Sihti Oy (fi)

Palvelutarjonta

Palvelutarjonta

Johtamiseen, organisaatiorakenteisiin, liiketoiminnan tukiprosesseihin ja henkilöstön motivointiin ja johtamiseen liittyvät haasteet ovat meidän ydinosaamistamme. Toimimme asiantuntijakonsulttina organisaation ja sen johdon tukena. Tai sitten meidän kauttamme saa myös kokeneen vastuuhenkilön ns. vuokrajohtajaksi, siis sille ajalle ja siihen tehtävään, kun oikeasti tarvitaan.

Olemme hahmottaneet palvelumme neljään eri kokonaisuuteen johtoajatuksella Selvitä – Suunnittele – Toteuta – Tue. Suuntaa antavien selvitysten jälkeen tarvitaan selkeä kartta, jonka pohjalta valitaan reitti ja vauhti. Valmennuksen ja oikean resursoinnin avulla varmistetaan tavoitteiden mukainen toteutus.

Tarvekartoitukset ja kehittämiskohteet

”Suuntaa antavat” palvelumme auttavat asiakasta selvittämään eli tunnistamaan ja määrittelemään toimintansa kehitystarpeet, hankkeistamaan ne sekä toteuttamaan valitut kehitysprojektit. Autamme tarvittaessa myös projektien rahoituksen hankkimisessa.

Liiketoiminnan suunnitelmat

Ammattimainen toiminta edellyttää ”selkeää karttaa” eli mietittyä suunnitelmaa. Tuemme liiketoimintasuunnitelmien päivittämisessä, myynti- ja markkinointi- tai henkilöstösuunnitelmien tekemisessä, riskien analysoinnissa sekä tarvittaessa myös investointi- ja ulkoistamissuunnitelmissa sekä teollisuuden tuotanto- ja logistiikkapäätösten tekemisessä.

Organisaation, prosessien ja johtamisen kehittäminen

Kun suunta on selvillä, pitää valita ”reitti ja vauhti”. Toimiva organisaatio tarkoittaa selkeitä rakenteita, tehtäviä, vastuita ja tavoitteita. Yhteiset pelisäännöt ja riittävän ammattimaiset sisäiset prosessit luovat pohjan onnistuneelle liiketoiminnalle. Oikein rakennetut kehitys- ja tavoitekeskustelut ovat keino yksilötason ja organisaation toiveiden ja tavoitteiden yhdistämiselle. Yrityksen tukiprosessit eivät saa olla esteenä toiminnalle, päinvastoin nehän tukevat sitä. Siksi ammattimainen talous-, hallinto- ja henkilöstöjohtaminen voidaan toteuttaa myös tästä näkökulmasta.

Muutoksen tukeminen

Kun muutos tehdään niin kuin on tarkoitettu – se ei siis vain tapahdu -, sen tueksi varmistetaan riittävä ”valmennus ja resursointi”. Sihdillä on erittäin vahvaa osaamista avainhenkilöiden arvioinnista, tavoitteisiin sitoutumisesta, motivoinnista sekä mm. johtoryhmä- ja tiimityön kehittämisestä joko ryhmänä tai yksilöinä. Varmistamme, että muuttuva organisaatio saa sen tuen, jota valittu suunta vaatii. Me autamme muutoksessa koko matkan ajan, vaikkapa väliaikaisen muutosjohtajan muodossa tai outplacement-ratkaisuilla. Muistetaan kuitenkin, että muutoksen onnistuminen on ennen kaikkea kiinni organisaation omista avainhenkilöistä ja heidän motivaatiostaan muuttaa ja muuttua. Kaikilla on siihen kyllä halutessaan kykyä.

 

Kysy lisää suoraan asiantuntijoiltamme

Jarno Kolehmainen

Jarno Kolehmainen

tarvekartoitukset ja kehittämishankkeet, liiketoiminnan suunnitelmat

050 444 4489

Jarmo Päivä

Jarmo Päivä

teollisuuden tarvekartoitukset ja kehittämishankkeet, organisaation, prosessien ja johtamisen kehittäminen

050 444 4424

Jukka-Pekka Annala

Jukka-Pekka Annala

muutoksen tukeminen

050 444 4455

Ota yhteyttä lomakkeellamme

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+