Työnantaja, miksi hakijakokemus on tärkeä?

Lukuaika:

6 min

04.03.2024

Työnantaja, miksi hakijakokemus on tärkeä?

04.03.2024

Hakijakokemus on yhtä kuin hakijalle yrityksestäsi jäävä vaikutelma esimerkiksi rekrytointiprosessin yhteydessä. Etenkin toimialoilla, joilla on haasteita sopivien työntekijöiden löytämisessä, hakijakokemuksen tulisi olla työnantajayritysten toiminnan ytimessä. Miten yrityksesi saa taattua onnistuneen hakijakokemuksen? Mitä hakijakokemus tarkoittaa käytännössä? Tässä blogiartikkelissa käsittelemme, mitä onnistunut hakijakokemus vaatii.

Määrittele selkeät raamit uuden työntekijän haulle ja ole rehellinen

Positiivisen hakijakokemuksen perustukset luodaan jo heti, kun tarve uuden työntekijän palkkaamiselle syntyy. Aivan ensimmäiseksi on hyvä laatia selkeät ja realistiset raamit siihen, millaisen työntekijän yrityksesi toivoo löytävänsä. Määrittele mahdollisimman tarkasti, millaiset uuden työntekijän työnkuva ja vastuualueet ovat ja mitä häneltä odotetaan. Mitä paremmin yrityksesi jo alkumetreiltä kartoittaa, millaista osaamista yritykseen tosiasiallisesti tarvitaan, sitä sujuvammin uuden osaajan hakuprosessi sujuu. Selkeästi määritellyn toimenkuvan avulla yrityksesi saa tavoitettua helpommin toivotun kohderyhmän.

Lisäksi selkeä toimenkuvan määritteleminen ehkäisee osaltaan turhia koeaikapurkuja. Jos uusi työ onkin täysin erilainen kuin rekrytoinnin alkumetreillä annetaan ymmärtää, on riskinä uuden aloittajan irtisanoutuminen. Sen lisäksi, että rekrytointiprosessin uudelleenkäynnistäminen vie yritykseltäsi turhaan aikaa ja rahaa, yrityksesi ei välttämättä anna huonosti hoidetun rekrytoinnin perusteella houkuttelevaa kuvaa työnantajana. Panosta siis hakijakokemukseen heti, kun tarve uudelle työntekijälle ilmenee. 

Työpaikkailmoitus – miksi siihen kannattaa panostaa?

Älä sorru työpaikkailmoituksessa maalaamaan kuvaa sellaisesta työstä, jota yrityksesi ei tosiasiassa tarjoa, vaan kerro avoimesti ja rehellisesti, mistä työssä on kyse. Pidä teksti ytimekkäänä mutta kiinnostavana ja houkuttelevana – loputtoman pitkän vaatimuslistan sijaan kerro, miksi yrityksesi on työnantajana erinomainen. Tuo esimerkiksi esiin, mitä etuuksia yrityksesi työntekijät saavat ja millainen palkkataso yrityksessäsi on. Muista, että kilpailukykyinen palkka, mukavat työkaverit, työympäristö tai vakituinen työsuhde eivät ole etuja, vaan ne ovat työsuhteen osia.

Työpaikkailmoituksessa on hyvä tiedottaa siitä, miten hakuprosessi etenee ja millaisia vaiheita sen yhteyteen kuuluu. Lisäksi määrittele, keneen hakijat voivat olla yhteydessä kysyäkseen tehtävästä enemmän niin halutessaan.

Viestinnän merkitys

Yksi tehokkaimmista keinoista positiivisen hakijakokemuksen luomiseksi on ajan tasalla oleva ja asianmukainen viestintä aivan hakuprosessin alusta uuden tekijän aloitukseen. Suurin osa rekrytointijärjestelmistä mahdollistaa automaattiviestin lähettämisen esimerkiksi hakemuksen vastaanottamisen yhteydessä, mutta tämä ei pelkästään riitä onnistuneen hakijakokemuksen varmistamiseen. Tiedota jokaista hakijaa mahdollisimman nopeasti, jos aikataulut muuttuvat ja prosessi viivästyy.

Työhaastattelu on yrityksesi käyntikortti

Haastattelulla on valtavan suuri merkitys hakijakokemuksessa. Kiireinen, etäinen ja ihan muihin asioihin kuin haastattelutilanteeseen ja haastateltavaan keskittyvä haastattelija ei anna yrityksestäsi vakuuttavaa vaikutelmaa. Hakija on käyttänyt paljon aikaansa hakemuksensa lähettämiseen ja haastatteluun valmistautumiseen, joten kunnioita hakijaa; tutustu jo hyvissä ajoin ennen haastattelua hakijan lähettämään ansioluetteloon ja mahdolliseen hakemuskirjeeseen. Laadi etukäteen selkeä lista kysymyksistä kaikille samaa tehtävää hakeville. Varaa haastattelulle riittävästi aikaa ja anna haastateltavalle mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Ammattimaisesti hoidetussa haastattelussa pysytellään työelämään liittyvissä kysymyksissä. Jätä siis kyselyt terveydentilaan, perhetilanteeseen, uskonnolliseen tai poliittiseen vakaumukseen, asepalvelukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen välistä – älä myöskään tee olettamuksia hakijan taustaan liittyen. Jos hakija on hakeutumassa fyysisesti raskaaseen työhön, voit todeta haastattelussa hyvän fyysisen kunnon olevan edellytys työssä pärjäämiseksi, mutta suorat kysymykset terveydestä tulee unohtaa.  

