä epävarmuus, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti – huoltoseisokin aikataulut voivat muuttua yllättäen. Me Sihdillä tuotamme asiakasyrityksillemme ratkaisuja, jotta asiakkaamme pystyvät kehittämään liiketoimintaansa ja varmistamaan huoltoseisokin toteutumisen”, Sillanpää toteaa ja korostaa yhteistyön tärkeyttä.

Ruut Sillanpää arvostaa hyvin sujuvaa yhteistyötä Bilfingerin kanssa. ”Bilfingerin kanssa yhteistyössä korostuvat rehellisyys, joustavuus ja inhimillisyys – yhteyshenkilömme Altti Renforsilla on kyky ajatella kokonaisvaltaisesti sekä huoltoseisokin sujuvuutta että työntekijöitä. Hänellä on myös taitoa luovia työntekijä oikeaan työtehtävään.”

Vastuullinen henkilöstön hallinta huoltoseisokissa

Kun huoltoseisokkityöntekijöiden hakemisessa, houkuttelemisessa ja lopulta työsuhteen hallinnoinnissa hyödynnetään HR-palveluja tarjoavaa yritystä, on yrityksellä paremmat mahdollisuudet varautua myös yllättäviin, kiireellisiin tilanteisiin, joita huoltoseisokki usein tuo mukanaan.

Sihti kumppanina huolehtii sopivien tekijöiden hakuprosessista aina haun käynnistämisestä yhteydenottoihin ja haastatteluihin. Henkilöstövuokrauksessa työnantajavastuu on Sihdillä – me huolehdimme työsuhteen ylläpitämiseen vaadittavista vaiheista aina työsopimuksen allekirjoittamisesta työterveyshuollon järjestämiseen sekä työssä vaadittavien turvavarusteiden hankkimiseen ja pätevyyskorttien päivittämiseen.

Kun henkilöstöasiat on ulkoistettu asiantuntevalle HR-kumppanille, yrityksen on helpompi keskittyä olennaiseen – huoltoseisokin mallikkaaseen läpiviemiseen.

Haluatko tietää enemmän, kuinka Sihti voi auttaa yritystäsi huoltoseisokissa? Ota yhteyttä huoltoseisokkitiimiimme!

Työntekijätarina: Jonin matka huoltoseisokkitehtävien osaajaksi

Huoltoseisokki on tehtaan huolto- ja kunnossapitotöiden aikaa, jolloin laitteiden ja toimintojen häiriötön ja turvallinen toiminta varmistetaan. Huoltoseisokissa tarvitaan usein enemmän työntekijöitä kuin yleensä, ja töitä onkin tarjolla niin kokeneille kunnossapidon ammattilaisille kuin teolliseen alaan tutustuville.

Huoltoseisokkipalvelu olennainen osa Sihdin palveluja. Huoltoseisokkitiimimme auttaa työntekijöitä löytämään erilaisia työtehtäviä ympäri Suomen. Töitä voi löytyä nopeallakin aikataululla ja joustavasti – huoltoseisokkityö sopii hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin.

Lue blogitekstistämme, millaista työntekijämme Jonin mielestä työskentely Sihdin kautta huoltoseisokeissa on ollut!

Huoltoseisokissa on monipuolisia töitä tarjolla

Parikymppinen Joni oli juuri muuttanut uudelle paikkakunnalle, kun hän bongasi työnhakuportaalista mielenkiintoiselta vaikuttavan prosessipuhdistustyöntekijän työpaikkailmoituksen. Joni päätti lähettää työhakemuksensa, ja hyvin menneen haastattelun myötä Joni sai työpaikan huoltoseisokkitehtävissä Sihdin ja Adeccon, Sihdin emoyhtiön, kautta. Tämän jälkeen Joni on päässyt työntekijänämme kokeilemaan ja näkemään erilaisia työympäristöjä.

Joni kertoo viihtyneensä mainiosti vuokratyöntekijänä.  ”Asiat hoituvat hyvin, ja jos jokin asia mietityttää, yhdellä puhelinsoitolla saa asiat hoidettua”, hän toteaa.

Joni kertoo päässeensä kerryttämään runsaasti uutta osaamista ja ottamaan vastuuta, jota hän ei välttämättä muissa työtehtävissä olisi saanut. Tämä onkin ollut Jonille mielekästä – hän on ajanut suurtehoimurikuorma-autoa huoltoseisokeissa, ollut asennustehtävissä ja toiminut tuotantotyöntekijänä. Työ on lisäksi nopeuttanut uudelle paikkakunnalle sopeutumista, sillä Joni on saanut uusia kavereita työn kautta.

