Työelämän trendit – mitä työmarkkinoilla tapahtuu vuonna 2024?

Lukuaika:

4 min

08.01.2024

Työelämän trendit – mitä työmarkkinoilla tapahtuu vuonna 2024?

08.01.2024

Mitä juuri alkanut vuosi 2024 tuo tullessaan? Tässä blogiartikkelissa käsittelemme, millaisia työelämän trendejä on odotettavissa ja mitä työnantajayritysten on hyvä ottaa huomioon. Nostamme esiin viisi trendiä, jotka näkyvät työelämässä tänä vuonna – vihreä siirtymä, työnantajamielikuva, monimuotoisuus ja työyhteisön hyvinvointi sekä työntekijöiden sitouttaminen ovat nyt keskeisessä asemassa, kun yrityksesi haluaa menestyä.

Vihreä siirtymä muovaa myös rakennusalaa

Vihreästä siirtymästä ja siihen liittyvistä muutoksista eri toimialoilla on viime vuosina ollut paljon keskustelua. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan lyhyesti sanottuna yhteiskunnan ja talouden rakenteellista muutosta kohti ekologisesti kestävämpiä, hiilineutraaleja ratkaisuja, jotka perustuvat luonnonvarojen ylikulutuksen ja fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen. Vihreä siirtymä vaikuttaa myös olennaisesti työelämään; perinteisiä työpaikkoja tulee poistumaan mutta yhtä lailla jo aivan lähitulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia taitoja. Vaikka perinteisiä työpaikkoja tulee poistumaan, työntekijöiden osaamista voi hyödyntää jatkuvan osaamisen kehittämisellä ja päivittämisellä; lisä-, täydennys- ja muuntokoulutusten avulla yritys voi turvata riittävän osaamisen tulevaisuudessakin. Onko yrityksesi jo hyödyntänyt oppisopimusta?

Nyt on aika panostaa työnantajamielikuvaan

Erityisesti rakennusalalla toimivien yritysten on aika havahtua työnantajamielikuvan tärkeyteen. Kun alalla on haasteita sopivien tekijöiden löytämisessä, työnantajamielikuvan rakentaminen on satsaus yrityksen menestyksekkääseen tulevaisuuteen – työnantajamielikuvan perusteella hakijat tekevät ratkaisunsa työnantajan valinnassa. Työnantajamielikuvakampanjoinnilla yrityksesi saa suotuisaa näkyvyyttä, ja lisäksi kampanjoinnin avulla voidaan varmistaa laadukkaiden ja potentiaalisten työnhakijoiden tavoittaminen. Hyvä työantajamielikuva lisää yrityksen tunnettuutta hakijoiden joukossa, hakijatason laadun parantumiseen sekä jo olemassa olevan työvoiman sitoutuneisuuteen. Toisin sanoen mitä parempi työnantajamielikuva yrityksellä on, sitä pidempään työntekijät viihtyvät työantajansa kirjoilla, eivätkä hakeudu kilpaileville työmaille töihin. 

Älä unohda monimuotoisuuden merkitystä

Emoyhtiömme Adecco Groupin tekemä kattava työelämätutkimus osoittaa, että suomalaistyöntekijöistä yli puolet (52 %) arvostaa työnantajayrityksiä, jotka palkkaavat eritaustaisia työntekijöitä. Erilaiset taustat, persoonat ja taidot ruokkivat uusia ajattelutapoja, innovaatioita ja ratkaisuja yrityksen kohtaamiin haasteisiin. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat siksi yrityksellesi rakennuspilarit liiketoiminnallista menestystä tavoiteltaessa ja kun yrityksesi haluaa panostaa kiinnostavuuteen työnhakijamarkkinoilla. Jos työantajayritys asettaa liian ahtaan muotin sopivan siihen, millaisella taustalla, kokemuksella ja persoonalla varustettu henkilö valitaan yrityksen kirjoille, lopputulemana voi olla se, ettei yritys onnistukaan tavoittamaan riittävästi henkilöstöä. Monimuotoista ja inklusiivista työyhteisöä rakentamalla sen sijaan työnantajayrityksen on helpompi turvata riittävä työvoima – ja jo olemassa olevan henkilöstön sitouttaminen ja uusien työntekijöiden houkuttelu – myös tulevaisuudessa.

Työyhteisön hyvinvointi keskiöön

Adecco Groupin tutkimukseen osallistuneista suomalaisista, eri toimialoilla työskentelevistä työntekijöistä, jopa 58 % kertoo kärsineensä työuupumuksesta. Burnoutin riski on havaittavissa myös tehtävätasosta riippumatta. Työhyvinvoinnin edistäminen onkin yksi suomalaisyritysten tärkeimmistä toimenpiteistä nyt ja lähitulevaisuudessa, jos yritys haluaa pärjätä kilpailluilla markkinoilla. Kannustava ja avoin johtamistapa, asiallinen ja ajanmukainen kommunikaatio sekä työntekijöiden työkuorman ymmärtäminen ovat hyvinvoinnin lisäämisessä tärkeissä rooleissa – olemme blogissamme jo käsitelleet mielenterveyden ja työhyvinvoinnin merkitystä ja keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä nostaneet esiin, että työuupumus on fyysisiä riskitekijöitä suurempi uhka työmailla.

Työntekijöiden sitouttaminen on sijoitus yrityksesi tulevaisuuteen

Työntekijöiden sitouttaminen on noussut esiin tässä blogitekstissä useampaan otteeseen – jatkuva henkilöstön hyvinvoinnista, vahvuuksista ja osaamisesta huolehtiminen on sekä työnantajalle että työntekijöille eduksi. Käännä siis katseesi olemassa olevaan henkilöstöön ja varmista, että työntekijäsi viihtyvät yrityksessäsi. Hyvinvoiva työyhteisö tavoittaa myös helpommin uusia työntekijöitä; jokainen yrityksesi työntekijä vaikuttaa siihen, millaisena yrityksesi näyttäytyy hakijamarkkinoilla. 

Mitä henkilöstötarpeita yritykselläsi onkaan, Sihdin laajasta palvelusalkusta löytyy ratkaisu. Me autamme Suomen laajuisesti uusien työntekijöiden löytämisessä, mutta Sihdin kautta yrityksesi saa myös tukea henkilöstön kehittämiseen liittyviin kysymyksiin. Ota siis sinua lähimpään Sihdin toimipisteeseen yhteyttä, jotta voimme auttaa yritystäsi menestymään!