Pitkittynyt hakuprosessi karkottaa hakijat

Mitä paremmin yritys on jo rekrytointiprosessin aluksi määritellyt henkilöstötarpeensa, sitä sujuvammin rekrytointiprosessi etenee. On kuitenkin täysin ymmärrettävää, että välillä rekrytointiprosessi saattaa kestää kauemmin kuin mitä yritys olisi etukäteen arvioinut. Avoimella ja säännöllisellä viestinnällä pidät hakijat motivoituneina työpaikkaa kohtaan. Toisinpäin käännettynä on mahdotonta saada hakijat kiinnostuneeksi yrityksestä, joka ei kerro, missä mennään, vaan roikottaa hakijoita loppumattomalta tuntuvassa rekrytoinnissa.

Miten toimit hakijoiden kanssa, jotka eivät etene jatkoon?

Kaikkia hakijoita ei voi valita yksittäiseen avoinna olevaan työpaikkaan. Hakijakokemuksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, miten viestit valintapäätöksistä hakijoille, joita yrityksesi ei palkkaa. Rekrytointiprosessissa on useimmiten monta hyvää hakijaa, jotka voivat tulevaisuuden rekrytoinneissa olla yrityksellesi potentiaalisia tekijöitä; vaikkei hakijaa valittaisi nyt hänen ensisijaisesti hakemaansa tehtävään, voi yrityksessäsi olla avautumassa muita hakijaa kiinnostavia työmahdollisuuksia. Hakijatyytyväisyyden ylläpitäminen aivan rekrytoinnin loppumetreille kantaa hedelmää tulevaisuudessa, kun yrityksesi tarvitsee lisää osaajia.

Huolehdi siis siitä, että jokaiseen hakijaan otetaan yhteyttä ja kerrotaan haun etenemisestä. Jos mahdollista, pyri antamaan hakijoille asiallisesti palautetta siitä, miksei heitä valittu tehtävään tällä kertaa. Jos esimerkiksi valintaan vaikutti se, että työssä aloittavalla on tietty tutkinto tietyltä koulutusalalta, eniten relevanttia alakokemusta tai esihenkilötyössä vaadittavat sosiaaliset taidot, kerro näistä asiallisesti.

Tärkein vaihe: kunnioita hakijoita

Kunnioitus ja arvostus kuuluvat olennaisesti hyvään hakijakokemukseen. Työnhakijalta kuluu todella paljon aikaa rekrytointiprosesseihin, joten arvosta heidän panostustaan yrityksessäsi avoinna olevan työpaikan hakemiseen. Ole asiallinen, kun hakijat ottavat yritykseesi yhteyttä ja kyselevät lisää tehtävästä. Anna haastattelussa myös hakijoille mahdollisuus kysymysten esittämiseen.

Tämän päivän työnhakija voi olla tulevaisuudessa yrityksesi kaipaama osaaja, asiakas tai yhteistyökumppani. Jos yrityksestäsi on jäänyt epäammattimainen vaikutelma, millä saat käännettyä huonon kokemuksen hyväksi? Miten saat vakuutettua potentiaalisen asiakkaan siitä, että huonosta hakijakokemuksesta huolimatta yrityksesi kannattaa valita palveluntuottajaksi?

Muista, että hakijoiden keskuudessa leviää herkästi sana siitä, millaisia työnantajayritykset ovat. Somessa tai puskaradion kautta on helppo jakaa niin miellyttäviä kuin epäonnistuneita kokemuksia työnhausta.

Hyvä hakijakokemus jatkuu huolellisesti suunniteltuun ja järjestettyyn perehdytykseen

Onnistunut hakijakokemus kantaa aina työsuhteen jokaiseen vaiheeseen. Kun uuden työntekijän hakuprosessi on saatu menestyksekkäästi päätökseen ja yrityksesi on saamassa uuden osaajan, alkaa koko työsuhteen kannalta ehkäpä tärkein vaihe, perehdytys. Suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti toteutettu perehdytys motivoi ja sitouttaa työntekijöitä ja samalla tehostaa työyhteisön toimintaa. Lisäksi perehdytys vahvistaa yrityksesi työnantajamielikuvaa ja olennainen osa rekrytointimarkkinointia.

Jotta yrityksesi on vetovoimainen hakijakunnan suuntaan, tulisi hakijakokemuksen onnistuminen olla olennainen osa jokaista rekrytointiprosessia. Miellyttävän hakijakokemuksen varmistaminen vaatii yritykseltäsi aikaa – mitä jos yritykselläsi olisi luotettava HR-kumppani varmistamassa hakijakokemuksen onnistumisen? Ota lähimpään Sihdin toimistoon yhteyttä, jotta voimme tukea yritystäsi!