Joni oli aiemmin työskennellyt muun muassa trukkikuskina, rakennusalalla kesätöissä ja myyntirooleissa. Huoltoseisokkitoiminnasta tai teollisesta työympäristöstä hänellä ei kuitenkaan ollut entuudestaan työkokemusta. Joni kuvaileekin, että hänellä kesti hetken aikaa tottua teollisen ympäristön hälinään ja työnkuvan fyysisyyteen, mutta hän lähti rohkeasti uusiin tehtäviin ja kokee päässeensä nopeasti työhönsä kiinni. ”Samalla saa päivän salitreenin, kun on teollisessa ympäristössä töissä”, Joni naurahtaa.

Suosittelisin ehdottomasti Sihtiä työnantajana. Kaikki asiat hoituvat hyvin, eikä tarvitse jäädä itsekseen miettimään, jos on kysyttävää. Lisäksi Sihdin henkilökunta on mukava!

Sihti tukee työsuhteen jokaisessa vaiheessa

Haluamme olla työntekijöillemme vastuullinen, luotettava työnantaja, joka auttaa missä tahansa työsuhteeseen liittyvässä asiassa. Joni kokee aina saaneensa tukea, kun on sitä tarvinnut. ”Suosittelisin ehdottomasti Sihtiä työnantajana. Kaikki asiat hoituvat hyvin, eikä tarvitse jäädä itsekseen miettimään, jos on kysyttävää. Lisäksi Sihdin henkilökunta on mukava!”

Työnantajana meille on tärkeää huolehtia työntekijöidemme tyytyväisyydestä, viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista. Työ on tärkeää, mutta me Sihdillä ymmärrämme, että työn tekee aina ihminen. Ihminen on kaiken toimintamme ydin, joten työnantajana toimintamme perustuu vastuullisuuteen. Huoltoseisokkitehtävissä työntekijöidemme tukena on asiantunteva huoltoseisokkitiimi, joka varmistaa, että työntekijöidemme työsuhteissa kaikki menee varmasti hyvin.

Yksi tärkeimmistä asioista roolissa kuin roolissa, aivan jokaisella työmaalla, on työturvallisuus. Jokainen työntekijämme perehdytetään työsuhteen alkuvaiheessa, ja mahdolliset työturvallisuusriskit käydään työntekijän kanssa läpi. Jokaisella työntekijällämme tulee olla työssä vaadittavat työturvavarusteet ja voimassa olevat pätevyyskortit.  

Määräaikaisesta työstä pitkiin työsuhteisiin

Huoltoseisokkityöntekijän työsuhde on yleensä määräaikainen, mutta Sihdin kautta työsuhde voi jatkua pitkäkestoisesti työntekijän omasta tilanteesta riippuen. Pyrimme siihen, että yhden työmaan päätyttyä työntekijällämme on jo uusi työpaikka tiedossa – esimerkiksi opiskelijan valmistumisen jälkeen kauttamme on mahdollista löytää vakituinen ja kokoaikainen työpaikka. Vuokratyöntekijänämme Joni on päässyt tutustumaan erilaisiin työympäristöihin. ”Jos ei ole töitä tarjolla yhdessä paikassa, löytyy toinen homma nopeastikin.”

Lähitulevaisuudessa Jonin arki tulee muuttumaan, sillä hän aloittaa opiskelut syksyllä. Teollisuuden alan tehtävät kiinnostavat Jonia kuitenkin jatkossakin ja hän aikoo jatkaa työskentelyä opintojensa ohella. Joni toteaa, että joustavat työmaat ja joustavat työajat mahdollistavat, että hän voi yhdistää opintonsa näppärästi työntekoon.

Hyvin tehdystä työstä saatu positiivinen palaute ilahduttaa Jonia työarjessa – sekä Sihti että asiakasyrityksemme ovat olleet tyytyväisiä Jonin ahkeruuteen ja innokkuuteen, ja yhteistyö on sujunut erinomaisesti.

Oletko kiinnostunut työskentelemään huoltoseisokkitehtävissä? Ota yhteyttä huoltoseisokkitiimiimme ja ota seuraava askel urallasi. Tutustu myös, millaisia avoimia työpaikkoja Sihdillä on juuri nyt tarjolla!

