Työnantajamielikuva – avain työntekijöiden löytämiseen

Lukuaika:

5 min

14.06.2023

Työnantajamielikuva – avain työntekijöiden löytämiseen

14.06.2023

Työnantajamielikuva on hyvin tärkeässä roolissa, kun puhutaan yrityksen vetovoimasta ja kiinnostavuudesta työnhakijamarkkinoilla. Työnantajamielikuva tarkoittaa tiivistetysti sanottuna sitä, millaisena yrityksesi näyttäytyy hakijakunnan silmissä ja millaiseksi työnantajayritykseksi työnhakijat mieltävät yrityksesi. Onko yritykselläsi negatiivinen leima vai näyttäytyykö yrityksesi kiinnostavana organisaationa, johon osaajat mieluusti hakeutuvat töihin?

🔸 Positiivisen työnantajamielikuvan hyödyt

Duunitorin keväällä 2023 julkaiseman kansallisen rekrytointitutkimuksen, johon osallistui 570 eri alan suomalaista asiantuntijaa, ensimmäisessä osassa tutkittiin työnantajabrändiä ja rekrytointimarkkinointia. Tutkimukseen osallistuneista vastaajista 74 % oli sitä mieltä, että haljulla työnantajabrändillä voi olla negatiivisia vaikutuksia sekä yrityksen yleiseen brändiin että liiketoiminnalliseen menestykseen. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että 71 % vastaajista arvelee työnantajabrändin olevan rekrytointiprosesseissa merkittävässä roolissa.

Erityisesti rakennusalalla toimivien yritysten on aika havahtua työnantajamielikuvan tärkeyteen. Suurten ikäluokkien eläköityessä alalle tarvitaan kipeästi osaamista, mutta tämänhetkisillä hakijamarkkinoilla ei ole välttämättä riittävästi yritysten kaipaamaa täsmäosaamista tarjolla. Lisäksi etenkin nuoremmat työnhakijat saattavat yhä mieltää rakennusalan jämähtäneeksi ja epätasa-arvoiseksi alaksi. Kun alalla on haasteita sopivien tekijöiden tavoittamisessa, työnantajamielikuvan rakentaminen on sijoitus tulevaisuuteen – työnantajamielikuvan perusteella hakijat tekevät ratkaisunsa työnantajan valinnassa. Työnantajamielikuvakampanjoinnilla yrityksesi saa suotuisaa näkyvyyttä, ja lisäksi kampanjoinnin avulla voidaan varmistaa laadukkaiden ja potentiaalisten työnhakijoiden tavoittaminen.

Hyvä työantajamielikuva säteilee yrityksen tunnettuuden kohentumiseen, hakijatason laadun parantumiseen sekä jo olemassa olevan työvoiman sitoutuneisuuteen. Toisin sanoen mitä parempi työnantajamielikuva yrityksellä on, sitä pidempään työntekijät viihtyvät työantajansa kirjoilla, eivätkä hakeudu kilpaileville työmaille töihin. Tunnettuuden vahvistuminen näkyy sekä hakijoiden määrän lisääntymisessä että yrityksen valmistamien tuotteiden tai tarjoamien palvelujen levikin laajentumisessa. Siksi hyvän työnantajamielikuvan rakentaminen tai sen kohentaminen on hyvä ujuttaa jo yrityksen strategiaan ja ydinprosesseihin.

🔸 Positiivinen työnantajamielikuva vaatii konkreettisia toimenpiteitä

Hyvä työnantajamielikuva ei synny automaattisesti siitä, että yritys kertoo olevansa kiva työnantaja. Työnantajamielikuvaa ei luoda hetkessä, vaan kyseessä on tärkeä prosessi, johon on hyvä varata kunnolla aikaa – työnantajamielikuvan rakentaminen voi kestää yrityksesi tilanteesta riippuen jopa vuosia.

Kun yrityksesi alkaa rakentaa tai kehittää työnantajamielikuvaa, on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, millainen kuva yrityksestä halutaan antaa. Miten yrityksesi eroaa muista työnantajista? Onko yrityksesi pitkän linjan paikallinen toimija, joka on vuosikymmenten ajan työllistänyt alueen osaajia? Tai toimialansa pioneeri, joka on tuonut markkinoille mullistavia ratkaisuja? Onko yrityksessäsi mahdollista rakentaa urapolkuja niin Suomessa kuin kansainvälisesti tai oletteko osallistuneet ilmastotalkoisiin konkreettisin keinoin?

