Käyttöehdot

Tarkoitus ja hyväksyminen

Nämä käyttöehdot (“käyttöehdot”) määräävät sihti.fi-verkkosivuston käyttöä (mukaan lukien käyttöoikeus), jonka tarjoaa Rekrytointipalvelu Sihti Oy (viitataan jäljempänä nimellä ”Sihti” tai ”me”), mukaan lukien tälle verkkosivustolle (”verkkosivusto”) käytettäväksi annettu sisältö.

Jokainen verkkosivustoa käyttävä henkilö (”sinä”) hyväksyy nämä verkkosivuston käyttöhetkellä voimassa olevat käyttöehdot ja suostuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa ajoittain ja tämän verkkosivuston käyttöä koskee kyseisenä verkkosivuston käyttöpäivänä voimassa olevat käyttöehdot. Tarkasta nämä käyttöehdot säännöllisesti, jotta voit varmistaa, että hyväksyt ne. Jos et hyväksy niitä, älä käytä verkkosivustoa.

Tämän verkkosivuston kautta tarjottua sisältöä (”sisältö”) saattaa koskea erityisehdot (”erityisehdot”), jotka hyväksyt jokaisella kerralla, kun käytät kyseistä sisältöä. Jos näiden käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen välillä on ristiriita, erityisehdot ovat voimassa näiden käyttöehtojen sijasta. Jokaisella kerralla, kun käytät verkkosivustoa ja sen sisältöä, hyväksyt nämä käyttöehdot ja kaikki tähän sisältöön sovellettavat erityisehdot.

Verkkosivusto ei ole, eikä sen ole tarkoitus olla neuvoja antava lähde tai keino minkään tyyppisen liiketoimintasuhteen muodostamiseksi sinun ja meidän välillemme.

Pääsy verkkosivustolle myönnetään väliaikaisesti, ja pidätämme oikeuden peruuttaa tai poistaa verkkosivustolla tarjoamaamme sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Saatamme ajoittain rajoittaa pääsyä joihinkin verkkosivuston osiin tai koko verkkosivustolle.

Meillä ei ole velvollisuutta tarjota verkkosivustoa käyttöön, emmekä ole vastuussa mistään syystä, jonka vuoksi verkkosivusto ei ole käytettävissä, täysin tai osittain, milloin tahansa tai minkä tahansa ajanjakson aikana.

Sisällys

Verkkosivuston käyttö
Sisällys
Immateriaalioikeudet
Linkit ja linkitys
Henkilötiedot
Vastuun rajoitukset
Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Muutokset
Yhteystiedot

Verkkosivuston käyttö

Hyväksyt ja erikseen sekä vapaaehtoisesti hyväksyt, että verkkosivuston käyttö tapahtuu täysin ja yksinomaan omalla vastuullasi.

Olet vastuussa kaikista verkkosivuston käyttämiseen vaadittavista järjestelyistä. Olet myös vastuussa siitä, että kaikki henkilöt, jotka käyttävät verkkosivustoa internet-yhteytesi kautta, ovat tietoisia näistä käyttöehdoista ja kaikista sovellettavissa olevista erityisehdoista, ja että he noudattavat niitä.

Jos valitset, tai sinulle annetaan käyttäjän tunnistuskoodi, salasana tai mikä tahansa muu informaatio osana tietoturvatoimenpiteitä, sinun on käsiteltävä näitä tietoja luottamuksellisina, etkä saa paljastaa niitä kenellekään muulle osapuolelle. Meillä on oikeus poistaa käytöstä kaikki käyttäjän tunnistuskoodit tai salasanat, sinun valitsemasi tai meidän määrittämämme, milloin tahansa, jos olet harkintamme perusteella epäonnistunut minkään näiden käyttöehtojen sääntöjen noudattamisessa.

Kun käytät verkkosivustoa, hyväksyt, että et suorita mitään toimintoja, jotka saattavat vahingoittaa imagoamme, intressejämme tai kumppaneidemme (”Adecco Group -yritykset”) oikeuksia, tai jotka saattavat vahingoittaa, muuttaa käyttökelvottomiksi tai ylikuormittaa verkkosivustoa, tai jotka saattavat haitata millään tavalla verkkosivuston normaalia käyttöä muiden käyttäjien osalta.

Toteutamme kohtuulliset tietoturvaominaisuudet, jotka ovat riittävät havaitsemaan virukset. Sinun tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että olemassa olevat internetiin yhdistettyjen tietokonejärjestelmien tietoturvatoimenpiteet eivät ole täysin luotettavia, ja että me emme voi tämän vuoksi taata, että virukset tai muut tietokonejärjestelmiin muutoksia aiheuttavat elementit eivät muuta tietokonejärjestelmiäsi (laitteistoa ja ohjelmistoa) tai järjestelmissäsi olevia tietoja ja tiedostoja.

Sisällys

Meillä ei ole mitään velvollisuutta tarkastaa sisällön oikeellisuutta, emmekä takaa sisällön hyödyllisyyttä, tarkkuutta, täydellisyyttä tai asianmukaisuutta ja/tai sitä, että kyseinen sisältö on ajan tasalla. Suljemme nimenomaisesti pois kaikki vastuut koskien mitä tahansa ja kaikkia virheitä tai puutteita liittyen sisältöön ja verkkosivustoon, lukuun ottamatta niitä tapauksia, että kyseinen vastuu aiheutuu aiheuttamastamme petoksesta tai harhaanjohtamisesta tai huolimattomuutemme aiheuttamasta kuolemasta tai loukkaantumisesta.