Huoltoseisokki turvallisesti ja sujuvasti

Huoltoseisokki on tehtaan tulevaisuuden toiminnan varmistamisen kannalta ratkaisevan tärkeä ajanjakso. Huoltoseisokissa huolto- ja kunnossapitotöillä voidaan taata, että tehtaan toiminnot sujuvat häiriöttömästi, varmasti ja turvallisesti niin lähitulevaisuudessa kuin myöhempinä vuosina.

Huoltoseisokki on välttämätön toimenpide tulevaisuutta ajatellen, mutta tapahtumahetkellään se on aikaa ja resursseja vaativa operaatio. Tehtaan koosta riippuen huoltoseisokkiin voi mennä päiviä tai jopa viikkoja, ja työpäivät voivat venyä pitkiksi. Jotta tehtaalla on saatavilla riittävästi osaamista eri tilanteissa ja työpäivän eri vaiheissa, huoltoseisokki usein moninkertaistaa työntekijätarpeen ja aiheuttaa muutoksia henkilöstötarpeissa.

Huoltoseisokki on valtava operaatio, joka vaatii huolellista suunnittelua, aikaa ja resursseja. Yksi suurimmista kysymyksistä huoltoseisokin kynnyksellä onkin se, miten taata, että henkilöstöä on riittävästi. Miten huoltoseisokin saa sujumaan sovitussa aikataulussa ja turvallisesti?

Sihdin huoltoseisokkipalvelu

Huoltoseisokissa tarvitaan riittävästi osaavia työntekijöitä, jotta tehtaan toiminnot saadaan pidettyä yllä ja tarvittavat huoltotoimenpiteet suoritettua. Huoltoseisokki voi synnyttää myös tarpeen erityisosaamisen hankkimiselle lyhyelläkin varoitusajalla.

Sihti on lisännyt entuudestaan jo laveaan palvelusalkkuunsa vuonna 2021 huoltoseisokkipalvelun, josta vastaa Sihdin ammattitaitoinen ja kokenut huoltoseisokkeihin erikoistunut tiimi. Teollisuuden ja HR-alan kokeneista ammattilaisista koostuva tiimi auttaa yrityksiä valtakunnallisella tasolla löytämään oikeita osaajia eri tilanteisiin. Samalla tiimi tukee työntekijöitä työllistymään teollisuuden erilaisiin työtehtäviin. Sihti palvelee sekä yrityksiä että työntekijöitä nopeasti ja joustavasti laatua unohtamatta.

Sihdin laajoista työntekijäverkostoista ja työntekijäpoolista voi löytyä nopeallakin aikataululla yrityksen uusi avainhenkilö tuomaan lisätukea huoltoseisokissa, ja lisäksi työnhakijoiden tavoittelussa Sihdillä on tukenaan modernit, tehokkaat ja ajankohtaiset digitaaliset markkinointipalvelut.

Henkilöstövuokraus huoltoseisokissa

Henkilöstövuokraus on joustava ja tehokas ratkaisu, kun henkilöstömäärän tarve kasvaa hetkellisesti tai yrityksen on vaikea ennakoida, mikä henkilöstömäärän tarve todellisuudessa on – esimerkiksi muuttuvissa toimintaympäristöissä, äkillisissä sairaustapauksissa, lyhytkestoisissa projekteissa tai sesongeissa. Hetkellisten muutosten lisäksi henkilöstövuokraus on oiva keino työllistää ammattilaisia pidempikestoisiin työsuhteisiin. Henkilöstövuokraus mahdollistaa, että yrityksellä on riittävästi osaajia juuri siksi ajaksi kuin yritys tarvitsee.

HR-kumppanina Sihti huolehtii niin hakuprosessin hallinnoinnista kuin työsuhteeseen liittyvistä kuluista ja kaikista työsuhteen aikana huomioonotettavista asioista. Kun siis hakuprosessin kaikki vaiheet työntekijöiden etsimisestä valintaan sekä työsuhteen ylläpitoon on ulkoistettu asiantuntevalle HR-kumppanille, huoltoseisokki sujuu vaivatta – yritykselle vapautuu enemmän aikaa niin huoltoseisokin suunnittelemiseen sekä ennen kaikkea ydinliiketoimintaansa keskittymiseen.

