Ladataan

ADHD-liitto ry

ADHD-liitto ry on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan järjestö ja jäsenyhdistystensä kattojärjestö. Liitto toimii asiantuntijana, voimien kokoajana ja yhteistyön rakentajana vuorovaikutuksessa adhd-oireisten henkilöiden, heidän lähiyhteisöjensä, yhteistyötahojen ja yhteiskunnan kanssa. Liiton tehtävänä on koota, arvioida ja välittää adhd:hen ja sen liitännäisoireisiin liittyvää tietoa. Liitto toimii adhd-oireisten henkilöiden edunvalvojana. Toteuttaakseen näitä tehtäviä liitto tiedottaa sekä suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää palveluja yhdessä jäsenyhdistystensä ja sidosryhmiensä kanssa.

ADHD-liitto ry perustettiin vuonna 1989 nimellä Suomen MBD-liitto ry. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuoden 2003 alussa. Alkutaipaleella Suomen MBD-liittoon kuului 11 alueyhdistystä ja sillä oli yksi palkattu työntekijä. Alueyhdistyksiin ja niiden toimintaryhmiin kuului vuoden 1989 loppuun mennessä noin 700 jäsentä.

Tänä päivänä ADHD-liitto ry toimii 19 jäsenyhdistyksensä kattojärjestönä ja työllistää seitsemän työntekijää. Kuusi työntekijöistä työskentelee liiton keskustoimistossa Helsingissä ja yksi aluetoimistossa Oulussa. Lisäksi sopeutumisvalmennuskursseilla työskentelee vuosittain noin 30 erikseen palkattua henkilöä. Jäsenyhdistyksissä toimii noin 50 erilaista kerhoa (vertaistukiryhmiä, toimintakerhoja, yms.), ja jäsenperheitä on noin 2 200. Raha-automaattiyhdistys (RAY) tukee liiton toimintaa.

Yrityksellä on palvelussa 0 aktiivista työpaikkaa