Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Työturvallisuus

Työturvallisuus

Suhtaudumme Sihdillä aina vakavasti turvallisuuteen. Pyrimme määrätietoisesti kehittämään toimintatapojamme, jotta sinulla olisi mahdollisimman turvallista työskennellä. Edellytämme myös Sinulta oikeaa ja vastuuntuntoista asennetta turvallisuusasioita kohtaan. Kaikki tämä oman turvallisuutesi tähden!

Edellytämme, että noudatat kaikkia yleisiä ja työmaakohtaisia turvallisuusmääräyksiä. Sihdin työntekijä on ammattilainen, joka tekee työnsä riskejä ottamatta. Sinulla on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä turvattomista työtavoista. Jos et osaa työtä mitä sinulle osoitetaan, sinun tulee kertoa se selvästi esimiehellesi. Edellytämme, että et tee sellaista työtä, jota et osaa.

Haluamme profiloitua yrityksenä, joka ottaa turvallisuusasiat vakavasti. Haluamme myös, että työntekijämme ovat  arvostettuja ammattilaisia ja tähän ammattilaisuuteen kuuluu erottumattomana osana turvallisuuden huomioiminen. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa kaikilla työmaillamme, ja tätä tavoitetta varten olemme valmiita tekemään yhdessä töitä. Nolla tapaturmaa –ajattelu tarkoittaa päättäväistä suhtautumista työturvallisuuden kehittämiseen. Lähtökohtana on, että kaikki tapaturmat torjutaan etukäteen. Ongelmia ei saa lakaista maton alle vaan ne pitää tuoda esille ja ratkaista yhdessä. Olemme kaikki vastuussa turvallisuudestamme. Kenenkään ei pidä menettää  terveyttään työssä.

Toivotamme turvallisia ja ammattimaisia työpäiviä Sihdillä!

TYÖSUOJELU JA LUOTTAMUSMIES

Tampereen ja Hämeenlinnan alueyksikölle on rakennusalan työntekijöille valittu työsuojeluvaltuutettu sekä pääluottamusmies. Yhteystiedot löydät täältä.