Työnantajavastuu henkilöstövuokrauksessa

Sihti huolehtii kaikista työntekijän työsuhdeasioista aina työsopimuksen kirjoittamisesta ja palkanmaksusta koko työsuhteen hallinnointiin. Sihti huolehtii kaikista henkilöstökuluista, jolloin yrityksen on helpompi ennakoida todelliset henkilöstöön liittyvät kulut.

Työnantajana Sihti huolehtii työntekijöiden tyytyväisyydestä ja viihtyvyydestä varmistamalla, että työntekijöiden työsuhteet ja palkat ovat kunnossa ja työehtosopimuksista pidetään kiinni. Sihti painottaa erityisesti työntekijöiden työturvallisuutta eri työmailla – myös huoltoseisokeissa, joissa henkilöstömäärän äkillinen kasvaminen voi aiheuttaa haasteita työturvallisuuden organisoimisessa. Sihti huolehtiikin työntekijöidensä työturvallisuudesta takaamalla, että jokaisella työntekijällä on kunnolliset työvarusteet ja voimassa olevat pätevyyskortit. Lisäksi jokainen työntekijä perehdytetään työsuhteen alkuvaiheessa, ja mahdolliset työturvallisuusriskit käydään läpi ennakoivasti.

Sihti toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Sihdin ammattitaitoinen ja asiantunteva huoltoseisokkitiimi kykenee auttamaan asiakasyrityksiä koko Suomen alueella.  Sihti tukee nopeasti muuttuvien tilanteiden lisäksi pitkäaikaisissa henkilöstötarpeissa. Olipa siis yrityksellä mahdollisuus työllistää ammattilainen pitkäkestoiseen työsuhteeseen tai tarvetta lisätyövoimaan lyhyemmissä projekteissa tai sijaisuuksissa, Sihti tarjoaa asiakkailleen joustavat ratkaisut erilaisissa henkilöstötilanteissa.

Vuodesta 2016 Sihti on toiminut osana globaalia Adecco Group -konsernia, joka on maailman johtava henkilöstöratkaisujen tarjoaja – Sihti kykenee näin ollen toimimaan hyvin paikallisella tasolla taustallaan suuren kansainvälisen organisaation tuki.

Haluatko kuulla, miten huoltoseisokkipalvelumme voi auttaa yritystäsi? Ota yhteyttä huoltoseisokkitiimiimme!

Sihti palvelee myös huoltoseisokeissa

Kun tehdas kaipaa huoltotoimenpiteitä, on se useimmiten suuri operaatio, joka vaatii huolellista suunnittelua. Jotta huoltotoimenpiteet sujuisivat turvallisesti sovitussa aikataulussa, tarvitsee huoltoseisokki runsain määrin myös ammattitaitoista työvoimaa. Turvallisuussyistä tehdas joudutaan useimmiten sulkemaan huoltoseisokin aikana, ja huoltotöihin osallistuu tavallisesti työntekijöitä useilta toimijoilta. Huoltoseisokki voi sen laajuudesta ja tehtaan koosta riippuen kestää muutamasta päivästä useisiin viikkoihin, ja työntekijätarve seisokin aikana on usein huomattavasti suurempi, kuin tehtaan normaaleina toiminta-aikoina. Sihdin huoltoseisokkipalvelu tarjoaa joustavia ratkaisuja yrityksille ja väylän teollisuuden työtehtäviin työnhakijoille.

Sihti tarjoaa joustoa ja ketteryyttä huoltoseisokkeihin

Sihti on Tampereella 2009 perustettu monipuolisiin rakennusalan ja teollisuusalan henkilöstöratkaisuihin keskittynyt yritys. Vuodesta 2016 Sihti on toiminut osana globaalia Adecco Group -konsernia. Sihti on vuoden 2021 aikana laajentanut jo kattavaa valtakunnallista palvelutarjontaansa myös huoltoseisokkeihin. Sihdillä asiakasyrityksiä sekä työntekijöitä palvelee huoltoseisokkeihin erikoistunut tiimi, joka koostuu teollisuusalalla sekä HR-alalla pitkään työskennelleistä ammattilaisista.

”Kyseiselle palvelulle on ollut runsaasti kysyntää, joten tuotteistamalla oma palvelukonsepti huoltoseisokkeihin, Sihti pystyy palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman laajasti ja laadukkaasti. Huoltoseisokkipalvelun kautta Sihti työllistää myös työntekijöitään valtakunnallisesti tapahtuviin tehtäviin”, kertoo Sihdin huoltoseisokkipalveluista vastaava Ruut Sillanpää.

