TIEDOTE: Sihti ja Istutapuita.fi yhteistyöhön

Lukuaika:

2 min

21.03.2023

TIEDOTE: Sihti ja Istutapuita.fi yhteistyöhön

21.03.2023

Adecco ja Sihti istuttavat puun jokaiselle uudelle asiakkuudelle

Sihti ja emoyhtiö Adecco aloittavat yhteistyön Istutapuita.fi:n kanssa.

”Vahva arvopohjaisuus ohjaa toimintaamme, ja tätä kautta yhteiskuntavastuullisuudella on tärkeä rooli työssämme. Yhteiskuntavastuuohjelmamme ovat erityisesti painottuneet nuorisotyöttömyyden ongelmiin, vanhusten yksinäisyyden estämiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Inhimillinen vastuu on meille yrityksenä tärkeässä roolissa, mutta haluamme osaltamme vaikuttaa myös siihen, millaisessa ympäristössä me elämme”, Suomen Adeccon ja Sihdin maajohtaja Suvi Onkamo-Häkkinen kuvailee.

Globaalilla tasolla tavoitteemme on edistää vihreää siirtymää työmarkkinoilla ja tunnistaa, miten voimme vaikuttaa omilla valinnoillamme ja toiminnallamme ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi olemme vuodesta 2003 lähtien ensimmäisenä alan yrityksenä sitoutuneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka tarkoituksena on edistää vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen pohjautuvaa liiketoimintaa.

Vuonna 2023 koko Adeccon Pohjois-Euroopan maaverkosto osallistuu maakohtaisesti puidenistuttamisprojekteihin. Suomessa yhteistyökumppanin valintaan vaikutti se, että halusimme ennen kaikkea löytää Suomen luontoon ja ilmastoon vaikuttavan yrityksen. Toimimme koko Suomen alueella aivan maamme eteläisestä kärjestä pohjoisen tuntureille, joten kollegamme ympäri Suomen näkevät, millaiset vaikutukset ilmastonmuutoksella on asiakkaidemme ja työntekijöidemme arkeen.

Hiilinielut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia ja siten jarruttavat tehokkaasti ilmastonmuutosta ja sen mukanaan tuomia vaikutuksia. Jo yksikin istutettu puuntaimi on konkreettinen ilmastoteko – haluamme omalla toiminnallamme osoittaa, että jokainen voi osallistua yksinkertaisin toimenpitein ympäristön turvaamiseen.

Kesällä 2023 istutetaan jo olemassa olevalle asiakaskunnallemme 500 puuta, ja lisäksi jokaiselle uudelle asiakkuudelle istutamme 10 puuta Kohisevan kuivatetulle suoalueelle Sonkajärvelle. ”Vaikka olemme osa globaalia konsernia, suomalaisten yrittäjien tukeminen on meille erityisen tärkeää, ja lisäksi yhteistyö Istutapuita.fi:n kanssa on meille konkreettinen tapa osallistua ilmastotalkoisiin – yksi uusi asiakkuus sitoo 6000 kiloa hiilidioksidia elinkaarensa aikana”, kertoo Adeccon myyntijohtaja Heidi Haikonen.

Adecco ja Sihti ovat osa maailman suurinta ja johtavaa henkilöstöratkaisuja tarjoavaa Adecco Groupia, jolla on maailmanlaajuisesti 5000 toimipistettä yli 60 maassa. Globaalista taustastamme huolimatta meillä on vankka paikallistuntemus Suomen eri alueista. Suomessa toimimme 16 eri paikkakunnalla, ja palveluihimme kuuluvat henkilöstövuokraus, rekrytointi sekä henkilöstön kehittämispalvelut.