Verkkosivuston sisältöä ei ole millään tavalla tarkoitettu työnvälityspalveluiksi tai minkään muun tyyppisiksi palveluiksi. Sihti ja Adecco Groupin yritykset kieltäytyvät nimenomaisesti kaiken tyyppisestä vastuusta koskien päätöksiä, joiden perustana käytät sisältöä.

Immateriaalioikeudet

Omistamme kaikki tämän verkkosivuston sisällön tai se on lisensoitu käyttöömme. Kaikki mitä näet verkkosivustolla (kuten kuvat, valokuvat, piirrokset, testit, videoleikkeet ja muut materiaalit) on suojattu maailmanlaajuisilla tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä ja muilla immateriaalioikeuden laeilla. Sinun on kunnioitettava kaiken aikaa kaikkia verkkosivuston immateriaalioikeuksia riippumatta siitä, ovatko ne meidän, Adecco Groupin yritysten tai muiden osapuolien omistamia. Sinulla ei ole lupaa hankkia tai yrittää hankkia sisältöä millään muulla tavalla tai menetelmällä kuin mitä verkkosivustolla on käytettävissä.

Nämä käyttöehdot tai verkkosivuston käyttösi eivät missään tapauksessa myönnä sinulle mitään muita immateriaalioikeuksia verkkosivustoon tai sisältöön, kuin mitä tässä tai erityisehdoissa on määritetty. Tämän vuoksi sinulta kielletään nimenomaisesti kaiken tyyppinen verkkosivuston osien tai sisällön jäljentäminen, muuntaminen, jakelu, julkinen siirto, irrottaminen, uudelleenkäyttö, uudelleenlähetys tai verkkosivuston mikä tahansa muu käyttö kuin mihin nämä käyttöehdot tai asianmukaiset erityisehdot antavat luvan, lukuun ottamatta tilanteita, että sinulla on lupa tähän sovellettavissa olevan lain puitteissa, tai kyseisten oikeuksien omistaja on antanut

Linkit ja linkitys

Sivustolla saattaa olla linkkejä muiden kuin kumppaniemme ylläpitämille verkkosivustoille. Muiden osapuolten sivustoille johtavat linkit eivät tarkoita, että suosittelisimme näitä sivustoja, emmekä ole vastuussa mistään muiden osapuolten sivustosta, johon johtaa linkki tältä verkkosivustolta. Emme ole tarkastaneet kaikkia verkkosivustolle linkitettyjä muita sivustoja, emmekä ole vastuussa muiden verkkosivuston ulkopuolisten sivujen sisällöstä tai tarkkuudesta tai mistään muista verkkosivustolle linkitetyistä sivustoista. Siirryt linkin kautta mille tahansa verkkosivuston ulkopuoliselle sivulle tai muun osapuolen sivustolle yksinomaan omalla vastuullasi.

Kaikki linkit muiden osapuolten verkkosivustoilta vaativat kirjallisen ennakkovaltuutuksen.

Henkilötiedot

Näihin käyttöehtoihin sisällytetty tietosuojakäytäntömme määrittää henkilötietojesi keräämistä sekä käyttöä ja se on käytettävissä täältä tietosuojakäytäntö.

Vastuun rajoitukset

Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, emme takaa tai esitä että verkkosivusto ja/tai sen sisältö on oikeaa, täydellistä, virheetöntä tai luotettavaa, tai että verkkosivuston ja/tai sen sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sallii, emme takaa tai esitä, että verkkosivuston ja/tai sen sisällön toiminnallisuudet ovat virheettömiä tai että sen tarjoavat palvelimet ovat viruksettomia tai niissä ei ole muita haittoja. Verkkosivuston ja sen sisällön käyttö on omalla vastuullasi, ja kaikki verkkosivustolla tarjotaan ”SELLAISENAAN” JA ”KUTEN ESITETTY” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sallii, emme ole vastuullisia mistään menetyksestä, joka on syntynyt suoraan tai joka on sidoksissa verkkosivuston tai sen sisällön käyttöön, oli se suoraa tai epäsuoraa, satunnaista, välillistä tai muuta. Esimerkiksi, kiistämme kaiken vastuun liiketoiminnan häiriintymisestä, menetetystä tuotosta tai menetetyistä tiedoista, riippumatta toimintamuodosta.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin ja kaikkiin verkkosivustoon ja sen sisältöön liittyviin ongelmiin sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Muutokset

Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa ajoittain ja tämän verkkosivuston käyttöä koskee kyseisellä verkkosivuston ja sisällön käyttöhetkellä voimassa olevat ehdot. Tarkasta nämä käyttöehdot säännöllisesti, jotta voit varmistaa, että tunnet ne.

Yhteystiedot

Otamme vastaan mielellämme käyttöehtoja koskevia kysymyksiä, kommentteja sekä pyyntöjä, jotka voit lähettää osoitteeseen privacy@adecco.fi.