Oppisopimuskoulutus: lisää ammattitaitoa ja sitoutuneita työntekijöitä

Lukuaika:

4 min

10.11.2022

Oppisopimuskoulutus: lisää ammattitaitoa ja sitoutuneita työntekijöitä

10.11.2022

Eri toimialoilla on viimeisimpien vuosien aikana ollut haasteita työntekijöiden löytämisessä, ja erityisesti rakennusalalla on pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä, joilla on eri rooleissa vaadittavia erityistaitoja. Koska ammattilaisia on tavoitettavissa työmarkkinoilla niukemmin kuin monena aiempana vuotena, on kilpailu osaajien houkuttelemisessa kiivas eri työnantajayritysten välillä. Jos työntekijöitä ei meinaa löytyä kissojen tai koirien avulla, eikä kivien ja kantojen kääntäminen tunnu auttavan, oppisopimuskoulutus on yrityksen kannalta turvallinen ratkaisu riittävän työvoiman ja osaamisen varmistamiseksi sekä tämänhetkisiin että tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi oppisopimus motivoi työntekijää sitoutumaan yritykseesi pitkäaikaisesti – kun yrityksesi kannustaa työntekijää kehittämään ammattitaitoaan ja opiskelemaan uuden ammatin työnteon ohella, on työntekijälle mielekästä olla osa työyhteisöä pitkällä aikavälillä.

Oppisopimuskoulutus vastaus osaamispulaan

Oppisopimuskoulutus on keino vahvistaa yrityksesi kirjoilla olevan henkilöstön osaamistasoa tai kehittää uuden työntekijän ammattitaitoa – oppisopimuksella tarkoitetaan lyhyesti sanottuna sitä, että yrityksesi kouluttaa määräaikaisessa työsuhteessa uuden työntekijän tai jo yrityksessäsi työskentelevän työntekijän uuteen rooliin. Kun yrityksessäsi tarvitaan tiettyä ammattipätevyyttä tai taitoa, oppisopimuskoulutus on siis täsmävastaus!

Yrityksesi voi kouluttaa oppisopimuskoulutuksen kautta kenestä tahansa vähintään 15 vuotta täyttäneestä henkilöstä ammattitekijän. Oppisopimusopiskelijalle ei ole ikävaatimuksen ohella muita koulutus- tai työtaustavaatimuksia.

Uusia taitoja opiskeleva oppisopimuksella voi yrityksen tarpeesta ja omasta tilanteestaan riippuen suorittaa joko kokonaisen ammattitutkinnon tai lisäkoulutuksia ammatillisen osaamisensa tueksi. Esimerkiksi voit oppisopimuksella työllistää yritykseesi rakennusmaalarin, kalusteasentajan, maarakennuskoneenkuljettajan tai sähköasentajan. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu käytännön työtä tehden työpaikalla, ja koulussa järjestettäviä teoriapäiviä on vain 1–4 päivää kuukaudessa. Oppisopimuksella koulutus tapahtuu siis käytännön työtä tehden, ja opiskelija kartuttaa nimenomaan yrityskohtaista tietotaitoa.

Miksi oppisopimus on hyvä ratkaisu?

Oppisopimuskoulutus on sekä työnantajayrityksen että oppisopimuksella opiskelevan kannalta turvallinen, sitouttava ja tyytyväisyyttä lisäävä ratkaisu; oppisopimuskoulutuksen kautta yritys saa kipeästi tarvitsemaansa taitoa ja osaamista siinä missä työntekijä saa työtä tekemällä itselleen uuden ammatin tai lisäpätevyyttä. Kun työntekijälle mahdollistetaan uusien taitojen oppiminen työn ohessa, motivoi se häntä työskentelemään yrityksessä pitkäaikaisesti.

Oppisopimus on yrityksen kehitystä tukeva, kustannustehokas palvelumuoto, jota voi hyödyntää niin yksittäisen kuin useamman työntekijän kouluttamisessa. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan koulutusajalta palkkaa vallitsevan työehtosopimuksen mukaisesti, mutta muutoin yritykselle ei tule suoria kuluja koulutukseen liittyen. Näin yrityksen on helpompi ennakoida, millaisia tosiasiallisia kuluja oppisopimuskoulutuksesta koituu.

Sihdin kautta työntekijöitä turvallisesti oppisopimuksella

Sihdin oppisopimuspalvelun ytimessä on se, että palvelurakenne räätälöidään vastaamaan yrityksesi tarpeita. Sihti yhteistyökumppaninasi tukee jokaisessa työsuhteen vaiheessa ja auttaa rakentamaan koulutuskokonaisuuden yrityksesi tilanteen mukaan. Autamme yritystäsi myös sopivimpien ehdokkaiden tavoittamisessa.

Kun oppisopimusprosessi on ulkoistettu vastuulliselle, asiantuntevalle HR-kumppanille, yrityksesi voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yrityksen vastuulla on järjestää opiskelijalle työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on tukea ja opastaa opiskelijaa työpaikalla – muut oppisopimuskoulutukseen liittyvät velvollisuudet ovat Sihdin hallussa. Sihti huolehtii sopivimpien työntekijöiden etsinnästä, ja kun oppisopimuksella uutta ammattia tai lisäosaamista itselleen opiskelevat ovat Sihdin vuokratyöntekijöitä opiskelujensa aikana, Sihti huolehtii sekä oppisopimukseen liittyvistä järjestelyistä että työntekijävastuista palkanmaksusta työterveyshuollon järjestämiseen.

Sihdin oppisopimuspalvelu on yrityksesi hyödynnettävissä koko Suomen laajuisesti – Sihdillä on yli kymmenen vuoden asiantuntemus oikeiden osaajien yhdistämisestä rakennusalalla ja huoltoseisokeissa toimivien asiakasyritystemme tarjoamiin työpaikkoihin. Meillä on ymmärrystä eri alueiden sekä eri roolien haasteista ja mahdollisuuksista. Näemme oppisopimuskoulutuksen tehokkaana keinona osaamispulaan – oikeat osaajat oikeissa tehtävissä ovat yhtä kuin yrityksen menestyksen betonijalka.

Jos yrityksesi toimialalla on haasteita työvoiman houkuttelussa ja riittävän henkilöstömäärän takaamisessa, oppisopimus voi olla yrityksellesi juuri sopiva väylä osaamisvajeen tilkitsemiseen. Lue lisää Sihdin oppisopimuspalvelusta tai ota lähimpään Sihdin toimipisteeseen yhteyttä! Kerromme mieluusti tarkemmin, miten voimme auttaa yritystäsi täsmäosaamisen kehittämisessä.