Turvallisuusperehdytys virtuaaliympäristössä

Olemme aloittaneet ensimmäisenä suomalaisena henkilöstövuokrausyrityksenä rakennustyöntekijöiden turvallisuusperehdytyksen virtuaaliympäristössä. Jokainen rakennustyöntekijämme suorittaa turvallisuusperehdytyksen virtuaalisessa todellisuudessa VR-laseilla ennen työmaalle menoa.
Uskomme, että perusteellinen perehdytys ennen työn aloitusta lisää jokaisen työturvallisuutta. VR-perehdytys on kuitenkin vain osa työturvallisuusperehdytystämme.

Työmaalle turvallisemmin

Yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa olemme rakentaneet virtuaaliympäristöt tavanomaiselle rakennustyömaalle ja raskaan teollisuuden ympäristöön – näin viemme ammattitaidolla työturvallisuusperehdytystä roiman askeleen eteenpäin.

VR-perehdytyksessä työntekijä tutustuu yleisimpiin eri työympäristöissä tapahtuviin työtapaturmiin ja tekee havaintoja työturvallisuuden puutteista sekä epäkohdista. VR-ympäristö ohjaa käyttäjää positiivisessa hengessä toimimaan oikein. Kaiken kaikkiaan virtuaaliperehdytyksestä jää perehdytettävälle muistijälki sekä visuaalisena että puhuttuna opastuksena.

Virtuaaliympäristö vie työntekijän tavanomaiselle rakennustyömaalle. Perehdytyksessä työntekijä tutustuu yleisimpiin rakennustyömaalla tapahtuviin työtapaturmiin ja tekee havaintoja työturvallisuuden puutteista sekä epäkohdista. Virtuaaliperehdytyksestä jää perehdytettävälle muistijälki sekä visuaalisena että puhuttuna opastuksena – käyttäjä näkee oman toimintansa vaikutukset ja tuntee olevansa osana tapahtumia. Puutteet työturvallisuudessa voivat olla esimerkiksi puuttuva kypärä tai huonosti kiinnitetty kaivon kansi. Virtuaaliperehdytyksessä käytämme Työterveyslaitoksen kehittämää Virtuario™-oppimisalustaa.

Lue lisää