Sihti Oy (fi)

Työntekijälle

Työntekijälle

PAREMPIA TYÖPÄIVIÄ!

Tältä välilehdeltä löydät työsuhteeseen liittyviä materiaaleja, kuten tuntilistapohjan ja palkanmaksuaikataulut sekä työterveyden yhteystiedot. Lisäksi löydät lisätietoa työturvallisuudesta, työntekijän keskeiset toimintaperiaatteet sekä tietoa siitä, mikä ero on työnantajalla ja käyttäjäyrityksellä, kun olet vuokratyösuhteessa kauttamme

TUNTILISTAT JA PALKKAKAUDET

Palauta täytetty ja esimiehesi hyväksymä tuntilista oman alueesi Sihdin toimipisteeseen tai skannattuna toimipisteen palkkahallintoon. Löydät sähköpostisosoitteet sekä jokaisen alueen oman tuntilistan alta. Tuntilistat tulee toimittaa viimeistään kahden päivän sisällä palkkajakson loppumisesta tai palkanmaksu siirtyy seuraavaan palkkajaksoon.

TUNTILISTAT

Tampere, Lahti ja Hämeenlinna: palkat@sihti.fi Tuntilistapohja: Tuntilistapohja

Kajaani: palkat.pohjoissuomi@sihti.fi Tuntilistapohja: Tuntilistapohja Kajaani

Oulu: palkat.oulu@sihti.fi Tuntilistapohja: Tuntilistapohja Oulu

Turku, Lounais-Suomi:  palkat.lounaissuomi@sihti.fi Tuntilistapohja: Tuntilistapohja Lounais-Suomi

Jyväskylä: palkat.jyvaskyla@sihti.fi Tuntilistapohja: Tuntilistapohja Jyväskylä

Etelä-Suomi: tuntilistat@sihti.fi Tuntilistapohja: Tuntilistapohja Etelä-Suomi

PALKKAKAUDET

Tuntipalkkaisen työntekijän palkkakaudet löydät tästä: Palkkakaudet tuntipalkka

Kuukausipalkkaisen työntekijän palkkakaudet löydät tästä: Palkkakaudet kuukausipalkka

SÄHKÖINEN TUNTIKIRJAUS

Mikäli käytössäsi on sähköinen tuntikirjaus, niin voit jättää tuntisi Sihdin sähköisen tuntikirjauksen kautta. Ohessa ohjeistus sähköisen tuntikirjauksen käyttöön.

Ohjeen Sihdin sähköiseen tuntikirjaukseen löydät tästä: Ohje Sähköiseen tuntikirjaukseen

VEROKORTTI

Mikäli et ole toimittanut työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä alkuperäistä verokorttia, postita se mahdollisimman pian palkkahallintoon. Jos emme saa verokorttiasi ajoissa, pidätämme 60% ennakonpidätyksen verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

Työntekijänä sinua sitoo keskeiset toimintaperiaatteet. Oheisesta ohjeistuksesta löydät lisätietoa toimintaperiaatteista.

Keskeiset toimintaperiaatteet työntekijänä: Keskeiset toimintaperiaatteet työntekijänä

Työnantaja vs. käyttäjäyritys henkilöstövuokrauksessa: Työnantaja vs käyttäjäyritys

TYÖTERVEYS

Työterveyspalveluiden piiriin kuuluvat ne Sihdin työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt 6kk. Sairastapauksen sattuessa ole aina yhteydessä Sihdin toimipisteeseen saadaksesi toimintaohjeet ja maksusitoumuksen työterveyteen.

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, mene päivystykseen, lähimmälle terveysasemalle tai vakavan tapauksen ollessa kyseessä soita yleiseen hätänumeroon 112. Tarkemmat toimintaohjeet miten toimia tapaturman sattuessa löydät täältä: Tapaturman sattuessa

Työterveyden yhteystiedot: Yhteystiedot

TYÖTURVALLISUUS

Me Sihdillä otamme turvallisuusasiat vakavasti. Haluamme myös, että työntekijämme ovat  arvostettuja ammattilaisia ja tähän ammattilaisuuteen kuuluu erottumattomana osana turvallisuuden huomioiminen. Työturvallisuus -välilehdeltä löydät lisätietoa työturvallisuudesta sekä työturvallisuusvideon. Turvallisia työpäiviä!

TYÖSUOJELU JA LUOTTAMUSMIES

Tampereen ja Hämeenlinnan alueyksikölle on rakennusalan työntekijöille valittu työsuojeluvaltuutettu sekä pääluottamusmies. Yhteystiedot ovat:

Jussi Nieminen
Alueyksikön pääluottamusmies
jmnieminen@gmail.com
puh.0504671343

Nina Koivumäki
Alueyksikön työsuojeluvaltuutettu/yhteysmies
ninakoivumaki@gmail.com
puh. 0504669416

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+