Työsuojelu

Työantaja on työterveyshuoltolain mukaan vastuussa työntekijöidensä työolosuhteiden ja työn turvallisuudesta. Sihti huolehtii työsuojeluasioihin liittyvästä yleisperehdytyksestä, ja asiakasyritys, jossa työskentelet, vastaa perehdyttämisestäsi käytännön työhön, työmaan olosuhteisiin ja lisäksi työsuojelutoimenpiteisiin.

Työsuojeluvastuu työpaikalla on kaikilla työntekijöillä yhdessä. Jokaisen meistä on huolehdittava työpaikalla omasta ja toisten turvallisuudesta osaamisemme ja ammattitaitomme mukaisesti.

Turvallinen työskentely lähtee jokaisesta itsestä ja työturvallisuus tulee ottaa huomioon kaikissa työtehtävissä. Työturvallisuusohjeet ovat työpaikkakohtaisia, joten tutustu työntekopaikan työturvallisuusohjeisiin huolellisesti siirtyessäsi uuteen työntekopaikkaan. Olet työtehtävissäsi samojen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien piirissä kuin työntekopaikkasi yrityksen kaikki työntekijät. Noudata työturvallisuusohjeita myös silloin, kun on kova kiire. Mikäli kohtaat työssäsi vaarallisia työtehtäviä tai -oloja tai sinulle tulee kysyttävää työsuojeluun liittyen, voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tyosuojelu@sihti.fi.

Toivotamme turvallisia ja ammattimaisia työpäiviä Sihdillä!

Työsuojelu- ja luottamushenkilöt

Sihdin rakennusalan työntekijöiden luottamushenkilöinä toimivat pääluottamusmies Nina Koivumäki sekä varapääluottamusmies Raimo Sivonen.

Tiina Kolehmainen

Työsuojelupäällikkö

Phone icon 040 198 5508 Email icon tiina.kolehmainen@adeccogroup.com
Nina Koivumäki

Pääluottamusmies

Phone icon 040 145 4870 Email icon paaluottamusmies.rakennus@sihti.fi
Raimo Sivonen

Työsuojeluvaltuutettu

Phone icon 050 466 9416 Email icon tyosuojeluvaltuutettu@sihti.fi