Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Miten tehdä hyvä CV?

Ansioluettelo on tiivistelmä koulutuksestasi, taidoistasi sekä työkokemuksestasi. Sen tarkoitus on antaa mahdollisimman selkeä kuva hakijan osaamisesta tiiviissä muodossa. Huolellisesti laadittu, selkeä CV on olennainen osa työhakemusta, sillä sen avulla pääset erottumaan muista hakijoista eduksesi.

Yhteystiedot

Tuo yhteystiedot selkeästi esiin. Nimi, puhelinnumero ja sähköposti ovat tärkeimpiä tietoja. Voit lisätä halutessasi myös asiallisen kuvan.

Työkokemus

Ansioluettelo kootaan aina kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan, eli tuorein työsuhde listataan aina ensimmäiseksi. Listatessasi työkokemuksiasi mainitse työnantajasi ja työnimikkeesi, sekä työsuhteen kesto kuukausien tarkkuudella. Avaa työnkuvaasi lyhyesti kertomalla pääasialliset työtehtäväsi ja vastuualueesi. Pohdi myös, kuinka pitkältä ajalta tuot työkokemustasi esiin. Etenkin kokeneimpien hakijoiden on turhaa mainita nuoruuden kesätöitä, mutta vasta työuraansa aloitteleville taas kaiken kerrytetyn kokemuksen esiin tuominen on hyvästä ja kertoo aktiivisuudesta.

Koulutus

Kerro oppilaitoksen ja tutkinnon tai opintolinjan nimi, sekä opintojesi kesto ja ajankohta vuosilukuina. Muista järjestys uusimmasta vanhimpaan. Jos olet varsinaisen koulutuksesi lisäksi täydentänyt koulutustasi suppeammilla opintokokonaisuuksilla, käynyt hyödyllisiä kursseja tai hankkinut työhön vaadittavia taitoja (työturvallisuuskortti, muut sertifikaatit), kannattaa nekin maininta ansioluettelon tässä osassa.

Kielitaito

Kielitaidosta on tarpeen mainita ainakin ne kielet, joita pystyt hyödyntämään työelämän tilanteissa. Erittele jokaisen osaamasi kielen osalta rehellisesti, minkälaiset taidot omaat.

Suosittelijat

CV:ssä on hyvä mainita yksi tai kaksi suosittelijaa. Suosittelijaksi pyydetään usein esimiesasemassa ollutta henkilöä, mutta suosittelija voi hyvin olla myös yhteistyökumppani tai projektityössä kanssasi työskennellyt henkilö. Muista aina pyytää etukäteen suosittelijalta lupa mainita hänet ansioluettelossa.

Muista myös nämä

Toisinaan harrastukset tai muut sinulle tärkeät asiat on perusteltua mainita CV:ssä. Mieti kuitenkin miksi haluaisit tuoda harrastuksesi rekrytoijan tietoon – ovatko ne relevantteja juuri kyseistä työpaikkaa haettaessa, kertooko harrastuksesi ehkä tiimityötaidoista tai sitoutuneisuudesta, johtamistaidoista tai seikkailunhaluisesta luonteesta?

Lähetä CV .pdf-muodossa, sillä se on helpompi ja siistimpi muoto rekrytoijan näkökulmasta. Kuitenkin myös .doc-muoto käy hyvin.

Lopuksi: muista aina ansioluettelon oikoluku! Käytä tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa tai anna ystäväsi lukea valmis CV ennen sen lähettämistä välttääksesi huolimattomuusvirheet.

Tutustu tutustu täällä avoimiin työpaikkoihimme!