Asiakastarina: huoltoseisokin resursointi joustavasti Sihdin avulla

Lukuaika:

4 min

31.08.2022

Asiakastarina: huoltoseisokin resursointi joustavasti Sihdin avulla

31.08.2022

Jotta huoltoseisokki sujuu jouhevasti ja turvallisesti, yritykseltä vaaditaan huolellista suunnittelua ja ennen kaikkea riittävästi resursseja tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi tarkan aikataulun puitteissa. Huoltoseisokki useine vaiheineen voi moninkertaistaa yrityksen työvoiman tarpeen, jotta niin suunnitellut kuin ennakoimattomat ja nopeasti muuttuvat tilanteet hoituvat mahdollisimman vaivattomasti. Huoltoseisokin resursointi voi kuitenkin olla haastavaa.

Henkilöstövuokraus on joustava ratkaisu riittävän työvoiman turvaamiseksi, kun henkilöstötarpeen määrä on vakiintumaton ja nopeasti muuttuva. Sihdin huoltoseisokkipalvelu on rakennettu vastaamaan asiakkaan tarpeisiin huoltoseisokin aikana. Kun yrityksessä on riittävästi henkilöstöä ja tarvittavaa taitoa, huoltoseisokki sujuu tehokkaasti.

Me Sihdillä korostamme yhteistyön rakentamisessa asiakasyritystemme kanssa nopeutta ja joustavuutta. Yksi huoltoseisokkipalveluamme hyödyntäneistä asiakkaistamme on Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy, jonka kanssa yhteistyö alkoi alun perin emoyhtiömme Adeccon kautta – Sihti ja Adecco tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta asiakasyrityksemme saisivat tarvitsemansa palvelut ja ratkaisut.

Huoltoseisokin resursointi nopeasti ja joustavasti

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy on pohjoismaiden johtava teollisuuspalvelujen tarjoaja, joka tuottaa muun muassa kunnossapito-, sähkö-, sekä prosessiteollisuuden suunnittelua ja projektipalveluja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy on osa Bilfinger SE -konsernia.

Yhteyshenkilömme Bilfinger Nordicsilla, projektipäällikkö Altti Renfors, kertoo huoltoseisokkitiimimme palvelun olevan joustavaa ja nopeaa. ”Olemme saaneet tarvittavan työntekijämäärän – ja on tarjottu enemmänkin tekijöitä. Työntekijöitä on löytynyt hyvin lyhkäiselläkin ajalla”, hän kuvailee.

Sihti on tuonut konkreettista apua Bilfingerille nimenomaan muuttuvan henkilöstötarpeen hallintaan. ”Työkuorma muuttuu päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla hyvinkin paljon. Kun on tarvittu enemmän työntekijöitä, Sihdiltä on saatu tähän apua”, Altti Renfors kertoo.

Olemme Sihdillä rakentaneet valtakunnallisen työntekijäverkoston, josta voi löytyä ammattitaitoa ja yrityksen kaipaamaa erityisosaamista huoltoseisokkiin jouhevasti. Vastuullisena työnantajana pyrimme siihen, että työntekijämme viihtyvät Sihtiläisinä pitkään. Sihdin kanssa yhteistyötä tehdessään Renfors on arvostanut sitä, että tuttuja työntekijöitä on tullut tehtaan käytävillä vastaan. Kun työntekijät ymmärtävät ympäristön vaatimukset ilman pitkällistä perehdytystä, työtehtävien suorittaminen on tehokasta.

Quote icon

Työkuorma muuttuu päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla hyvinkin paljon. Kun on tarvittu enemmän työntekijöitä, Sihdiltä on saatu tähän apua.

Sihdin huoltoseisokkipalvelu on ratkaisu vaikeasti ennakoitaviin henkilöstötilanteisiin

Huoltoseisokki voi tuoda mukanaan yllättäviä tilanteita, joita yritys ei pysty ennakoimaan. Menestyksekkäästi läpiviedyn huoltoseisokin takana on tärkeää, että eri tehtävien suorittamiseen on kohdennettu riittävästi oikeaa osaamista. Kuitenkin huoltoseisokin resursointi – oikean osaamisen sijoittaminen oikeisiin tehtäviin – voi olla haastavaa, sillä tehtävät saattavat muuttua aivan viime tingassa. Huoltoseisokissa myös aikataulut painavat, sillä työvaiheet on saatava valmiiksi tiettyyn aikaan mennessä, mutta tarvittavan osaamisen vaje voi tietää työn joutuvuuden hidastumista.   

Huoltoseisokkitiimimme rautainen Senior Business Manager Ruut Sillanpää on työskennellyt pitkään ympäri Suomen tehtaiden huoltoseisokkien resursoinnin parissa. Hän ymmärtääkin, millaisia haasteita huoltoseisokki voi yritykselle asettaa, ja millaisia alueellisia erityispiirteitä on otettava huomioon, kun aiheena on huoltoseisokin resursointi.

”Huoltoseisokissa on jatkuvasti läsnä epävarmuus, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti – huoltoseisokin aikataulut voivat muuttua yllättäen. Me Sihdillä tuotamme asiakasyrityksillemme ratkaisuja, jotta asiakkaamme pystyvät kehittämään liiketoimintaansa ja varmistamaan huoltoseisokin toteutumisen”, Sillanpää toteaa ja korostaa yhteistyön tärkeyttä.

Ruut Sillanpää arvostaa hyvin sujuvaa yhteistyötä Bilfingerin kanssa. ”Bilfingerin kanssa yhteistyössä korostuvat rehellisyys, joustavuus ja inhimillisyys – yhteyshenkilömme Altti Renforsilla on kyky ajatella kokonaisvaltaisesti sekä huoltoseisokin sujuvuutta että työntekijöitä. Hänellä on myös taitoa luovia työntekijä oikeaan työtehtävään.”

Bilfinger

Vastuullinen henkilöstön hallinta huoltoseisokissa

Kun huoltoseisokkityöntekijöiden hakemisessa, houkuttelemisessa ja lopulta työsuhteen hallinnoinnissa hyödynnetään HR-palveluja tarjoavaa yritystä, on yrityksellä paremmat mahdollisuudet varautua myös yllättäviin, kiireellisiin tilanteisiin, joita huoltoseisokki usein tuo mukanaan.

Sihti kumppanina huolehtii sopivien tekijöiden hakuprosessista aina haun käynnistämisestä yhteydenottoihin ja haastatteluihin. Henkilöstövuokrauksessa työnantajavastuu on Sihdillä – me huolehdimme työsuhteen ylläpitämiseen vaadittavista vaiheista aina työsopimuksen allekirjoittamisesta työterveyshuollon järjestämiseen sekä työssä vaadittavien turvavarusteiden hankkimiseen ja pätevyyskorttien päivittämiseen.

Kun henkilöstöasiat on ulkoistettu asiantuntevalle HR-kumppanille, yrityksen on helpompi keskittyä olennaiseen – huoltoseisokin mallikkaaseen läpiviemiseen.

Haluatko tietää enemmän, kuinka Sihti voi auttaa yritystäsi huoltoseisokissa? Ota yhteyttä huoltoseisokkitiimiimme!