Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus – väylä uudelle osaamiselle 

Kun alalla on pulaa osaavasta työvoimasta tai kilpailu ammattilaisten houkuttelemisessa käy yritysten välillä kiivaana, oppisopimuskoulutus on erinomainen vaihtoehto uusien ammattilaisten työllistämiseen. Oppisopimuksella koulutat yrityksesi tarvitsemaa osaamista.

Mitä oppisopimuksella tarkoitetaan?

Oppisopimuksella yrityksesi kouluttaa määräaikaisessa työsuhteessa uuden työntekijän tai yrityksesi palveluksessa olevan työntekijän uuteen tehtävään. Yrityksesi saa tulevaisuuden ammattilaisen ja työntekijä puolestaan työtä tehdessään uuden ammatin tai lisäosaamista – tämän vuoksi oppisopimus on sekä työantajayrityksen että työntekijän näkökulmista erinomainen mahdollisuus.

Oppisopimuksen kautta opiskelemalla voi suorittaa joko kokonaisen tutkinnon tai lisäkoulutuksen riippuen siitä, millaista osaamista yrityksessäsi kaivataan. Oppisopimus mahdollistaa siis yrityksellesi riittävän ja räätälöidyn osaamisen ja työvoiman nyt ja tulevaisuudessa – lisäksi oppisopimus sitouttaa työntekijöitä yritykseesi.  

Oppisopimus

 • on investointi yrityksesi tulevaisuuteen
 • lisää työntekijöiden sitoutumista yrityksesi palveluksessa
 • turvaa riittävän ja oikean osaamisen yrityksessäsi

Oppisopimuksen osapuolet

Oppisopimustoimija vastaa opetussuunnitelman tekemisestä ja oppisopimukseen liittyvistä sopimusjärjestelyistä muiden oppisopimuksen osapuolten kanssa.

Oppilaitoksen järjestää opiskelijalle 1–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Pääosin opiskelu tapahtuu työpaikalla työtä tehden.

Sihti huolehtii työnantajana kaikista työsuhteen vaiheista, kuten työterveyshuollon järjestämisestä ja palkanmaksusta. Jos yrityksessäsi ei ole lisä- tai uudelleenkoulutettavaa henkilöstöä, Sihti huolehtii työnantajavastuiden lisäksi oppisopimuskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden hakuprosessista kokonaisuudessaan.

Asiakasyritys järjestää oppisopimuskoulutettavalle työpaikkaohjaajan, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea opiskelijaa työpaikalla. Työpaikkaohjaaja voi olla esimerkiksi opiskelijan tiiminvetäjä, kollega tai lähin esihenkilö. Oppisopimuksella yritys voi kouluttaa yhden tai useammankin työntekijän, ja oppisopimuksella voi suorittaa joko kokonaisen tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Mitä on hyvä tietää oppisopimuksesta?

 • Oppisopimuksen kautta voit työllistää työntekijän, joka on vähintään 15-vuotias. Muuten koulutus- tai työtaustaan ei ole erityisiä vaatimuksia.
 • Oppisopimuksella voi kouluttaa yhden tai useamman työntekijän.
 • Oppisopimuksella työntekijä voi suorittaa perustutkinnon tai ammatti- ja erikoistutkinnon, ja lisäksi täsmäosaamisen kehittäminen onnistuu yksittäisiä tutkinnon osia opiskelemalla. Perustutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta ja ammatti- tai perustutkinnon 1–1,5 vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja aiemmin suorittamasta ammattitutkinnosta.
 • Oppisopimuksella opiskelevalle maksetaan palkkaa koulutuksen ajalta työtä koskevan työehtosopimuksen mukaan, mutta muita suoria kuluja ei tule työnantajalle.
 • Työtunteja tulee viikkotasolla olla vähintään 25 tuntia.
 • Opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi työpaikalla työtä tehden, ja opintoihin sisältyy myös teoriaopintoja 1–4 päivää kuukaudessa.
 • Opiskelijaa tukee työpaikalla työpaikkaohjaaja, joka voi olla esimerkiksi esihenkilö, tiiminvetäjä tai kollega.

Esimerkkejä ammateista, joihin voi työllistää oppisopimuksella

 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Rakennusmaalari
 • Talonrakentaja
 • Rakennusalan perustutkinto
 • Kalusteasentaja
 • Maarakennuskoneenkuljettaja

Sihti kumppanina oppisopimuskoulutuksessa

Miten voit varmistua siitä, että yrityksessäsi on riittävästi henkilöstöä ja oikeaa osaamista oikeissa paikoissa sekä nykyhetken tarpeisiin että myös tulevaisuutta ajatellen? Oppisopimuksella voit vahvistaa henkilöstösi osaamista tai työllistää lisävoimaa turvallisesti ja juuri yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Sihti yhteistyökumppaninasi tukee jokaisessa työsuhteen vaiheessa ja auttaa rakentamaan koulutuskokonaisuuden yrityksesi tilanteen mukaan.

Kun oppisopimuksella opiskelevat työntekijät ovat Sihdin vuokratyöntekijöitä jo opiskelujen aikana, Sihti huolehtii työnantajavastuista ja myös oppisopimuksen järjestämisestä.

Sihdillä on vankka ymmärrys siitä, millaisia haasteita rakennusalalla ja Suomen eri alueilla voi olla osaamisen tavoittamisessa. Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyvätkin Sihdin vahva henkilöstöpalvelualan osaaminen rakennusalalla koko Suomen alueella ja ymmärrys, kuinka koulutus voi tukea yritysten kasvua.

Kysy lisää oppisopimuksesta

  Yritys *

  Paikkakunta *

  Etunimi*

  Sukunimi*

  Sähköposti *

  Puhelin