Työpaikkailmoitus on hakijakokemuksen kivijalka – miksi?

Lukuaika:

6 min

07.02.2024

Työpaikkailmoitus on hakijakokemuksen kivijalka – miksi?

07.02.2024

Avoimen työtehtävän vakuuttavasti myyminen työnhakijoille on luonnollisesti työpaikkailmoituksen tarkoitus, mutta ilmoitus on mahdollisuus vahvistaa mielikuvaa yrityksestäsi kiinnostavana työnantajayrityksenä hakijoiden keskuudessa. Työpaikkailmoitus on yrityksellesi oivallinen tilaisuus osoittaa, miksi työnhakijoiden pitäisi valita yrityksesi muiden potentiaalisten työnantajayritysten joukosta. Tässä blogipostauksessa kerromme, miten rakennat hyvän ja kiinnostavan työpaikkailmoituksen ja mitkä asiat kiinnostavat työnhakijoita eniten.

Mitä kohderyhmää haluat tavoitella?

Ennen kuin säntäät suin päin lisäämään työpaikkailmoituksen yrityksesi nettisivuille ja työnhakuportaaleihin, pysähdy miettimään, millaisia hakijoita haluat työpaikkailmoituksen tavoittavan. Onko yrityksessäsi tarvetta kokeneelle ammattilaiselle vai sopisiko avoin työpaikka pikemminkin uraansa aloittelevalle tulevaisuuden osaajalle? Millaisia taitoja tehtävään valittavalla henkilöllä tulisi olla jo ihan työsuhteen alkumetreiltä lähtien, millaista osaamista henkilö voi puolestaan kerryttää työsuhteen aikana? Laadi työpaikkailmoitus sen mukaan, millainen kohderyhmä sinulla on kiikarissa. Esimerkiksi myyntijohtajan hakuun sopii asiantunteva ja informatiivinen teksti siinä missä nuorempia työnhakijoita houkutellaksesi voit kokeilla vähän vapaamuotoisempaa sävyä. Pidä kuitenkin huoli siitä, että työpaikkailmoitus on sävystä huolimatta riittävän informatiivinen ja asiallinen.

Pätevyys on oikean osaajan valinnassa tärkein. Yksi tärkeimmistä asioista työpaikkailmoitusta tehdessä onkin se, että kaikki hakijat esimerkiksi sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, uskonnolliseen tai poliittiseen taustaan tai ikään katsomatta kokevat itsensä tervetulleiksi. Etenkin nuoremmille työnhakijoille on tärkeää, että monimuotoisuus ja inklusiivisuus näkyvät yrityksen teoissa – jo työpaikkailmoituksesta lähtien.Porkkanat esiin – mitä yrityksesi tarjoaa työntekijöilleen?

Eri toimialoilla voi olla suuriakin haasteita oikeiden osaajien tavoittamisessa. Siksi on tärkeää tuoda selkeästi ja konkreettisesti esiin jo työpaikkailmoituksessa, miksi hakijoiden kannattaisi lähettää hakemuksensa juuri sinun yrityksesi työtehtävään. Millä tavoin yrityksesi on houkutteleva työnantaja? Onko työntekijöille rakennettu kattava ja laaja työterveyshuolto, tarjotaanko työntekijöille lounas- tai liikuntaetu tai onko työaika joustava? Miten yrityksesi suhtautuu nelipäiväiseen työviikkoon?

Esimerkiksi mukavat työkaverit, kiva työympäristö tai modernit työkalut eivät ole sinällään etuuksia, vaan ne ovat olennaisia työsuhteen osia – ja palkka on tietenkin työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Pohdi siis, millaisia etuuksia yrityksesi pystyy tarjoamaan ja miten ne helpottavat konkreettisella tavalla työntekijöiden arkea.

Palkka-avoimuus on kaiken a ja o

Olet todennäköisesti jo kuullut palkka-avoimuusdirektiivistä, jonka EU on määrännyt astuvaksi voimaan vuonna 2026. Palkka-avoimuusdirektiivi tarkoittaa sitä, että palkan tai ainakin palkkahaitarin ilmoittaminen työpaikkailmoituksessa tai viimeistään haastatteluvaiheessa tulee pakolliseksi. Direktiivin tarkoituksena on lisätä tasa-arvoisuutta, syrjimättömyyttä ja läpinäkyvyyttä palkkarintamalla.

Palkan tai palkkahaitarin ilmoittaminen kiinnostaa työnhakijoita. Duunitorin rekrytutkimuksen perusteella suomalaiset kaipaavat palkka-avoimuutta;. 65 % tutkimukseen osallistuneista on sitä mieltä, että jo työpaikkailmoituksessa olisi hyvä olla maininta palkasta tai palkkahaitarista. Emoyhtiömme Adecco Groupin työelämätutkimuksessa puolestaan käy ilmi, että suurin osa suomalaisesta työvoimasta määrittelee palkan tärkeimmäksi syyksi työpaikan vaihtoon. Palkka on siis työnhakijiolle tärkeässä roolissa uutta työtä mietittäessä, joten miksi et kertoisi avoimesti palkasta jo työpaikkailmoituksessa?

