Työturvallisuus

Työturvallisuus Sihdillä

Suhtaudumme Sihdillä aina vakavasti turvallisuuteen – kenenkään ei pidä vaarantaa terveyttään työtehtävissä. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, jotta työntekijöillämme on mahdollisimman turvallista työskennellä. Sihdin tavoitteena on nolla tapaturmaa kaikilla työmailla, joissa työntekijämme työskentelevät, ja uskomme, että tavoite on täytettävissä ennakoinnin kautta.

Siksi korostamme vastuullisen toiminnan merkitystä työturvallisuudessa. Kaikki tapaturmat ovat estettävissä, jos jokainen toimii turvallisesti työmaalla. Tapaturmat eivät ole vahinkotilanteita tai sattumia, vaan aivan jokainen voi omalla panoksellaan vaikuttaa työmaan turvallisuuteen.

 

Turvallisempia työpäiviä

Työnantajanasi Sihti tukee sinua työturvallisuuteen liittyvissä asioissa koko työsuhteesi ajan. Aina uudelle työpaikalle tai uuteen työtehtävään siirtyessäsi Sihdin yhteyshenkilösi käy kanssasi läpi, millaisia haitta- ja vaaratekijöitä työmaalla voi olla ja ohjeistaa sinua turvallisiin työtapoihin. Työturvallisuustoimintatapoja ohjaavat muun muassa työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki.

Huolehdimme yhdessä asiakasyrityksemme kanssa siitä, että työntekijämme saavat perehdytyksen työsuhteen alussa. Lisäksi kannustamme ilmoittamaan työturvallisuuspuutteista, jotta voimme reagoida näihin mahdollisimman nopeasti. Edellytämme myös työntekijöiltämme oikeaa ja vastuuntuntoista asennetta turvallisuusasioita kohtaan.

Toimithan työpaikallasi vastuullisesti ja huomioit sekä oman että työkaverin turvallisuuden. Työturvallisuus ei koostu pelkästään vaan työympäristöstä, vaan myös asenteista!

Sihdin työturvallisuussivusto

Työturvallisuussivustomme on osio, johon olemme koonneet tärkeitä asioita työturvallisuuteen liittyen, kuten tietoa työvarusteista, työsuojelusta sekä työnantajan ja työntekijän vastuista työturvallisuutta koskien. Jos sinulla herää kysymyksiä aiheesta, voit olla yhteydessä Sihdin yhteyshenkilöösi.

Työntekijä ja työturvallisuus

Sihti huolehtii yhdessä asiakasyrityksen kanssa työturvallisuudestasi – pyrkimyksemme on nolla tapaturmaa työmailla. Haluamme taata jokaiselle työntekijällemme paremmat ja turvalliset työpäivät!

Sihdin yhteyshenkilösi käy kanssasi läpi erityyppisten töiden, työpaikkojen ja työvälineiden riskit, kun lähdet uudelle työmaalle tai siirryt uuteen työtehtävään. Yhteyshenkilösi selvittää lisäksi, että asiakasyrityksemme, jossa työskentelet, kykenee täyttämään omat velvollisuutensa ja että työ voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti.

Työsuojeluvastuu työpaikalla on aivan jokaisella työntekijällä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella meistä on velvollisuus huolehtia työpaikalla sekä omasta että työkavereiden turvallisuudesta osaamisemme ja ammattitaitomme mukaisesti.

Vuokratyöntekijänämme sinun tulee työtä suorittaessasi noudattaa:

  • Sihdin (työnantajasi) ja asiakasyrityksen (työpaikkasi) määräyksiä ja ohjeita,
  • työolosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä
  • järjestystä ja siisteyttä.

Työntekijän rooolissa sinulla on työsopimuslain mukainen huolellisuus­‐ ja toimimisvelvoite. Jos havaitset vikoja tai puutteita työmenetelmissä, työolosuhteissa tai vaikkapa laitteissa, sinun on ilmoitettava välittömästi niistä esihenkilöllesi työmaalla sekä Sihdin yhteyshenkilöllesi tai työsuojeluvaltuutetulle.

Sinun on korjattava vika tai puute ammattitaitosi ja työnjohdon ohjeiden mukaisesti. Ilmoita lisäksi esihenkilöllesi, yhteyshenkilöllesi tai työsuojeluvaltuutetulle sellaisista vioista ja puutteista, jotka olet poistanut tai korjannut. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen on varoituksen alaista toimintaa ja voi jatkuessaan olla työsuhteen irtisanomisen peruste.

Kohti turvallisia työpäiviä

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Sihdin työntekijänä työturvallisuus tarkoittaa myös sitä, että sinulla on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä turvattomista työtavoista sekä sinun tulee kertoa selvästi esihenkilöllesi, jos sinulla ei ole vielä osaamista jossain työtehtävässä.

Jos törmäät työntekopaikallasi vaarallisiin työoloihin, sinun tulee lopettaa työtehtäväsi ja kertoa asiasta esimiehellesi. Esimiehen vastuulla on huolehtia työtehtäviin liittyvän työturvallisuuden noudattamisesta.

Ethän tee sellaista työtä, johon sinulla ei ole osaamista!

Työsuojelu- ja luottamushenkilöt

Tiina Kolehmainen

Työsuojelupäällikkö

Phone icon 040 198 5508 Email icon tiina.kolehmainen@adeccogroup.com
Nina Koivumäki

Pääluottamusmies

Phone icon 040 145 4870 Email icon paaluottamusmies.rakennus@sihti.fi
Raimo Sivonen

Työsuojeluvaltuutettu

Phone icon 050 466 9416 Email icon tyosuojeluvaltuutettu@sihti.fi