Arvontojen säännöt

Me Sihdillä haluamme, että asiat hoidetaan oikeudenmukaisesti ja luotettavasti, joten kokosimme yhteen yleiset säännöt erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisen median kanavissa järjestämillemme arvonnoille. Alta löydät myös yksityiskohtaista tietoa mahdollisista käynnissä olevista arvonnoista. Tutustuthan sääntöihimme ennen arvontoihin osallistumista.

Osallistumisoikeus

Arvontoihimme voivat osallistua Suomessa asuvat 16-vuotta täyttäneet henkilöt, mikäli emme kerää osallistujien tietoja arvonnan yhteydessä. Muussa tapauksessa ikäraja on 18-vuotta. Sihdin omat työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvontojen suunnitteluun tai valmisteluun, eivät voi osallistua. Tarkemmat tiedot osallistumiseen liittyvistä ehdoista julkaistaan aina jokaisen arvonnan yhteydessä.

Arvontaan liittyvä materiaali

Osallistujan tulee noudattaa sekä kunnioittaa Facebookin ja Instagramin tai muiden sivustojen yleisiä ehtoja. Mikäli arvontaan osallistuminen edellyttää materiaalin julkaisemista, tulee osallistujan vakuuttaa, ettei materiaali loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia (kuten tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet), kunniaa, yksityisyyttä tai liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Sihti pidättää myös oikeuden poistaa osallistujan ja hänen arvontamateriaalin ilman erillistä ilmoitusta, jos materiaali katsotaan olevan laiton, asiaton tai muulla tavalla sopimaton tai sääntöjen vastainen.

Sihti pidättää oikeudet käyttää arvontamateriaalia markkinointi- ja viestintätarkoituksessa esimerkiksi yrityksen Facebook– tai Instagram -sivuilla.

Henkilötietojen käsittely

Sihti käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan arvonnan toteuttamisen ja palkinnon luovuttamisen puitteissa. Osallistujien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä Sihti käytä niitä suoramarkkinointiin, ellei osallistuja ole antanut tähän asianmukaista suostumusta.

Palkinnot

Sihti vastaa palkintojen mahdollisista arpajaisveroista ja toimituskuluista. Palkinnot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Mikäli arvonta perustuu tietoon tai osaamiseen, palkinnot ovat veronalaista tuloa eli voittaja maksaa voittosummasta veroa oman veroprosenttinsa mukaan. Tässä tapauksessa voittajan tulee toimittaa verokortti palkkion maksamista varten.

Muut ehdot

Sihti pidättää oikeudet tehdä muutoksia arvontojen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan seikkoihin ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Sihdin nettisivuilla. Osallistumalla arvontoihin osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Sihdin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Ajankohtaiset arvonnat

Ei käynnissä olevia arvontoja.