Henkilöstövuokraus ratkaisu osaajatarpeeseen

Huoltoseisokeilla varmistetaan tehtaiden turvallinen ja häiriötön toiminta ja seisokki voi sen laajuudesta ja tehtaan koosta riippuen kestää muutamasta päivästä useisiin viikkoihin. Huoltoseisokin aikana koko tehtaan alueella tarvittava ammattilaisten määrä onkin useimmiten merkittävästi suurempi, kuin tehtaan toiminta-aikoina huoltojen ulkopuolella.

”Sihti mahdollistaa huoltoseisokkipalveluja tarjoavien asiakasyritystensä joustavan henkilöstöresursoinnin. Sesonkiaikoina työvoimatarpeen ollessa suurempaa, Sihdin kautta tapahtuva henkilöstövuokraus on tehokas keino ylläpitää tarvittavaa työntekijämäärää ilman tarvetta kasvattaa omia kiinteitä henkilöstökuluja, ” Sillanpää kertoo palvelusta.

Henkilöstövuokrauksella on kuitenkin myös paljon muita hyötyjä, kuin kiinteiden henkilöstökulujen hallinta. Sihdin valmiista hakijapoolista löytyy työntekijöitä sekä nopeisiin tarpeisiin että pidempiaikaiseksi työntekijäksi. Ulkopuolisesta kumppanista on myös hyötyä, jos yritys etsii erikoisosaamista, jota ei omista tekijöistä löydy. Yllättävät muutokset henkilöstössä tai työntekijän sairastuminen voi aiheuttaa uuden työntekijän rekrytointitarpeen nopeallakin aikataululla – henkilöstövuokrauksen kautta yritys saa osaajan käyttöönsä juuri siksi ajaksi kuin on tarpeen. Kun työntekijöiden etsimisen, valintaprosessin ja työsuhdeasiat hoitaa ulkopuolinen asiantuntija, jää yritykselle enemmän aikaa ja resursseja keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Työturvallisuus huoltoseisokkipalvelun keskiössä

Huoltoseisokeissa, kuten muillakin työmailla, riski työtapaturmiin on läsnä. Korona-aika on tuonut omat erityispiirteensä myös huoltoseisokkeihin, sillä osaajia saapuu runsaasti huoltotoimiin ympäri Suomen, joskus ulkomaita myöten. Sihdin tavoitteena on nolla työtapaturmaa kaikilla työmailla, ja työturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Sihdillä perehdytetään kaikki työntekijät perusteellisesti ennen työn aloitusta mm. työturvallisuusoppailla, -ohjeilla ja -videoilla.

Sihdillä varmistetaan aina, että työmaille lähtevillä työntekijöillä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus kyseiseen työhön asiakasyrityksessä​. Lisäksi pidetään huolta, että jokaisella rakennustyöntekijällä on voimassa olevat tarvittavat kortit ja sertifikaatit sekä turvalliset työvarusteet. Sihdin työntekijöitä kehotetaan myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan työturvallisuuteen ja ilmoittamaan havaitsemistaan turvallisuuspuutteista lähettämällä huomionsa helposti sovelluksen kautta.

Huoltoseisokit työllistäjänä

Työntekijöille huoltoseisokkityöt toimivat väylänä monipuolisiin töihin teollisuudessa. Sihdin kautta työskennellessään työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä juuri omaan elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla. ”Työnhakijoiden henkilökohtainen tilanne ja toiveet otetaan huomioon työntekijäpoolia rakennettaessa ja tämä mahdollistaa esimerkiksi työskentelyn vain tiettynä vuodenaikana tai opiskelijoille oppilaitosten loma-aikoina, ” Ruut Sillapää korostaa. ”Sihdin kautta on mahdollista työllistyä vakituisesti myös asiakasyritykseemme tai työskennellä toisen työn ohella. ” Huoltoseisokkityö mahdollistaa lisäksi alan ammattilaiseksi kehittymisen työtä tekemällä, sillä seisokeissa on tarjolla myös töitä, jotka eivät vaadi erillistä koulutusta vaan työhön tarjotaan perehdytys. Näin työ huoltoseisokkien parissa voi olla hieno mahdollisuus vasta uraansa aloiteleville tai vaikka urasuuntaa vaihtaville ammattilaisille.

Kaikki Sihdin toimipisteet palvelevat lähialueidensa kuntia ja kaupunkeja, joten ole rohkeasti yhteydessä!