Unohda kliseet, tervetuloa konkretia

Hakijat kaipaavat konkretiaa kuluneiden ja onttojen korulauseiden sijaan. Niin monessa työpaikkailmoituksessa on puhuttu näköalapaikasta, kilpailukykyisestä palkasta tai dynaamisesta työympäristöstä, että nämä ilmaisut eivät houkuttele hakijoita. Yhtä kliseisiltä voivat kuulostaa esimerkiksi myös monipuoliset tehtävät sekä mahtavat mahdollisuudet kehittyä ja edetä uralla, ellei mahtavista mahdollisuuksista ja työtehtävistä ole kerrottu hieman tarkemmin. Panosta hakijaystävällisyyteen jo työpaikkailmoitusvaiheessa ja kerro ainakin, mitä työtehtävät pitävät sisällään, mitä yrityksesi tarjoaa, milloin työsuhteen on tarkoitus alkaa, millaisesta työajasta puhutaan ja missä työpaikka sijaitsee.

Lisäksi tee yrityksessäsi avoinna olevan työtehtävän hakeminen helpoksi. Kirjaa työpaikkailmoitukseen ohjeet, miten työpaikkaa voi hakea ja miten hakuprosessi etenee. Ohjaa hakijoita lähettämään hakemuksensa yrityksesi toivomalla tavalla; merkkaa päättymispäivä ja haastattelujen ajankohdat selkeästi työpaikkailmoitukseen.

Mitä enemmän vaatimuksia, sitä vähemmän kiinnostava yrityksesi on

Vaikka työtehtävässä vaaditaan luonnollisesti usein tiettyä osaamista, valtavan pitkä vaatimuslista ei houkuttele hakijoita – varsinkin, jos loppumaton vaatimuslistaus yhdistyy siihen, ettei yrityksesi tarjoa työntekijöilleen juurikaan etuuksia. Mieti siis ennen työpaikkailmoituksen julkaisua, mitkä vaatimukset hakijan tulee ehdottomasti täyttää tehtävässä pärjäämiseksi. Sen sijaan erota työpaikkailmoituksessa selkeästi sellaiset taidot ja ominaisuudet, jotka ovat hyödyllisiä mutteivät kuitenkaan välttämättömiä. Makustele siis, mikä tehtävän hoitamisessa on oikeasti tärkeää ja millaista osaamista työntekijä kerryttää työsuhteen aikana.

Käytätkö samaa työpaikkailmoitusta aina uudelleen?

Tähän kysymykseen vastauksen pitäisi automaattisesti olla ei. Ajan saatossa työtehtävät, vaatimukset, yrityksen tarjoamat edut ja myös työnhakijat muuttuvat, ja siksi työpaikkailmoitusta ei tule kopioida vuodesta toiseen. Saman työpaikkailmoituksen kierrättäminen voi hakijan näkökulmasta näyttää siltä, että yritys hakee samaan työpaikkaan jatkuvasti uusia työntekijöitä saamatta heitä sitoutumaan yritykseen.

Voiko tekoälyä hyödyntää työpaikkailmoituksen tekemisessä?

Tekoälyn käyttäminen on yleistynyt suomalaisilla työmarkkinoilla – yli 70 % suomalaisista uskoo käyttävänsä tekoälyä tulevaisuudessa emoyhtiömme tutkimuksen mukaan. Jos kiinnostavan työpaikkailmoituksen kirjoittaminen takkuaa, voi tekoäly tuoda apua tekstin tuottamiseen. Tekoäly ei kuitenkaan vedä vertoja inhimillisyydelle; 63 % suomalaistyöntekijöistä määrittelee inhimillisyyden tekoälyä tärkeämmäksi. Vaikka työpaikkailmoituksessa käyttäisikin tekoälyä työkaluna, tekoäly ei pysty todennäköisesti tuomaan esiin, mitä erityispiirteitä juuri sinun yrityksessäsi on tai kuvaamaan yrityksessäsi avoinna olevan työtehtävän tärkeimpiä tehtäviä. Hakijat haluavat tietää, miksi yrityksesi on paras työnantaja, ja tämä sinun on hyvä saada tuotua selkeästi työpaikkailmoituksessa esiin.

Jos yrityksesi haluaa erottautua positiivisesti kilpailevista työnantajayrityksistä, laadukas ja kiinnostavasti tehty työpaikkailmoitus on erinomainen keino onnistua. Hyvä työpaikkailmoitus auttaa tavoittamaan parhaat hakijat ja samalla kehittää yrityksesi työnantajamielikuvaa. Jos kaipaat lisätukea työnantajamielikuvan tai rekrytointimarkkinoinnin tiimoilta, ota meihin yhteyttä – laadimme yrityksesi tarpeisiin kohdennetun rekrymarkkinointikampanjan!