Rekrytointipalvelu Sihti Oy (fi)

Sihti on osa Hyvä työpaikka -sertifikaatin saanutta Adecco Finlandia

Adecco Finland on hyvä paikka tehdä työtä. Tämä näkyy päivittäin Adeccon ja Sihdin toimistoilla hyvänä draivina, uusina ideoina ja kollegoiden välisenä toimivana yhteistyönä. Tämä todistettiin myös talvella Adecco Finlandin ja Rekrytointipalvelu Sihdin yhdistyessä henkilöstölle tehdyssä Trust Index© -henkilöstökyselyssä, jonka tuloksena Adecco Finlandille myönnettiin Great Place to Workin® Hyvä työpaikka -sertifikaatti ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa.

58 väittämää käsittävässä Trust Index -kyselyssä mitattiin työntekijöiden käsityksiä työpaikastaan ja sertifioinnin saavuttaakseen kyselyn tuloksen tulee olla vähintään 70 %. Kyselyyn vastasivat Adeccon ja Sihdin työntekijät. Työntekijän näkökulmasta hyvässä työpaikassa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä. Johdon näkökulmasta organisaatiossa saavutetaan tavoitteet ihmisten kanssa, jotka haluavat tehdä parhaansa ja jossa työskennellään yhtenä joukkueena luottamuksen ilmapiirissä.

Sertifikaatti itsessään on jo hieno osoitus siitä, että jotakin on tehty oikein. Tunnustusta entisestään kirkastaa se, että kysely toteutettiin keskellä integraatiota muutostilanteessa, jossa usein koetaan epävarmuutta ja ristiriitoja sekä haasteita luottamuksen ja työmotivaation saavuttamisessa tai palauttamisessa.

Sihti ja Adecco ovat  kulkeneet yhteistä taivaltaan jo lähes vuoden verran. Vauhdikkaaseen vuoteen on kuulunut uusia työkavereita, toimistojen yhdistymisiä ja muuttoja sekä muita suurempia ja pienempiä muutosmyllerryksiä. Vahvana rakennusalan tekijänä Sihti on keskittynyt toiminnassaan rakennusalan henkilöstövuokraukseen ja rekrytointeihin. Muutoksista huolimatta Sihdille on tärkeää toimia edelleen paikallisesti ympäri Suomen, lähellä asiakkaitaan ja työntekijöitään. Yhdistymisen myötä olemme yhdessä entistä vahvempia.

 

Lähde: http://www.greatplacetowork.fi