Johtaminen poikkeusoloissa

Lukuaika:

3 min

11.07.2020

Johtaminen poikkeusoloissa

11.07.2020

Erityisesti viimeisimpien vuosien aikana työmarkkinoilla on riittänyt myllerryksiä. Työelämä mullistui lähes yhdessä yössä koronaviruspandemian vuoksi, ja sotakriisi on lisännyt taloudellista epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Suomalaiset työmarkkinat ovat viimeisimpien vuosikymmenten aikana kokeneet mullistuksia 90-luvun lamasta vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen finanssikriisiin, mutta nyt työelämään on astunut uusi sukupolvi, niin kutsuttu y-sukupolvi, jolla ei ole vielä kokemusta työskentelystä epävarmoilla työmarkkinoilla ja siitä, mitä johtaminen poikkeusoloissa tarkoittaa käytännössä. Mitä johtoasemassa olevan tulee ottaa huomioon tämänhetkisillä työmarkkinoilla?

Johtaminen poikkeusoloissa – hyvinvointi keskiöön

Johtajan ja esihenkilön tärkein tavoite on saada toimintastrategia toteutumaan ja työntekijät pidettyä motivoituneina ja hyvinvoivina yhteiskunnallisista myllerryksistä huolimatta. Hyvä ja laadukas johtaminen poikkeusoloissa painottaa koko tiimin hyvinvoinnista huolehtimista. Olemme listanneet neljä yksinkertaista ja käytännönläheistä vinkkiä sekä oman että muiden jaksamisen huomioimiseen epävarmoista ajoista huolimatta.

Selkeys asioiden johtamiseen

Asiajohtaminen mahdollistaa sen, että työntekijöillä on tarvittavat työvälineet sekä muut vaadittavat resurssit. On hyvä muistaa, että poikkeusoloissa ei tarvitse kurkottaa kohti kuuta ja tähtiä, vaan tavallisen arjen työn rullaaminen ja eteneminen riittävät. Tiedottaminen ja viestintä ovat avainasemassa – kaikkien työntekijöiden on olennaista olla samalla sivulla. Tee työntekijöille selväksi, mitä heiltä odotetaan. Tällöin sekaannuksilta ja vääriltä olettamuksilta voidaan säästyä.

Suunnittele, älä mikromanageeraa

Eri työtehtävien selkeä aikatauluttaminen ja töiden etenemisen seuraaminen mielletään nykypäivänä vanhanaikaiseksi johtamistavaksi, mutta poikkeusoloissa on hyvin tärkeää tietää ja varmistaa, että työt etenevät ja valmistuvat sovitusti. Suunnittele tulevaa, pohdi mitä itseltäsi ja työntekijöiltäsi odotetaan lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä – vaikka se olisikin vaikeasti ennustettavissa. Älä kuitenkaan sorru mikromanageeraukseen.

Rakenna hyvä ilmapiiri

Henkilöstöjohtamisen osalta työyhteisön ryhmähengen ylläpitäminen on muistettava pitää mielessä. Työntekijöiden on hyvä muistaa, että esihenkilö on tavoitettavissa ja työntekijä kokee tulevansa kuulluksi, kun sille on tarvetta. Myös myönteisellä palautteella on suuri vaikutus – kun esihenkilö pitää yllä positiivista ilmapiiriä ja keskittyy onnistumisiin, motivoi se työntekijöitäkin.

Palautumisen merkitys

Esihenkilö ei saa kuitenkaan unohtaa itseään ja omaa jaksamistaan – etenkin vertaistuki oman toimialan esihenkilöiltä on tärkeää. Oma palautuminen on asia, jolle kannattaa antaa aikaa. Myös kohtuullisen pituiset työpäivät ja taukojen pitäminen auttavat oman jaksamisen ylläpitämisessä. Onko esimerkiksi tarpeellista kurkkia sähköpostia viikonloppuisin tai loma-aikaan?

Kaipaatko tukea esihenkilötyöhön? Me Sihdillä tarjoamme työkalut yrityksesi henkilöstön ja esihenkilötyön kehittämiseen ja tukemiseen. Otathan lähimpään Sihdin toimistoon yhteyttä, jotta voimme yhdessä laatia yrityksellesi sopivan ratkaisun!