Miltä näyttää suomalainen työtulevaisuus – näin kertoo työelämätutkimuksemme

Lukuaika:

4 min

20.11.2023

Miltä näyttää suomalainen työtulevaisuus – näin kertoo työelämätutkimuksemme

20.11.2023


Mitä suomalaiselle työvoimalle kuuluu juuri nyt? Emoyhtiömme Adecco Group on julkaissut vuosittaisen Global Workforce of the Future -työelämätutkimuksensa, jossa on selvitetty, miten 30 000 työntekijää ympäri maailman suhtautuvat työelämän muutoksiin ja ilmiöihin. Tänä vuonna kattavan tutkimuksen teemoja ovat työelämän megatrendit ja erityisesti tekoälyn vallankumous sekä työhyvinvointi. Tutkimus on toteutettu 23 maassa – Suomi on mukana tutkimuksessa – ja se koskee eri toimialoja. Mitä tutkimus kertoo suomalaisten suhtautumisesta tekoälyn käyttöön ja missä jamassa työhyvinvointi on? Tässä blogipostauksessa selvitämme, miltä suomalainen työtulevaisuus näyttää tutkimuksen perusteella.

Missä jamassa suomalaisten työhyvinvointi on?

Työhyvinvointi ja suomalainen työtulevaisuus

Työhyvinvoinnin edistäminen on yksi suomalaisyritysten tärkeimmistä toimenpiteistä nyt ja lähitulevaisuudessa, jos yritys haluaa pärjätä kilpailluilla markkinoilla. Olemme blogissamme jo aiemmin käsitelleet blogissamme mielenterveyden ja työhyvinvoinnin merkitystä sekä nostaneet esiin, että työuupumus on fyysisiä riskitekijöitä suurempi uhka työmailla. Adecco Groupin tutkimukseen osallistuneista suomalaisista, eri toimialoilla työskentelevistä työntekijöistä jopa 58 % kertoo kärsineensä työuupumuksesta. Burnoutin riski on havaittavissa niin eri toimialoilla kuin tehtävätasosta riippumatta.

Tutkimuksen mukaan erityisesti 18–24- sekä 25–34-vuotiaat ovat alttiita työuupumukselle. Työuupumumukseen johtavia juurisyitä ovat liiallinen työkuorma, kollegoiden irtisanomisisista johtuva vastuun kasvaminen sekä esihenkilöiden tai johdon tuen puute ovat työuupumisen juurisyitä. Erityisesti työnsarkaa on esihenkilö- ja johtotasolla työskentelevillä; tutkimukseen osallistuneiden suomalaistyöntekijöiden mielestä vastuu työhyvinvoinnista kuuluu ennen kaikkea johto- esihenkilörooleissa työskenteleville.

Jotta työhyvinvointi kasvaa, yrityksen tulee panostaa kannustavaan johtamistapaan, vastuullisuuteen ja asianmukaisuuteen perustuvaan viestintään sekä työntekijöiden työkuormaan huomioimiseen. Lisäksi hyvä työnantaja pitää huolen siitä, että henkilöstön osaaminen on ajan tasalla ja tarvittaessa lisäkoulutusten ja osaamisen päivityksen kautta työntekijät pystyvät hallitsemaan työnsä paremmin.

Tekoäly on osa suomalaisen työelämän tulevaisuutta

Suomalaiset suhtautuvat tekoälyyn yleisellä tasolla varsin positiivisesti, ja vain 6 % suomalaisvastajista pelkää menettävänsä työpaikkansa tekoälyn käytön yleistymisen myötä. Lisäksi enemmistö suomalaisista uskoo, että ihminen on tekoälyä tärkeämpi. Esimerkiksi empatiakykyä ei suomalaistyöntekijöiden mielestä pysty luomaan keinotekoisesti.

Teknologiakehitys on jo nyt mullistanut voimakkaasti työmarkkinoita; paljon manuaalisia vaiheita sisältävät työvaiheet tulevat poistumaan tai ovat jo kadonneet automaation myötä. Vaikka työpaikkoja poistuu, uutta osaamista tarvitaan. Työelämätutkimuksemme mukaan yli puolet suomalaisista vastaajista arvioi osaamisensa ja taitonsa olevan siirrettäville muille toimialoille, ja lisäksi 60 % suomalaisvastaajista aikoo panostaa osaamisensa kehittämiseen tulevaisuudessa. Työntekijöiden toive uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen antaa työnantajayrityksille mahdollisuuden erottautua muista työnantajaehdokkaista, sillä osaamisen kehittäminen on nimittäin tärkeä työntekijöiden sitouttamisen ja motivaation lisäämisen keino. Toistaiseksi kuitenkin alle puolet (46 %) suomalaisesta työvoimasta arvioi, että työnantajayritys panostaa jo nyt henkilöstön osaamisen kehittämiseen esimerkiksi erillisten koulutusten kautta.

Tekoäly ei ole vielä kovinkaan yleisesti käytössä eri rooleissa, joskin enemmistö tutkimukseen osallistuneista suomalaisista uskoo käyttävänsä tekoälyä työssään aivan lähitulevaisuudessa. Erityisesti tekoälyn arvioidaan helpottavan työarkea, kun esimerkiksi rutiiniluontoiset tehtävät vähenevät ja tiedonhaku helpottuu.

Tutkimus antaa yrityksille konkreettista tietoa siitä, miten suomalainen työvoima suhtautuu työelämän megatrendeihin ja miten yritysten tulee toimia varmistaakseen menestyksensä nyt ja tulevaisuudessa. Työelämätutkimuksemme perusteella erityisesti yritysten tulee panostaa työyhteisön hyvinvointiin sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja sisäisen urakehityksen mahdollistamiseen nousevat tutkimuksemme perusteella keskiöön.