Työnantajamielikuvan vahvistamiseksi esitettyjen väitteiden tulee näkyä työyhteisön arjessa saakka; jos yrityksen kulttuuri, toimintatavat ja arvomaailma eivät vastaakaan työnantajamielikuvakampanjoinnin avulla syötettyä vaikutelmaa, luottamus yritykseen ja sen uskottavuuteen karisee, eikä hakijakunnasta saada yritykseen sitoutunutta työvoimaa. Onkin olennaista, että työnantajamielikuva vastaa todellisuutta. Tee yrityksestäsi yksinkertaisesti sen verran kiinnostava, että hakijamarkkinoille kantautuu positiivisia kertomuksia ja varmista, että työsuhteiden kaikki vaiheet perehdytyksestä uramuutoksiin hoidetaan kunnolla! Näin saat varmistettua, että puskaradion kautta yrityksestäsi leviää suotuisaa sanomaa.

🔸 Ketkä ovat parhaat työntekijämielikuvalähettiläät?

Yrityksessäsi työskentelevät tekijät ovat parhaat työnantajamielikuvan tekijät. Uutta työpaikkaa silmäilevät hakijat haluavat tietää hyvinkin konkreettisella tasolla, millaista yrityksessäsi työskentely on ja miten he hyötyvät valitessaan juuri sinun yrityksesi työnantajakseen. Ketkä osaavat parhaimmin kertoa yrityksessäsi työskentelystä kuin työntekijät?

Anna siis työntekijöiden äänten kuulua – henkilöstö voi kertoa kokemuksistaan ja viihtymisestään esimerkiksi somekanavissa, ja lisäksi työntekijäkokemuksia on hyvä tuoda esiin työpaikkailmoituksissa. Työnantajamielikuvakampanjointi orgaanisesti eli yrityksessä työskentelevien henkilöiden tuottama materiaali sosiaalisen median eri kanavissa on tehokas keino markkinoida yritystä vetovoimaisena työantajana.

Jokainen työntekijä vaikuttaa siihen, millaisena yrityksesi näyttäytyy hakijamarkkinoilla. Tämän kesän kesätyöntekijä voi olla vain muutaman vuoden sisällä yrityksesi tärkeä avainpelaaja, ja syksyllä harjoittelun aloittava opiskelija voi tehdä yrityksessäsi pitkän uran vastuullisissa rooleissa. Älä väheksy määräaikaisissa työskentelevien panosta yritykseesi, vaan huolehdi siitä, että työssä viihtyminen on mahdollista kaikille työsuhteen laadusta tai kestosta riippumatta.

🔸 Työantajamielikuva kuntoon Sihdin avulla

Työnantajamielikuvan rakentaminen pelkästään omin voimin ei välttämättä aina riitä. Tiesitkö, että Sihdillä on oma markkinointitiimi, joka voi tukea yritystäsi työantajamielikuvan kohentamisessa?

Me suunnittelemme ja räätälöimme yrityksesi tarpeiden mukaisen oikealle ja toivotulle kohderyhmälle suunnatun markkinointikampanjan, johon voimme sisällyttää esimerkiksi videotuotantoa, blogikirjoituksia, työntekijätarinoita sekä kattavaa mainontaa digitaalisissa kanavissa. Työnantajamielikuvakampanjoinnilla yrityksesi saa hakijoiden keskuudessa positiivista näkyvyyttä – lisäksi kampanjoinnin avulla voidaan varmistaa laadukkaiden ja potentiaalisten työnhakijoiden tavoittaminen.

Työnantajamielikuvan vahvistamisella yrityksesi on helpompi löytää sopivimmat osaajat yrityksesi tämänhetkisiin ja myös tulevaisuuden haasteisiin. Sen lisäksi, että me Sihdillä autamme yritystäsi löytämään parhaat osaajat laadukkaan rekrytointiprosessimme kautta, voimme tukea yritystäsi työnantajamielikuvan kehittämisessä ja rakentamisessa. Lue lisää, miten Sihdin markkinointi voi auttaa yritystäsi tai ota meihin yhteyttä. Sihdin kanssa olet matkalla kohti parempia työpäiviä!