Kesätyöntekijä, muista nämä asiat kesätyösopimusta allekirjoittaessasi!

Lukuaika:

4 min

07.05.2021

Kesätyöntekijä, muista nämä asiat kesätyösopimusta allekirjoittaessasi!

07.05.2021

Moni kesätyöntekijä saattaa tulevana kesänä olla ensimmäistä kertaa töissä, joten työsopimusasiat voivat olla vieraita. Työsuhteessa sekä työntekijällä että työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Työnantajalla on velvollisuus palkanmaksuun, turvallisten työolojen järjestämiseen sekä lakien ja työehtosopimuksien noudattamiseen. Työntekijällä taas on velvollisuus noudattaa sovittuja työaikoja ja annettuja ohjeita. Kokosimme yhteen, mitä kesätyöntekijän tulee ottaa huomioon tehdessään kesätyösopimusta – lue siis kesätyöntekijän muistilista!

⭐ Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, mitä työsopimuksessa pitäisi ottaa huomioon?

✔️ Työsuhteen kesto eli alkamis- ja loppumisaika

✔️ Työaika eli koko- vai osa-aikainen työ

✔️ Palkka

⭐ Voiko työsopimuksen tehdä suullisesti?

Voi tehdä ja se on pätevä, mutta suosittelemme silti hyvin vahvasti, että työsopimus tehtäisiin kirjallisesti. Jos työsopimus tehdään suullisesti, on työnantajalla silti velvollisuus antaa kirjallisesti selvitys työsuhteen keskeisimmistä ehdoista.

⭐ Millaisia erilaisia työsopimuksia on olemassa?

Työsopimuksia on toistaiseksi voimassa olevia, määräaikaisia ja sekamuotoisia. Sekamuotoiset ovat määräaikaisia sopimuksia, mutta niissä on määritelty myös irtisanomisaika.

⭐ Voiko kesätyöntekijä lähteä määräaikaisesta työsuhteesta ihan noin vain?

Lähtökohtaisesti määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia määräaikaisuuden ajan, ellei työsopimukseen ole erikseen kirjattu irtisanomisehtoa. Tällöin kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa työsopimusta mahdollisen koeajan jälkeen. Yhteisellä sopimuksella voi tietysti määräaikaisenkin työsuhteen päättää, mutta se vaatii molempien osapuolten suostumuksen. Koeajan aikana kumpikin osapuoli voi päättää työsopimuksen samaan päivään ilman sen kummempaa perustetta. Syrjiviä perusteita ei kuitenkaan saa käyttää koeaikanakaan.

⭐ Mistä tietää, että työstä maksetaan riittävästi palkkaa?

Suomen lainsäädäntö ei takaa minimipalkkaa, mutta hyvin suuri osa työnantajista noudattaa jotakin työehtosopimusta, jossa on hyvin usein määritelty minimipalkka. Työehtosopimuksessa on määritelty usein myös lisät, jotka on maksettava peruspalkan päälle. Lisät pitää merkitä palkkalaskelmaan erikseen, eikä niitä saa sisällyttää peruspalkkaan. Työsopimukseen on merkitty, mitä työehtosopimusta käytetään. Voimassaolevat työehtosopimukset löytyvät muun muassa Finlexistä.

⭐ Mitä lomapäivistä täytyy tietää?

Jos työntekijä työskentelee vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa, hänelle kertyy palkallista vuosilomaa. Usein lyhyessä työsuhteessa, kuten kesätyössä, lomapäivät maksetaan rahana viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

⭐ Jos työpaikalla tulee ongelmia, keneen kannattaa olla yhteydessä?

Yleensä ongelmatilanteet ratkaistaan oman esimiehen kanssa. Suuremmilla työpaikoilla on yleensä myös henkilöstöosasto, jonka puoleen kaikki työntekijät voivat kääntyä. Työpaikalla voi olla myös luottamusvaltuutettu, luottamusmies tai vaihtoehtoisesti työsuojeluvaltuutettu. Jos ongelma ei vieläkään ratkea, työsuojeluviranomaisilla on palvelupuhelin, josta voi kysyä neuvoja.

⭐ Kannattaako työsuhteen jälkeen pyytää työtodistus?

Kaikista työsuhteista, sekä pitkistä että lyhyistä, kannattaa pyytää työtodistus! Pyydettäessä työnantaja voi kirjoittaa työtodistukseen arvion työntekijän työskentelystä. Jos kesätyöntekijä on suoriutunut töistä oikein hyvin, saatetaan työtodistukseen kirjoittaa palaute ilman erillistä pyyntöäkin. Työtodistus on kuitenkin mahdollista saada myös ilman palautetta.

⭐ Mitä muuta kannattaa muistaa kesätöissä?

Kesätyösopimuksissa on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, millainen työaika sopimukseen on merkitty. Onko esimerkiksi osa-aikaisessa sopimuksessa tuntien vaihteluväli merkitty eli kuinka paljon tunteja on tarjolla? Työsopimukseen merkitty tuntimäärä sitoo sekä työnantajaa että työntekijää. Jos työntekijä työskentelee esimerkiksi jäätelökioskissa ja sattuu sadepäivä kohdalle, työnantaja ei voi perua työvuoroja siten, että kesätyöntekijä ei saa palkkaa, jos työsopimuksessa on sovittu tuntimäärä viikkokohtaisesti. Jos työntekijä haluaa itse jäädä sadepäivänä kotiin, palkkaa ei tarvitse maksaa. Mikäli työntekijä kuitenkin on sadepäivänäkin käytettävissä töihin, täytyy sovitulta vuorolta maksaa palkka. Sovituilta työvuoroilta työntekijä on myös työehtosopimuksen ehtojen mukaisesti oikeutettu sairausajan palkkaan. Tällöin saatetaan vaatia sairauspoissaolotodistus.

⭐ Kesätyöntekijän muistilista

✔️Tee aina kirjallinen työsopimus.

✔️ Ennen kuin allekirjoitat työsopimuksen, varmista, että kaikki on niin kuin sovittu ja varmista, mitkä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi.

✔️ Tarkista palkkakuittisi ja varmista, että muun muassa sovitut lisät on maksettu sopimuksen mukaan.

✔️ Pyydä apua tarvittaessa ja muista, että työhön tulee antaa perehdytys!

✔️ Työsuhteen päätyttyä muista pyytää työnantajalta erikseen työtodistus.

Etsitkö vielä kesätyötä? Sihdillä on runsaasti töitä tarjolla kesän ajaksi ympäri Suomen usealla eri alalla. Kurkkaa kaikki avoimet kesätyöpaikkamme!